poniedziałek, 28 listopada 2022

35 lat KS SPRINTZawodnicy, trenerzy i działacze Klubu Sportowego Sprint świętowali jubileusz 35-lecia działalności klubu 25 listopada w Parkhotelu Vienna w Bielsku-Białej. Na jubileuszową galę przybyło liczne grono gości. Trenerzy i działacze odebrali odznaczenia, a wybijający się zawodnicy KS Sprint - specjalne podziękowania od prezydenta miasta.


Spotkanie prowadził znany dziennikarz sportowy Krzysztof Klepczyński, który w trakcie spotkania przeprowadził mini wywiad z autorem jubileuszowej książki pt. Sprintowicze Jackiem Kachlem. 

Prezes Śląskiego Związku Lekkiej Jacek Markowski poinformował, że Zarząd Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki, z okazji 100-lecia w uznaniu zasług dla Lekkiej Atletyki Śląskiej postanowił wyróżnić medalem 100-lecia również moją osobę, za co serdecznie dziękuję. 
Sport to dynamika, sport to emocje i codzienna walka nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi słabościami. Dlatego warto prześledzić drogę rozwoju poszczególnych zawodników i historię zdobywania przez nich medali. Jedni dzięki pracy i talentowi wpisują się na stałe w annały klubu, inni, ze względu na różnorodne okoliczności, pokazują się w nich tylko przez chwilę. Wszyscy jednak podkreślają, że sportowe zajęcia i treningi wyrobiły w nich obowiązkowość i systematyczność, która owocuje po czasie. 

Pamiętając o tym, postanowiłem pokazać historię Klubu Sportowego Sprint poprzez ulotne informacje prasowe. To gazety tak naprawdę pokazują, jak klub był postrzegany w regionie. Oczywiście, tak zebrany materiał nie stanowi ścisłej historii klubu, którą piszą nazwiska, wyniki i statystyki. Jednak sprowadzenie relacji do suchej wyliczanki, kto kiedy i co zdobył, mogłoby przypominać co najwyżej relacje ze spisu powszechnego i być po prostu... nudne. 

Los tak sprawił, że praktycznie od 2000 roku towarzyszyłem jako dziennikarz najważniejszym wydarzeniom w dziejach klubu. Postanowiłem więc pokazać obraz klubu poprzez te konkretne wydarzenia sportowe. Gdzie tylko było to możliwe, relację prasową urozmaicają zdjęcia. W ich znalezieniu szczególnie pomagali mi prezesi Sprintu Zbigniew Polakowski i Ryszard Chodorowski.

Dzięki wsparciu Katarzyny Dobii i Stefana Ruśniaka udało się mi skompletować jeszcze coś, co wydaje się mi równie cenne. Ten skarb to starty młodych ludzi, którym przez jakiś czas dane było związać się ze sportem. W statystykach mistrzowskich nie znajdziemy ich nazwisk, jednak to ich zapał, choć czasem „słomiany”, sprawiał, że klub był miejscem spotkań. Miejscem, gdzie nie tylko śrubowano wyniki, ale dbano o zdrowy styl życia, o międzyludzkie kontakty. Przez te 35 lat w pamięci sprintowiczów zapisały się nie tylko wyniki i medale, ale też obozy, wyjazdy zagraniczne i przyjaźnie, czasem na całe życie. 

Dlatego przygotowana publikacja nie jest - i nie miała być - monografią klubu, lecz mozaiką wydarzeń, która ma przywołać wspomnienia, a w przyszłości stać się przyczynkiem do powstania poważnego zarysu historii Klubu Sportowego Sprint. 

