piątek, 1 sierpnia 2014

Sprawy oświatowe - lipiec 1914 cz. 3

 

    W zjeździe wzięli udział posłowie Dobija, Zamorski, Matakiewicz, Łazarski i Stroński. Prezes Koła polskiego dr. Leo przysłał telegram z życzeniami. Na obradach pojawił się też starosta p. Federowicz. 
Zjazd rozpoczęło wystąpienie prezesa TSL posła dr. E. Bandrowskiego, charakteryzując w swoim przemówieniu działalność towarzystwa. Silne wrażenie zrobiło przemówienie marszałka powiatu dra Łazarskiego. Po mim głos zabrało jeszcze 19 mówców.
Ks. Fajfer, proboszcz z Kozów, powitał zjazd imieniem duchowieństwa i inspektor szkolny p- Opuszyński w zastępstwie starosty, który nagle został odwołany z sali, zaznaczył, że władze odnoszą się jak najprzychyl niej do działalności TSL, widząc w niej równoległa akcyę do (działalności szkolnictwa publicznego. Profesor dr. Górski zapewnił zjazd o czynnem współdziałaniu w. pracy TSL Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie zabrał glos imieniem Macierzy Szkolnej w Cieszynie p. U. Filasiewicz. 
Jędrnie i silnie przemówił poseł Dobija, wyrażając życzenie, by zjazd TSL.
znów za parę lat odbył się w Białej, a powita go wtedy nie tylko polski poseł wiejski powiatu, ale także polski poseł miasta Białej. Przemawiali następnie: notaryusz. p.Myciński, dr. Daszyńska-Golińska (Uniwersytet ludowy), p. Sobocińska, dyr. Józef Okołowicz, p. Madyski, p. Biechowiak, prof- Podgórski, prof. Piasecki, inż. Eustachiewicz ze Skały nad Zbruezem, robotnik Szicgor, Pierza i t. d. Wielkie wrażenie zrobiło przemówienie rolnika z Leszczyn, p. Frydla, który podniósł, jakie wielkie owoce przyniosły już szkoły TSL i dziękował za to prezydyum.
Po przemowach reprezentacyjnych prezes, dr- Bandrowiski, W: serdecznych słowach podziękował imieniem Zarządu Głównego TSL p. Frydlowi, prezesowi Koła TSL w leszczynach, za jego 15-letnią owocną pracę dla TSL- na kresach bialskich. Zebrani urządzili zasłużonemu włościaninowi serdeczną owacyę.

Następnie Witold O s t r o w s k i, prezes krakowskiego 1 Koła TSL, zabrał głos i złożył następujący wniosek: ,.Celem upamiętnienia i uprzytomnienia walnego zjazdu na polskiej ziemi w Białej, celem pozostawienia z tego zjazdu trwałej pamiątki i celem dodania otuchy kresowej ludności w twardej walce o byt narodowy, walny zjazd uchwala ufundowanie ochronki T SL w Bielsku i wzywa delegatów, aby imieniem swych Kół deklarowali u» ten cel udziały po 100 K. P. Ostrowski zaznaczył, że I Koło ofiarowało 500 K. Wniosek jednomyślnie wśród oklasków uchwalono. Poseł Zamorski oświadczył, że zebrane 1.000 K deklaruje na ten cel. Cały szereg delegatów deklarował na tę ochronkę rozmaite kwoty, który przyniosły ogółem kilka tysięcy koron

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz