piątek, 5 marca 2021

Korbielów poznany bardziej

 


 

"Historia Korbielowa i okolicy” autorstwa Andrzeja Majewskiego to niezwykła publikacja popularyzująca wiedze o naszym regionie. Jej wyjątkowość bierze się z dwóch faktów. Po pierwsze autor systematycznie idąc od czasów najdawniejszych do współczesności ukazuje jak na przełomie wieków zmieniali się w Korbielowie ludzie, ich zajęcia, ubiory sposoby spędzania wolnego czasu.  Majewski skrupulatnie przedstawia dzieje samorządu lokalnego, organizacji społecznych i politycznych oraz życie religijne mieszkańców tej wioski. Te informacje w sposób zasadniczy zainteresują ludzi mieszkających lub też wywodzących się z Korbielowa. Jednak autor nie poprzestaje na prostej monografii miejscowości lecz wzbogaca ją w słownik geograficzo-krajoznawczy terenu i informacje o znaczących wydarzeniach historycznych, które pośrednio odcisnęły się na dziejach tej miejscowości. To druga ważna tzw. wartość dodana, która potrafi wprowadzić w świat Żywiecczyzny każdego.
Jest jeszcze jeden aspekt czysto naukowo-poznawczy tej publikacji. Tym bogactwem są bogate źródła, archiwalia i bibliografia, które mogą być niezwykle pomocne dla wszystkich badaczy poznających przeszłość tego regionu. Z tego powodu pozycja ta na pewno będzie się cieszyła dużą popularnością nie tylko w Korbielowie.
Wydawcą książki jest Towarzystwo Naukowe Żywieckie. Można ją kupić w księgarni w Żywcu (przy ulicy Kościuszki 6) oraz w klasztorze Dominikanów w Korbielowie.
Zachęcam do lektury.
Jacek Kachel

środa, 3 marca 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 17 Marzec 1951

 


 

 

 Trybuna Robotnicza” w marcu właściwie zapomniała o Bielsku-Białej. Znajdujemy w niej właściwie tylko echa narady katowickiej inżynierów i techników. W odpowiedzi na nią inżynierowie i technicy bielsko-bialskiego ośrodka przemysłowego wystosowali apel, w którym czytam: Stojąc w jednym froncie z klasą robotniczą w walce o pokój i Plan 6 –letni, postanawiamy idąc śladem inż. Kowalowa, wzmóc naszą wydajność i przyczynić się do zwiększenia potencjału gospodarczego naszego kraju i wzmocnienia światowego obozu pokoju. W ślad za nimi podobny apel przyjęli w ZPW im. L. Laska w Bielsku. Natomiast w kombinacie im. St. Bularza w połowie miesiąca podano pierwsze wyniki współzawodnictwa, które ma doprowadzić do likwidacji .... 23 % niewykonanych norm.