wtorek, 30 kwietnia 2024

Strat Wojennych z Cięciny, Ciśca, Węgierskiej Górski i Żabnicy

 Tym razem na prośbę jednego z czytelników przedstawiam listę Strat Wojennych z Cięciny, Ciśca, Węgierskiej Górski i Żabnicy oraz pamiątkowy folder o Żabnicy. 
środa, 24 kwietnia 2024

Kalendarium Prasowe Łodygowic nr 27

 1884

W tym roku nastąpiła zmiana numerów pociągów i czasów przejazdu. Z Dziedzic do Żywca jechały nadal dwa pociągi, ale teraz jeden miał numer1027, a drugi 1029. Natomiast gdy chcieliśmy udać się do z Żywca do Dziedzic trzeb było jechać pociągiem mieszanym o numerach 1028 lub 1030 . Co ciekawe przejazd na odcinku z Łodygowic do Żywca wydłużył się z 20 do 24 minut, a z Łodygowic do Bielska-Białej z 78 minut do 82 . Trzeba pamiętać, że to „wydłużenie” spowodowane było faktem, że był to tzw. pociąg mieszany osobowo-towarowy i dodatkowe minuty uwzględniały czas na załadunek lub rozładunek towarów. Pośrednio pokazywała to rozwój przewozów kolejowych. 

15 listopada doszło do kolejnej zmiany rozkładu jazdy. Dla podróżnych z Łodygowic pojawiły się dwa nowe pociągi. Pociąg mieszany o numerze 1025, który odjeżdżał do Żywca o 3:13, a pociąg o numerze 1024 odjeżdżał do Bielska-Białej o godzinie 11:47 . 

W sądzie odbywała się licytacja majątku zmarłego Jakóba Tomasika. 

Natomiast tutejszy fabrykant Reich poszukiwał nauczyciela dla swoich czterech dzieci. Podstawowym wymaganiem było to, aby posługiwał się on zarówno polskim jak i niemieckim językiem. 

Zarząd dóbr w Łodygowicach ogłosił, że ma do sprzedaży 4000 metrów sześciennych drewna, które można pobrać z Buczkowic. 


piątek, 19 kwietnia 2024

Kalendarium Prasowe Łodygowic nr 26

 1883

Dzierżawa młynów w Galicji

Prasa informowała: Młyn najnowszego systemu. Jak również dobrze zachowany piec, stajnia, stodoła, 2 pokoje i ogród, jest dostępny od zaraz. . Wydzierżawi Józef Gruszecki młynarz w Łodygowicach . Do kupienia lub wynajęcia był też młyn w Rybarzowice położony bezpośrednio przy drodze Żywice – Biała ma również pola i łąki .  Złożono też ofertę sprzedaży przenośnej w najlepszym stanie za cenę 350 f l.

W tym też roku ostatecznie wszystkie sprawy administracyjne, sądowe dotyczące Łodygowic zostały przeniesione do powiaty żywieckiego . O skutecznym przeniesieniu świadczy następujące ogłoszenie: C.k. sąd powiatowy w Żywcu ogłasza, ze uprzywilejowana północna kolej żelazna Cesarza Ferdynanda wniosła pod dniem 4 maja 1883 l. 2894 prośbę o wprowadzenie dochodzenia cele założenia księgi kolej żelazna dla linii Bielsk-Żywiec (Bielitz-Saybusch) która w tutejszym sądzie może być przejrzana i że kolei żelazna (…)przechodzi gminy Łodygowice, Zarzecze, Pietrzykowice, Stary Żywiec, miasta Żywiec i Zabłocie, a zarazem stosownie do postanowienia ustawy z dnia 19 maja 1874 l 70 dz u.p wzywa tych którzy poczytują się za pokrzywdzonych, żądaniem od tej kolei przeniesieniem gruntów kolejowych w obrębie wymienionych powyżej gmin położonych do wykazu hipotecznego kolej żelazna aby się z roszczeniami swemi do 30 listopada 1883 do tutejszego sądu powiatowego zgłosili. Żywiec, 10 września 1883 .  


czwartek, 18 kwietnia 2024

Grób Selmy Kurz

 Przedstawiam państwu „świeżutkie” zdjęcia grobu Selmy Kurz wykonane 2 kwietnia br. przez Państwa Jadwigę i Marka Radziej. Jej kwatera znajduje się na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu. Oznaczenia kwatery (gruppe 14C, grób nr.8)

Raz jeszcze Państwu dziękuję. Jacek 

wtorek, 16 kwietnia 2024

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Zaprasza!
Serdecznie zapraszamy na wykład Jacka Kachla, dziennikarza i historyka „Życie codzienne w Bielsku i Białej w ostatnich miesiącach przed wybuchem I wojny światowej”. Wykład odbędzie się 17 kwietnia br., o godz. 16.00. Wstęp jest wolny.Kalendarium Prasowe Łodygowic nr 25

 


1882 


Gdy jesteśmy przy komunikacji warto przypomnieć, jak w tym czasie kursowała kolej. Trzeba pamiętać, że zazwyczaj były to pociągi mieszane osobowo-towarowe. Z tego powodu do czasu przejazdu doliczano ew. minuty na załadunek lub rozładunek. Najlepiej widać to na stacji w Bielsku-Białej. Co ciekawe pomimo tego, że w tamtym czasie takie miasto nie istniało, to kolej jako pierwsza dokonała zjednoczenia Bielska i Białej. 

Zgodnie z rozkładem jazdy pierwszy pociąg (nr 834) z Żywca wyruszał o godzinie 3:34, w Łodygowicach był on o 3:54, a do Bielska-Białej przyjeżdżał o 4:32. Tutaj miał postój 20 minutowy i o 4:52 ruszał w drogę do Dziedzic do których przyjeżdżał o 5:20. 

Natomiast pociąg nr 830 pokonywał tę trasę: Żywiec (6:22) Łodygowice (6:42), Bielsko-Biała (przyjazd 7:20 odjazd 7:40) Dziedzice (5:20).


W odwrotnym kierunku też były dwa pociągi. Pierwszy nr 831 kursował: Dziedzice (9:12) Bielsko-Biała (przyjazd 9:40 odjazd 10) Łodygowice (10:43), Żywiec ( 11:02). Drugi pociąg o nr 833 kursował popołudniu: Dziedzice (7:10), Bielsko-Biała ( przyjazd 7:40 odjazd 8:00), Łodygowice (8:43), Żywiec (9:02) .


Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, pewną specyfikę gdy chodzi o nazwę stacji Żywiec. Oto regularnie o jej pisownie będzie toczyła się wojna, którą podróżujący mogli śledzić patrząc jakie zapisy na rozkładzie jazdy. W tym czasie oficjalna nazwa to nie Żywiec, ale Saybusch-Zabłocie. Trzeba wiedzieć, że dworzec kolejowy znajdował się w Zabłociu. Podobna sytuacja miała się na drugim końcu tej linii. Nie ma Czechowic-Dziedzic, ale są Dziedzice, gdyż to na terenie tej gminy znajdował dworzec z restauracją. 


Do Apostolstwa Najświętszego serca Pana Jezusa przystąpiła parafia w Łodygowicach . 


Rothe Ruhr – Czerwonka


„Welt Blatt” informował: Nie daleko od Białej w Wilkowicach grasuję wielka epidemia czerwonki. Codziennie 5-6 osób zaraża się czerwonym kurem. Można śmiało stwierdzić, że teraz nie ma tam ani jednej rodziny, w której ktoś by nie chorował. Jeden z mieszkańców w ten okropny sposób stracił trzy piękne córki, a w innym domu zmarł ojciec i matka pozostawiając maleńką sierotę. Kolej północna oddelegował swoich pracowników z linii Wilkowice i Łodygowice do pomocy w dezynfekcji . 

W maju major Adolf von Klobus przebywał w Wiedniu zatrzymał się w hotelu Klomster . 

środa, 10 kwietnia 2024

Kalendarium Prasowe Łodygowic nr 24

 1881


Najważniejszą informacją początku tego roku była zmiana administracyjna jakich dokonało Namiestnictwo we Lwowie. Namiestnik Alfred hr. Potocki podpisał 31 grudnia 1880 roku rozporządzenie nr 12878/pr., względem niektórych zmian w dotychczasowem odgraniczeniu okręgów  Reprezentacyj powiatowych Królestwa Galicji. Od 1 stycznia Na mocy reskryptu c.k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z 27. Grudnia 1880 nr 20310 gminy Bierna, Glemieniec i Łodygowice zostały przeniesione z okręgu Rady powiatowej Biała do okręgu Rady Powiatowej Żywiec . Ta teoretycznie niewielka zmiana administracyjna doprowadziła po raz pierwszy do podziału Państwa Łodygowickiego pomiędzy dwa powiaty. Została ona podyktowana względami ekonomicznymi. Postanowiono wzmocnić ekonomiczne znaczenie powiatu żywieckiego. Bogate i uprzemysłowione Łodygowice idealnie się do tego nadawały. Od tego momentu wielowiekowe więzy i szlaki komunikacyjne między 10 miejscowościami należącymi do Państwa Łodygowickiego zaczynają się stopniowo zacierać. 


piątek, 5 kwietnia 2024

Kalendarium Prasowe Łodygowic nr 23

 1880 

Gospodarstwo zamkowe w Łodygowicach ma do sprzedaży rasowe świnie Yorkshire na dużych racicach. Warchlaki są 8 tygodniowe, a kosztować będą 10 fl.  W prasie pojawił się anons: Od 1 kwietnia 1880 roku zatrudni się w dobrach Pani Primewesi w Łodygowicach nadzorcę rolników. Wymagana znajomość języka niemieckiego i polskiego, prawość, nieposzlakowana opinia i konieczne zgłoszenia osobiste

15 października 1880 na kolei północnej otwarto przystanki kolejowe: Na linii Bielsko- Żywiec w Łodygowicach o numerze 259 .  Przystanek  jest już oficjalnie ujmowany na rozkładach jazdy. 

czwartek, 4 kwietnia 2024