czwartek, 30 kwietnia 2015

Ludzie teatru w Bielsku cz. 6

                                                                          Żyd 1964
                                                                   Poczta się nie myli 


środa, 29 kwietnia 2015

Katyń pamiętamy cz. 26 Starszy posterunkowy Stefan Piotrowiak


    Starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego Stefan Piotrowiak
Syn Wojciecha i Anny z Misiornych, urodzony 7 sierpnia 1899 r. w Śremie. W Wojsku Polskim od 23 stycznia 1919 r.  do 19 września  1922 r.. Kapral w 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich.
W Policji Województwa Śląskiego od 8 marca 1924 r. Od 1 lipca 1931 r. służył w Bielsku – w Miejskiej i Powiatowej Komendzie, w sekcji śledczej Komisariatu.  Starszym posterunkowym mianowany 1 lutego 1937 r.
    Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
Stefan Piotrowiak został rozstrzelany w siedzibie NKWD w Kalininie (Twerze) i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje. 
    Został pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.

piątek, 24 kwietnia 2015

Katyń pamiętamy cz. 25 Przodownik Policji Państwowej Michał Pachołek

   

    Michał Pachołek, syn Jakuba, urodził się 28 sierpnia 1899 r. w Mszanie Dolnej powiat Limanowa.
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a po jej zakończeniu wstąpił w roku 1921 do policji. Otrzymał przydział do pracy w Oświęcimiu, gdzie pełnił służbę przez około 15 lat. Po awansowaniu do stopnia przodownika został przeniesiony na stanowisko komendanta posterunku w Żywcu-Zabłociu.

    Ożenił się z Bronisławą Kaczmarczyk. Ojciec czworga dzieci, synów Kazimierza i Eugeniusza oraz córek Zofii i Heleny.
    Tydzień przed wybuchem II wojny światowej Michał i Bronisława wyjechali wraz trojgiem dzieci do miejscowości Zimna Woda na przedmieściach Lwowa. Prawdopodobnie Michał Pachołek otrzymał rozkaz przewiezienia akt policyjnych na tereny, na których koncepcja Sztabu Głównego Wojska Polskiego przewidywała zorganizowanie nowego obszaru obrony w oparciu o granicę z ZSRR i Rumunią.

    Po agresji ZSRR 17 września 1939 r. obszary wschodniej Polski zostały zajęte przez wojska sowieckie. Michał Pachołek po aresztowaniu został przewieziony z Zimnej Wody do obozu w Ostaszkowie.
    Odznaczony: Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
    Michał Pachołek został rozstrzelany 30 kwietnia 1940 r. w siedzibie NKWD w Kalininie (Twerze) i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje.
   Został pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.

wtorek, 21 kwietnia 2015

Ludzie teatru w Bielsku cz. 4                                  Donia Anna de Pantocha - Czesława Pszczolińska

Ptak  31 07 1962  Czesława Pszczolińska z Romualdem Michaleskim i M Dembowskim

piątek, 17 kwietnia 2015

Katyń pamiętamy cz. 24 Podporucznik Adam Oczkowski


    Podporucznik Adam Oczkowski syn Józefa i Julianny z domu Sanetra przyszedł na świat
29 listopada 1905 r. w Zabłociu, powiat Żywiec.

    Oficer artylerii. Mianowany podporucznikiem ze starszeństwem 1 stycznia 1931 r.
Członek szeregu organizacji miedzy innymi Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Związku Strzeleckiego, Związku Obrony Kresów Zachodnich – Okręg Śląski. 

    Adam Oczkowski został zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 r. w Lesie Katyńskim.
W 2007 r. postanowieniem prezydenta RP awansowany został do stopnia porucznika.

wtorek, 14 kwietnia 2015

Nasi Ojcowie - promocja

   
   13 kwietnie br. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyła się promocja najnowszej publikacji wydanej przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pt.  „Nasi Ojcowie ofiary zbrodni katyńskiej, których rodziny zamieszkują Podbeskidzie”. 

Publikacja ukazała się w ramach obchodu 75. rocznicy mordu katyńskiego oraz 25. rocznicy oficjalnego przyznania się najwyższych władz b. ZSRR do popełnienia tej zbrodni.
Promocji towarzyszyła wystawa, którą symbolicznie otworzył Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej.W wernisażu licznie udział wzięli potomkowie zamordowanych oraz posłowie i radni z Bielska-Białej.

Książka / leksykon ma charakter edukacyjny. Nie zajmuję się samym okropnym mordem, lecz pokazuję zamordowanych takimi, jakimi byli i kim byli, zanim dostali się w ręce oprawców.

Powstała ona dzięki Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska w Bielsku-Białej i zawiera 46 życiorysów osób, które zostały zamordowane wiosną 1940 roku.

Biogramy zostały opracowane przez zespół redakcyjny w składzie: Marzenna Burczak, Anna Farny, Zofia Lamers, Jerzy Pisowicz.

Podczas promocji, krótki wykład tematyczny wygłosił Michał Pudło, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Oddziału w Bielsku-Białej.  Przybliżył on mało znane dzieje policji w Bielsku, a jego wystąpienie miała również wymiar symboliczny, gdyż Pudło jest oficerem Policji i prawnukiem przedwojennego policjanta – Franciszka Szymkowiaka, więźnia Ostaszkowa, zamordowanego w Twerze i pogrzebanego w Miednoje.


O książce opowiadał Jerzy Pisowicz, wiceprzewodniczący Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska w Bielsku-Białej. Na końcu publikacji zamieszczono spis osób, które zostały wymienione na tablicach pomnika katyńskiego na cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej.