piątek, 30 kwietnia 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 28 Maj 1951

 Pierwszy maja 1951    1 maja 1951 roku ulicami Bielska-Białej przeszedł wielotysięczny tłum, aby świętować robotnicze święto. Pochód trwał 2,5 godziny, wzięło w nim udział 55 tysięcy osób. Na czele szli sportowcy i młodzież, za nimi załogi zakładów przemysłowych, pracownicy spółdzielni, teatru, służby zdrowia, itp. Niesiono liczne transparenty i flagi. W pochodzie wyróżniały się grupy ludowców w barwnych strojach regionalnych oraz chłopskie banderie konne. W godzinach popołudniowych w licznych punktach miasta odbyły się imprezy sportowe i zabawy ludowe.środa, 28 kwietnia 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 27 Kwiecień 1951

 Henio lenio...Na marginesie nowo powstającego w Bielsku-Białej filmu animowanego pt. „Henio-lenio”, pojawi się duży artykuł a działalności wytwórni „Śląsk”. Założona w 1947 roku przez sześciu pracowników spółka ma dzisiaj 60 pracowników i na sowim koncie takie filmy jak: „Czy to był sen”, Ich ścieżka”, „Traktor A-1”, „Wilk i niedźwiedź”, „O nowe jutro”, „Wspólny dom”. Jak się okazuję tylko połowa z nich ukazał się na ekranach kin. Powody wyrzucenia ich na śmietnik były bardzo mgliste najczęściej wskazywano na błędy koncepcyjne, formalne lub też utratę aktualności. Z tego powodu, aby powstający film na bazie wiersza Jana Brzechwy, nie spotkała ta sama historia wytwórnia postarała się o artystycznych konsultantów z Warszawy Zamecznika i Srokowskiego. Dodatkowo, aby nie było niedomówień Generalna Dyrekcja FP przysyła gotowe scenariusze. Poprzednio członkowie zespołu pisali je sami, co uznano za ...niesłuszne.wtorek, 27 kwietnia 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 26 Kwiecień 1951

 

Szkoła TPD

Oczkiem nowej władzy była budowa szkoły TPD. Jak pamiętasz drogi czytelniku, w lutym budowę wstrzymano gdyż okazało się, że nie ma projektów. Władza robotnicza powołała komisje, upomniała wykonawców i otrzymała zapewnienie, że wszystko będzie dobrze. Wszystko wskazuję, że rządzący spoglądając z Ratusza na budujący się obiekt mieli wątpliwości, gdyż na kwietniowej sesji tow. Klimczak pytał kolejny raz, czy szkoła będzie oddana na 1 września. W odpowiedzi ob. Cesarz potwierdził, że ta budowa dla Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego jest „reprezentacyjną” i zostanie ukończona zgodnie z umową na 1 sierpnia (!?-JK). Obecnie postęp prac hamuje brak dokumentacji elektrycznej oraz opóźnienia w dostawie grzejników i kotłów. Z tego powodu ob. Cesarz prosił o interwencje Rady Narodowej do wyższych instancji.


poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 25 Kwiecień 1951

 Linie nr 2

Obok budowanych osiedli robotniczych na ul Piastowskiej mozolnie wznoszono drugą linie tramwajową. Jak wynika na 24 kwietnia Miejski Zakład Komunikacyjny informował, że: roboty ziemne wykonane w 95%, podłoża 90%. Braki materiałowe do prowadzenia dalszych robót i ukończenia w terminie do 22 lipca br. : 400 mb. Krawężników, materiału na sieć górną, rozet na mury żeliwne, kątowników do wysięgników, drutów jezdnych 0 Ǿ80 mm, akcesorji do układania szyn, podkładów drewnianych /będą do końca maja/, termitu do spajania, szyn rowkowych rozjazdów torów rowkowych jak i toru Vignola. Po dostarczeniu szyn rowkowych – układanie toru na początku ul. Piastowskiej rozpocznie się 2 maja, z tym że w razie niedostarczenia materiału przez przedsiębiorstwo – szyny wypożyczy MPK. Główny naciska należy położyć na dostarczenie wymienionych materiałów, bez których termin 22 lipca nie będzie dotrzymany.


