czwartek, 26 maja 2022

Kalendarium prasowe Komorowic nr 2

 1821

„Gazeta Lwowska” informowała, że Komorowice po sprzedaży obligacji z lat 1790 i 1810 za sumę 1000 złotych przestały być własnością Jana Biberstina Starowieyskiego, a stały się własnością rodziny panującej. Weksle wykupił Albert Habsburga książę Saksonii, który później odsprzedał je Karolowi Ludwikowi Habsburgowi. 
środa, 25 maja 2022

Widzimy się jutro!

 „Bielskie natryski” – wykład Jacka Kachla
26.05.2022 r. godz.17.00 – Bielskie natryski. Najstarsze baseny w Bielsku-Białej. Panorama i Cygański Las – spotkanie z historykiem i dziennikarzem Jackiem Kachlem
Organizatorem cyklu spotkań jest Stowarzyszenie „Wspólnota Samorządowa BB”wtorek, 24 maja 2022

125 lat pierwszej polskiej Szkoły Powszechnej w Białej

 23 maja w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej konferencją naukową uczono 125. rocznicę otwarcia pierwszej polskiej Szkoły Powszechnej w Białej.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Bielsku-Białej zorganizowały 23 maja konferencje popularnonaukowa pt. 125 lat pierwszej polskiej Szkoły Powszechnej w Białej

 


Wśród zebranych samorząd Bielska-Białej reprezentowali radni Małgorzata Zarębska i Tomasz Wawak.Spotkanie rozpoczął dr Grzegorz Wnętrzak z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie referatem Rola edukacji w rozwoju polskiego życia narodowego na pograniczu Galicji i Ziemi Cieszyńskiej na przeł. XIX i XX wieku. Następnie dr Mirosława Bednarzak-Libera z Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie omówiła działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej oraz w powiecie na tle sytuacji oświatowej w Galicji. Przedstawicielka Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego dr Ewa Janoszek przedstawiła historię budowy pierwszej polskiej Szkoły Ludowej, mówiła o elementach patriotycznych w architekturze i zdobnictwie budynku szkoły. Całość konferencji dopełniły wystąpienia Urszuli Rukasz i Wojciecha Janusza z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, którzy omówili edukację regionalną w praktyce szkolnej.