Jacek Kachel


poniedziałek, 21 listopada 2022

Gdyby te mury umiały mówić

Spacer po placu Wolności zgromadził miłośników lokalnej historii na wspólnym wspominaniu przeszłości tego miejsca. 19 listopada odbył się spacerach o tematyce historycznej po centrum Bielska-Białej, a dokładnie po placu Wolności. Wycieczkę pt. Dlaczego plac Wolności, Wolości się nazywa? prowadził dziennikarz i historyk Jacek Kachel. 
Dzięki uprzejmości właścicieli Hotelu pod Orłem całe spotkanie rozpoczęło się w Sali Redutowej tego pięknego, zabytkowego obiektu. W tej wspaniałej sali, która gościła nie tylko cesarza Karol Habsburg czy marszałka Józefa Piłsudskiego, historyk wygłosił wykład na temat dziejów placu Wolności w kontekście polskich dążeń narodowo-wyzwoleńczych. Przypomniał powstanie Czytelni Polskiej i rolę kulturotwórczą hotelu pod Czarnym Orłem – dziś Hotelu pod Orłem. Mówiąc o działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, zaprezentował ją to w szerszym kontekście działań wojennych I wojny światowej. Następnie uczestnicy przeszli po placu, wspominając Bitwę nad Białą, wymarszu ochotników do legionów czy apel I Brygady Marszałka Józefa Piłsudzkiego.Organizatorem spaceru był Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Ślemień lepiej poznany!!!

 wtorek, 15 listopada 2022

Kalendarium prasowe wsi Ślemień cz. 12

 Geograficzno-historyczne informacje o Ślemieniu 

1866 Mittheilungen der kaiserlich-königlichen Geographischen Gesellschaft, s. 48 

środa, 9 listopada 2022

Zapraszam na spacery historyczne


 Wydział Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej zaprasza mieszkańców do udziału  w krótkim cyklu spacerów po centrum miasta, 

o tematyce historycznej. Wycieczki poprowadzi Jacek Kachel, znany wszystkim mieszkańcom - przewodnik, dziennikarz, historyk, fotograf. Wycieczki są nieodpłatne, ilość miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy. 


Pierwsza wycieczka pt. „Dlaczego plac Wolności, Wolości się nazywa?”

zaplanowana jest 19 listopada 2022 r. o godz. 10.00, miejsce spotkania– Plac Wolności. 

W ramach obchodów 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

w 1918 roku historyk Jacek Kachel oprowadzając po placu przypomni powstanie Czytelni Polskiej, role kulturotwórczą Hotelu pod Czarny Orłem. Jak również omówi działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wraz z przypomnieniem Bitwy nad Białą, wymarszu ochotników do legionów, czy też całkowicie zapomnianych dziejach pomnika czynu Legionowego, który tam się znajdował. 


Druga wycieczka pt. „Co widziała ulica Zamkowa? Jak zmieniała się 

na przestrzenia lat ul Zamkowa i jej otoczenie?” odbędzie się 3 grudnia 2022 r. 

o godz. 10.00, miejsce spotkania Plac Bolesława Chrobrego. 

Historyk Jacek Kachel przypomni następujące zagadnienia: Wysoki trotuar, tramwaje w mieście i ich przebieg, wyburzenia lat 70 XX wieku przy Ul. Zamkowej, teatralny tramwaj, Teatr i jego przebudowa, sztuczna trawa, fontanna. Ponadto: historia pierwszej kobiety w spodniach na ulicy Bielska, Plac Chrobrego na przełomie wieków oraz Poczta w Lubljania bliźniacza z Bielską, czy Karol Korn dokonał plagiatu? 


Zapisy odbywać się będą w Wydziale Edukacji i Sportu, pod nr tel. 33 4971 769, od 14 listopada 2022 r. 


wtorek, 8 listopada 2022

Uhonorowano powstańców śląskich
 Instytut Pamięci Narodowej oznaczył znakiem pamięci Tobie Polsko wspólny grób Jadwigi i Wincentego Baronów - uczestników powstań śląskich - spoczywających na cmentarzu przy kościele św. Barbary przy ul. Cyprysowej w Mikuszowicach Krakowskich w Bielsku-Białej. 

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci, opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, rozpoczęła się 5 lipca 2021 r - w dzień setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego. Znak pamięci Tobie Polsko ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 x 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację Tobie Polsko, pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy Grób Powstańca Śląskiego i Instytut Pamięci Narodowe.


