czwartek, 27 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 35

Życie parafii za ks. Franciszka Janczego

Rok 1985
W tym roku sumę odpustową odprawił ks. prałat Mikołaj Kuczkowski, proboszcz parafii w Mistrzejowicach, a kazanie wygłosił ks. Józef Gil, były wikariusz tej parafii. Kleryk Jan Mędrzak otrzymał świecenia diakonatu, a  święcenie kapłańskie ks. Janusz Rączka. 26 maja odprawił Mszę Św. prymicyjną w Kalnej, a 9 czerwca wspólnie z ks. Piotrem Pławeckim, który odbywał tutaj praktykę. Kazanie wygłosił ks. dr Jan Szkodoń, ojciec duchowny krakowskiego Seminarium, a oprawę muzyczną zapewnił chór „Zew” z Bielska-Białej.


Rok 1986


W tym roku 25 maja prymicyjną Mszę Św. odprawił ks. Jan Mędrzak. Natomiast Mszę Św. odpustową odprawił były proboszcz tej parafii ks. dr hab. Józef Bendyk, a kazanie wygłosił ks. prof. Andrzej Sapeta.
W wakacje ks. wikary Tomasz Kalisz odszedł do parafii w Szczyrku, a na jego miejsce przychodzi ks. Krzysztof Gardyna.
Parafia otrzymała w sierpniu zgodę na rozbudowę zakrystii.
12 grudnia przeprowadzono wizytacje dziekańską, która potwierdza dobry stan parafii, wizytujący zwracają uwagę na brak miejsca na cmentarzu parafialnym. 

wtorek, 25 lutego 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 3

1818


W 1818 r. „Lemberger Zeitung“ informował na pierwszej stronie, że jedną ze szkół, która otrzymała roczną dotację od władz krajowych, jest szkoła w Bestwinie. Dotacja wynosiła 30 guldenów. Jest to pośredni dowód na istnienie w tym czasie placówki oświatowej, która musiała się wcześniej przekształcić z tzw. zimówki (funkcjonującej tylko zimą) w regularną szkołę.

1819


„Wiener Zeitung” poinformował, ze urzędnicy zarządzających posiadłościami w Żywcu i Bestwinie złożyli darowiznę 27 guldenów na dom inwalidów wojskowych.


1823


W gazecie rządowej ogłoszono przetarg na obsługę tzw. rogatek w Bestwinie, czyli pobierania ceł, do którego dopuszczono również Żydów.

poniedziałek, 24 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 34

Rok 1983
W tym roku praca duszpasterska była ukierunkowana na ponowną wizytę Ojca Świętego.
Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Marek Głownia (Moderator ruchu OAZA na terenie Archidiecezji Karkowskiej).
Podobnie jak podczas pierwszej pielgrzymki tak i teraz parafianie licznie udali się na spotkania z Janem Pawłem II.
We wrześniu na parafii praktykę odbywa diakon Bogusław Filipiak.Rok 1984
8 maja w Krakowie święcenia diakonatu przyjął kleryk Janusz Rączka z Kalnej. W tym tez roku z funkcji organisty w maju zrezygnował Ludwik Jakubiec, jego miejsce zajął Józef Pawlik. W imieniu dzieci, młodzieży  i starszych oraz nas kapłanów pragniemy serdecznie podziękować p. Organiście za 52 lata pracy organistowskiej w naszym kościele. Za jego sumienność w pracy punktualność.
10 czerwca podczas uroczystości odpustowych w Kalnej kazanie wygłosił ks. Antoni Świerczek z Łodygowic. Natomiast w Godziszce sumę odpustową celebrował ks. Stanisław Jasek z Buczkowic. Kapłanów było 34. Jak wynika z zapisów w ogłoszeniach parafialnych miejscowy chór spotykał się wielokrotnie na próbach i uświetnia uroczystości parafialne.
Zazwyczaj czytając ogłoszenia parafialne znajdujemy w nich zwykłe bieżące informacje, często podziękowania za pomoc, czy też dary dla kościoła. Zdarza się jednak i tak, że czasami duszpasterze kierowali ostre słowa do swoich wiernych. Oto 16 czerwca w sobotę, odbyła się Msza św. w intencji Ojca Świętego, na której zjawiły się zaledwie trzy kobiety i jeden mężczyzna. Po co nasze kazania, listy Episkopatu ogłoszenia? Oczywiście to nie jest atrakcyjne. Chcemy, aby były dobre urodzaje, aby nam się dobrze powodziło, może Wam  dobrze powodzi dlatego. Bóg Wam jest niepotrzebny. A przecież tyle od Boga miłosiernego potrzebujemy a co my Bogu dajemy?.   
Ks. Adam Banasik zostaje przeniesiony do Dobczyc, a jego miejsce zajął ks. Tomasz Kalisz. Na praktyce we wrześniu przebywał diakon Piotr Pławecki. 24 i 25 listopada wizytację kanoniczną przeprowadził ks. bp  Stanisław Smoleński.
W tym też roku 3 grudnia zmienia się proboszcz parafii. Ks. kanonik Józef Jania zostaje administratorem parafii w Żywcu – Zabłociu. Natomiast obowiązki administratora parafii pełni od tego momentu ks. Franciszek Janczy.