IPN honoruje powstańców śląskich, którzy spoczywają na polskich cmentarzach. Przypomina lokalnym społecznościom groby tych, którzy w latach 1919-1921 przelewali krew za powrót Górnego Śląska do Polski. Wytypowane do oznaczenia groby zostały zgłoszone do Instytutu Pamięci Narodowej w ramach akcji pn. Powstańcy to wiara, nadzieja i cud. Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia! i przechodzą proces weryfikacji zakończony wpisaniem do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.Uroczystość oznaczenia wspólnego grobu śp. Jadwigi i Wincentego Baronów znakiem pamięci Tobie 3 listopada zorganizowało IPN w Katowicach we współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej. Wzięli w niej udział między innymi Władysława Baron - synowa powstańców śląskich wraz z rodziną, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach Jan Kwaśniewicz oraz wiceprzewodniczący bielskiej Rady Miejskiej Piotr Ryszka. Obecni byli także przedstawiciele kombatantów, sybiraków, harcerzy oraz młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi. Uroczystość poprzedziła mszą odprawiona w kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich.Wincenty Baron (ur. 19.01.1890 r. w Koźlu, zm. 13.03.1943 r. w Mikuszowicach) był uczestnikiem III powstania śląskiego, zastępcą dowódcy kompanii kozielskiej, kapelmistrzem wojskowym, żołnierzem 21 Pułku Artylerii Lekkiej w Bielsku w stopniu chorążego Odznaczony został Krzyżem Niepodległości oraz Śląskim Krzyżem Wolności i Zasługi.Jadwiga Baron (ur. 15.07.1900 r., zm. 17.09.1946 r.), żona Wincentego, była uczestniczką powstań śląskich, działaczką plebiscytową na Górnym Śląsku. 2 września 1939 roku została zmobilizowana do Wojska Polskiego jako sanitariuszka i ewakuowana na Wołyń, gdzie pracowała w szpitalu polowym Armii Kraków. Po zwolnieniu z niewoli sowieckiej znalazła się we Lwowie, skąd w grudniu 1939 roku przeszła na teren okupacji niemieckiej i została wywieziona do obozu jenieckiego w Sudetach. W 1940 roku szczęśliwie powróciła do Mikuszowic. Została odznaczona Medalem i Krzyżem Niepodległości.poniedziałek, 7 listopada 2022

Ożenek w Łodygowicach

 

Ze względu na duże zainteresowanie, aż czterokrotnie amatorska grupa teatralna z Łodygowic wystawiała sztukę Mikołaja Gogola pt. „Ożenek”.

Dzieło Mikołaja Gogola pt. „Ożenek”, zagościło na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach za sprawą miłośników sztuki teatralnej z tej miejscowości. Działające od lat przy tutejszym GOKu koło teatralne prowadzone przez aktora Eugeniusza Jachyma zaproponowało widzom kolejną sztukę. Po „Gościu Oczekiwanym” i „Chłopcach” Stanisława Grochowiaka tym razem aktorzy amatorzy z Łodygowic zaprezentowali szkutę Mikołaj Gogola pt. „Ożenek" . Pomimo tego, że po raz pierwszy wystawiona została ona w 1842 r. to jej treści nadal są aktualne. Jest to opowieść, o ludziach zagubionych w świecie, o braku miłości i poszukiwaniu wygodnego życia czy wreszcie pragnieniu życiowej stabilizacji.Główna bohaterka sztuki - Agafia Tichonosma pragnie wyjść za mąż. Szuka kandydata, którego poślubienie przyczyniłoby się do podniesienia jej statusu społecznego i majątkowego. Również potencjalni kandydaci do jej ręki patrzą na  perspektywę małżeństwa nie z miłości lecz z punktu widzenia korzyści, jakie przez nie odniosą. Na scenie odbywa się swoisty targ i rywalizacja handlowa pomiędzy doskonale sportretowanych typów męskich: bufonów, kłamców, nieudaczników i safandułów.