piątek, 21 lutego 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 2

1793
Najstarszy zapis prasowy na temat Bestwiny, do jakiego udało się dotrzeć autorowi, pochodzi z 1793 r. i został zamieszczony w austriackiej gazecie rządowej „Wiener Zeitung“. Pismo interesowało się tym terenem ze względu na to, że Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów już w 1772 r. zostały oderwane od Polski i znalazły się w zaborze austriackim, wchodząc w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. Ponieważ w życiu nieuniknione są tylko śmierć i podatki, nikogo nie powinno zaskoczyć, że pierwsza informacja dotyczy obciążeń fiskalnych. Gazeta informuje, że graf Ankwicz za swoje dobra w Bestwinie płaci 50 guldenów. Podatek naliczono hrabiemu Stanisławowi Ankwiczowi herbu Hadbank, który był stolnikiem krakowskim i kasztelanem sądeckim. Ożenił się on z Salomeą Czernówną, która w wianie przyniosła mu ziemię Bestwińską. Zapobiegliwy magnat zaraz po zajęciu tych ziem przez Austriaków „wyrobił sobie”, jak wtedy się mówiło, czyli kupił tytuł hrabiowski w Wiedniu.czwartek, 20 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 33

Rok 1982
Ten rok w parafii również jest prowadzony pod kątem wielkiego Jubileuszu 600-lecia obecności Matki Bożej w Cudownym Obrazie na Jasnej Górze.
W Ojczyźnie nadal jest stan wojenny. Ludzie są zmęczeni tym wszystkim, nie wierzą zapewnieniom władz. Planowana pielgrzymka Papieża na 1982 rok została przesunięta przez władze na rok następny. Aby wyprosić potrzebne łaski dla Ojczyzny i Jana Pawła II 29 maja z parafii udaje się pielgrzymka do Częstochowy.
Ks. Józef Gil, dotychczasowy wikary zostaje skierowany na placówkę do Krakowa, a jego miejsce zajmuję ks. Adam Banasik.
W tym roku Misje parafialne odbywają się od 12 XII do 18. Zakończenia Misji dokonał ks. bp Stanisław Smoleński, który poświęcił nową plebanie i salki katechetyczne. Warto również pamiętać, że w tym roku jubileusz 50 lat pracy jako organista obchodził Ludwik Jakubiec, który z tej okazji otrzymał specjalny list od ks. kardynała Franciszka Macharskiego. W liście czytamy: Przeżywa Pan rzadki jubileusz 50-lecia pracy w służbie liturgii św. i na polu muzyki sakralnej pełniąc obowiązki organisty w parafii Godziszka. Była to zarazem wzniosła służba Bogu i Kościołowi oraz praca dla Ludu Bożego. Dlatego przeżywa Pan ten swój jubileusz na pewno przepełniony uczuciami radości i wdzięczności wobec Pana Boga. Przyłączając się do tej Pańskiej radości i wyrażam Panu serdeczne podziękowanie za Jego wierną 50-letnią służbę Bogu i Kościołowi oraz życzę dalszej owocnej pracy w duchu soborowej odnowy i posyłam Arcypasterskie Błogosławieństwo.

środa, 19 lutego 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 1

Kalendarium prasowe gminy Bestiwna z przełomu XIX i XX wieku.


   Prasa przeżywała największy rozkwit od połowy XIX do połowy XX wieku. Później musiała się już dzielić „rządem dusz” z radiem i telewizją, a dzisiaj ze wszechobecnym Internetem. Często pomija się ją w poważnych opracowaniach historycznych, a przecież dla badaczy przeszłości jest kopalnią wiedzy. I ma swój urok. Wartość gazety jako odbicia czasu przeszłego polega na tym, że informacje powstają „na gorąco”. Redaktor relacjonujący zdarzenie pisze, co widzi w konkretnej chwili, i ocenia zjawiska, nie mając możliwości z perspektywy czasu „na zimno” tej oceny zweryfikować. Dzienniki nie tylko przekazują informacje o tym, co się stało, ale oddają klimat swojego czasu.
   Dowodzą tego najstarsze informacje prasowe dotyczące gminy Bestwina, pochodzące z czasów od końca XVIII po przełom XIX i XX wieku. Dzięki chętnie wówczas stosowanym barwnym prasowym opisom można wejść w nurt ówczesnego życia i poznać sposób myślenia mieszkających tu ludzi.
Trzeba mieć jednak przy tym pełną świadomość, że przedstawione tu wydarzenia to tylko wycinek ówczesnego życia. Bowiem prasa, podobnie jak dzisiaj, więcej miejsca poświęcała na sensacje i ciekawostki. Na jej łamy tylko z rzadka trafiały osoby zasłużone, ale prowadzące spokojny tryb życia. Nie była też nigdy pełną kroniką wydarzeń. Często na pierwszych stronach omawiano błahe sprawy, a rzeczy istotne zamieszczano drobnym drukiem gdzieś na dalszych stronach. Taki już był, jest i zapewne będzie urok mediów. Jednak wiedząc o tej specyfice, możemy poszerzyć swoją wiedzę historyczną o informacje, które w żadnym poważnym opracowaniu historycznym prawdopodobnie by się nie znalazły.
   Przeglądając gazety, możemy też sami sprawdzić, jak - i czy w ogóle - zmieniła się od tamtego czasu mentalność ludzi. Niektórzy przy tej okazji odnajdą w prasie informacje o swoich, tak dawno, a przecież tak niedawno żyjących, przodkach.
   W cytatach zachowano oryginalną pisownię, a wydarzenia omawiane są z datą pojawienia się na łamach prasy. Ufam, że zestawienie tych okruchów przeszłości będzie miłą rozrywką dla miłośników historii, a miejscami przyczynkiem do poszerzenia wiedzy. Dzięki opublikowanym w książce zdjęciom, widokówkom oraz autentycznym reklamom będzie można poczuć realia sprzed wieku.
Bardzo dziękuję wójtowi Arturowi Beniowskiemu i przewodniczącemu Rady Gminy Bestwina Jerzemu Stancklikowi nie tylko za zaproszenie do tego projektu, ale za liczne i wnikliwe dyskusje historyczne na tematy związane z dziejami naszego regionu.

wtorek, 18 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 32

Rok 1981

W 1981 roku praca duszpasterska we wszystkich parafiach w Polsce koncentrowała się wokół przygotowań do Jubileuszu 600-lecia obecności obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Również zmiany społeczno polityczne w kraju zmieniają klimat pracy. W tej pracy dla dobra Ojczyzny Katolickiej pomaga nam Związek SOLIDARNOŚĆ, który między innymi wywalczył u władz państwowych, że odprawiana Msza Święta w Kościele Św. Krzyża w Warszawie jest transmitowana przez Radio II programie dla chorych i cierpiących. Jest to wielka radość i pociecha dla biednych chorych- pisał w kronice ks. proboszcz.
13 maja 1981 roku do parafii dociera informacja o zamachu na Ojca Świętego. Szok i zupełne niezrozumienie to pierwsze reakcje mieszkających tu ludzi. Dodatkowo pojawiła się informacja o poważnej chorobie kardynała Wyszyńskiego. Na pewno ich cierpienie przyczyni się do Odrodzenia naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce- zapisał w kronice roku ks. Jania.
17 maja 1981 świecenia kapłańskie przyjął ks. Stanisław Pezda. Uroczystości prymicyjne odbyły się 24 maja w Kaplicy w Kalnej, a 31 maja w kościele w Godziszce. 14 czerwca swoją Mszę św. prymicyjną odprawił również w Kalnej pochodzący z Łodygowic ks. Andrzej Loranc.
Warto odnotować, że w tym roku po raz pierwszy parafia otrzymała zezwolenie (Udzielił go naczelnik Miasta Szczyrk p. Migdał) na wyjście z procesją Bożego Ciała poza obszar kościelny. Uroczystość wyszła wspaniale.
Parafia liczy 2 601 osób. Dzięki wspólnej pracy i determinacji parafian udało się odnieść sukces na „froncie” walki z pijaństwem. W lipcu doprowadzono, poprzez wywalczenie zakazu sprzedawania napojów alkoholowych,  do zamknięcia baru „Skalite”, co zdecydowanie zmieniło obraz parafii.  Mamy spokój w parafii dniem i nocą i przy Kościele – cieszył się ks. proboszcz.
Gdy chodzi o pracę przy nowej plebani, to wykonano: całą kanalizacje, wodę, ogrzewanie i okna oraz wytynkowano ją od wewnątrz.
Natomiast w Kalnej postanowiono wybudować nowy punkt katechetyczny o rozmiarach 10m na 10 metrów z tego powodu przeprowadzono wpisy do księgi wieczystej. Pracę przy jej wznoszeniu rozpoczęto w kwietniu, a zakończono w listopadzie. W Kalnej przerobiono całą instalacje elektryczną i zamontowano ogrzewanie elektryczne do Kaplicy.
Również kaplica w Godziszce, która była tzw. pierwszym kościołem, gdyż przed latu to tam odprawiano okazjonalnie Mszę świętą została odnowiona. Pracowali przy jej odnowieniu Józef Sanetra, Jerzy Sanetra, Józef Jakubiec, Ludwik Rączka, Józef Sidzina p. Wandzel, Pawlik, Cader, Pietraszko, Waluś z Godziszki Wilkowskiej.
13 grudnia 1981 roku wraz z wprowadzeniem stanu wojennego sytuacja w kraju i w parafii uległa radykalnej zmianie. Opisując wydarzenia w kraju, strajki, zatrzymania i aresztowania pisał: My kapłani prosiliśmy ludzi, aby zachowali spokój i ufność (...) Historia to wszystko oceni (...) Święta mieliśmy bardzo ciężkie, zwłaszcza te rodziny, które nie były w całości.