Premiera odbyła się 8 października, a kolejne przedstawienia 9 i 21. Natomiast ostatnie 4 listopada. W role wcielili się: 

Agafia Tichonowna - Patrycja Czerwińska

Arina Pantelejmonowna - Renata Talik

Fiekla Iwanowna - Jadwiga Krajs

Podkolesin - Tadeusz Kania

Koczkariew - Władysław Kachel

Jajecznica - Andrzej Borys

Anuczkin - Stanisław Imielski

Žewakin - Tadeusz Bieniek

Duniaszka - Urszula Gurba - Kruczek

Stiepan - Jadwiga Mola - Gawlik


Inscenizacja i reżyseria: Eugeniusz Jachym

Opracowanie plastyczne: Kamila Byrdziak - Duraj 

Realizacja światła i dźwięku: Andrzej TalikKalendarium prasowe wsi Ślemień cz. 11

 


Sprawy wojskowe 

1864 Oesterreichischer Soldatenfreund nr 9, 30.01.1864, s. 8 (74) 

czwartek, 3 listopada 2022

Kalendarium prasowe Komorowic nr 18

 Społeczność ewangelicka w Komorowicach


Ewangelicy w Komorowicach poczuli się zagrożeni gdyż prywatna szkoła protestancka zostanie wkrótce przejęta przez administrację państwową, co może się odbyć bez narażania konfesyjnego charakteru. Ale są na Śląsku szkoły, które trzeba zachować jako konfesyjne. Jedną z nich jest szkoła protestancka w Batzdorf, znana jako niemiecko-protestancka. Wspólnota jest zagrożone z dwóch stron przez stale posuwający się polski katolicyzm. Miejsce obecnie mieszka 262 protestantów, 259 katolików i 5 Żydów. Nawet jeśli obecnie w szkole protestanckiej jest 56 uczniów w porównaniu do zaledwie 30 katolików, stosunek do protestantów może się zmienić w krótkim czasie, zwłaszcza jeśli po ogłoszeniu szkoły w Batzdorfie zostanie zapisany inny katolicki okręg w Batzdorfie. W przypadku zmiany nauczycieli, gdyby dzieci katolickie były w większości, należałoby wyznaczyć katolickiego dyrektora. W listopadzie został złożony wniosek o przekształcenie szkoły ewangelickiej w państwową. Dyrektor Hoinkes przemawiał za tym, pastor Modl przeciw. Deklaracja publicznego charakteru została wówczas również odrzucona 9 głosami przeciw. Dzielni chłopi kochają protestantyzm i niemiecki folklor odnieśli zwycięstwo nad korzyściami materialnymi, które członkowie kongregacji niewątpliwie uzyskaliby po rozwiązaniu prywatnej szkoły protestanckiej. Ale mała i słaba społeczność szkolna Batzdorf jest gorąco polecana Stowarzyszeniu Gusta Adolf, aby mogło ono jak najszybciej złagodzić swoje duże zadłużenie .

Spotkanie z 11 marca wspólnoty ewangelickiej po raz kolejny potwierdziło zadłużenie wspólnoty i konieczność podniesienia opłat szkolnych o 40%, tak aby uregulować płace nauczycieli . 

1 maja senior Krzywoń zorganizował wizytę szkolną i gminną. Budynek szkoły i cmentarz są w idealnym stanie. W teście religijnym dzieci wypadły bardzo dobrze. Prezbiterium, któremu przewodniczył pastor Modl, podjęło jednogłośną decyzję, aby jak najdłużej utrzymać szkołę protestancką, aby umieścić nauczyciela Paula Holnke pod względem pensji i emerytury, tak jak robił tow służbie szkoły publicznej, i wymagania k. k. Według powiatowej rady szkolnej. Społeczność szkolna Batzdorf utrzymuje swoją szkołę, która jest zdecydowanie we wnętrzu protestantyzmu i niemieckości, przy szerokim wsparciu współwyznawców .[1] Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich nr 1, 1.01.1902, s. 11.

[1] Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich nr 8, 15.04.1902, s. 12  (124).

[1] Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich nr 10, 15.05.1902, s. 11  (155).

środa, 2 listopada 2022

Kalendarium prasowe wsi Ślemień cz. 10

 

Sprawowanie urzędu sędziego, wybór m.in do Ślemienia 1857 Kais. Königl. Schlesische Troppauer-Zeitung nr 16, 21.01.1857, s. 4