poniedziałek, 10 lutego 2020

piątek, 7 lutego 2020

Fabryka również 18 maja!!!


Bardzo cieszymy się z Jackiem, że Państwo tak ciepło przyjęliście naszą inicjatywę. Z tego powodu 18 maja o 19 godzinie zagramy raz jeszcze Teatralną Fabrykę Sensacji.
Pozdrawiam i zapraszam Jacek


czwartek, 6 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 31

Rok 1980
 W 1980 roku całość prac zarówno duszpasterskich jak i budowlanych prowadził sam ks. proboszcz. Od wyboru Jana Pawła II ilość praktyk religijnych i udzielonych komunii stale wzrasta. W tym też roku największym przeżyciem było poświęcenie krzyży. 30 marca odbyła się uroczystość, po której krzyże zawisły w prawie w każdym domu na terenie Godziszki i Kalnej.
8 maja na Wawelu w Krakowie przyjął świecenie diakonatu pochodzący z Kalnek Stanisław Pezda. W tym też roku na parafię do pomocy zostaje skierowany ks. Józef Gil.
Bardzo ważnym wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem było poświęcenie 15 grudnia krzyży, które później dzieci i młodzież zabrała do szkoły. Już 16 grudnia w Szkole Podstawowej w Godziszce zostały one zdjęte. Na znak protestu dzieci, rodziców i większości nauczycieli lekcje nie odbyły się. Ze względu na jednoznaczną postawę całej społeczności krzyże wróciły na swoje miejsce.
Natomiast, gdy chodzi o sprawy gospodarcze trzeba przypomnieć, że 19 maja wytyczono zgodnie z projektem miejsce pod nową plebanie, a 25 rozpoczęto wykopy. Zaangażowanie parafian było duże i nawet niesprzyjająca w tym roku pogoda (deszcze) nie doprowadziła do przerwania robót. W zdobywaniu materiałów budowlanych pomagały osoby z Bielska-Białej i Łodygowic.

środa, 5 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 30

Rok 1979

W 1979 roku mijało 900 lat od męczeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa. Cała praca duszpasterska w parafii została podporządkowana tej rocznicy. Również rekolekcje wielkopostne  w dniach 25-28 marca były ściśle związane z tym wydarzeniem. Tym bardziej, że w dniu 15 lipca sprowadzono do parafii relikwie tego wielkiego świętego. Ich przybycie poprzedziło trzydniowe przygotowanie
16 marca 1979 roku parafia otrzymała pozwolenie na budowę plebani. Do I komunii świętej przystąpiło 39 dzieci.
Bardzo wielu parafian brało udział w spotkaniach w Częstochowie, Oświęcimiu Krakowie i Nowym Targu. 15 lipca odbyło się uroczyste nawiedzenie relikwii św. Stanisława, które wypadło okazale. Został również w tym czasie wykonany nowy podest do kościoła, bezinteresownie wykonali go Marian Cembala z pomocnikami oraz pan Gluza. Proboszcz na ogłoszeniach dziękował również Józefowi Jakubiec za wykonane prace przy radiofonizacji kościoła.
16 X po raz pierwszy uroczyście dziękowano za wybór Ojca Świętego na specjalnej Mszy świętej. 
W Kaplicy w Kalnej zrobiono nowe drzwi, a w kościele w Godziszce wykonano nowy podest przed ołtarzem M.B. Częstochowskiej.