wtorek, 20 kwietnia 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 24 Kwiecień 1951

 Budownictwo mieszkaniowe – „akcja żółwiowców”  Zgodnie z planem operacyjnym na rok 1951 budownictwo mieszkaniowe prowadzone było na dwóch osiedlach określanych jako Bielsko I (ul Piastowska i osiedle) i Bielsko II (przy ul. Piastowskiej i Sobieskiego). Na I zakładano wybudowanie czterech budynków, które będą miały 24 mieszkania złożone z 64 izb. Program rzeczowy osiedla Bielsko II przewidywał budowę: 7 budynków mieszkalnych w stanie wykończeniowym, w którym będzie 58 mieszkań podzielonych na 165 izb. Ja również zakładano budowę budynków w stanie surowym w których będzie 87 izb.  Poinformowano, że już na dniach dojdzie o otwarcia pierwszych czterech domów. Ze względów na znikomy postęp prac budowlanych powstawanie nowych mieszkań zwano oficjalnie „akcją żółwiowców”.  
Kierownik Darmoliński po rozdzielnik i klucze pojedzie do WRN w Katowicach. Antoni Łącki ciesząc się z nowych mieszkań zwrócił uwagę, że obok domów nie ma żadnej infrastruktury i że wszyscy grzęzną w błocie. Dodatkowo w przeznaczonych do oddania mieszkaniach są liczne usterki. Na przykład w osiedlu Z.O.R nr 1 w łazienkach nie było... wanien. Centralne ogrzewanie nie funkcjonuję, a stolarka okienna w 30 procentach nie spełnia rządnych wymagań. Ostatecznie radni stwierdzili, że zauważone usterki „nie zagrażają życiu człowieka” i 1 maja będzie można do nich wprowadzić robotników. Wykonawca osiedla stwierdził, że: on odpowiada za ilość a nie za jakość wykonywanych robót....   Przyjęto do wiadomości pięć negatywnych ocen poszczególnych inwestycji i temat wyczerpano. Podkreślając przy okazji że: Rząd Polski Ludowej w trosce o poprawę bytu klasy robotniczej, łoży olbrzymie sumy na budownictwo mieszkaniowe i ośrodków kultury służących jedynie klasie robotniczej i wzywając, ze sprawą powinno się zająć: szybko i po bolszewicku! .
W sprawozdaniu pojawia się też stwierdzenie: że przyłączenie(!) Białej do Bielska powiększyło trudności na odcinku budownictwa. Co musiało kolejny raz budzić frustracje u dawnych Bialan, tym bardziej, że w tym samym czasie na terenie Białej planowano oddać na 1 maja jeden budynek z 27 mieszkaniami i rozpocząć budowę drugiego... wtorek, 13 kwietnia 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 23 Kwiecień 1951

 Początkiem kwietnia prasa przypominała zgodnie z dyrektywami partii, że obok planu ilościowego zakłady powinny mieć również plan asortymentowy. Z krytyką z Katowic m. in.  za operowanie tzw. kredytem karnym, który spowodował zwiększenie kosztów własnych. Dostało się kombinatom im: Fornalskiej, Gawlika, Findera, Laski, Okrzei.
   Słowa krytyki popłynęły również do koła sportowego przy Zakładach Wytwórczych Silników Elektrycznych M-8. Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że koło nie realizuję uchwał Biura Politycznego KC PZPR. Cechuje je bierność, a przecież wykonanie planu 6-letniego jest zagrożone.
Natomiast pochwały otrzymał zakład im. J. Niedzielskiego. Dzięki akcji tow: Antoniego i Jana Palucha oraz J. Pawlika od stycznia do końca marca zaoszczędzono w zakładzie 186 ton węgla! Jak tego dokonano? W bardzo prosty sposób, zamiast węglem palono miałem węglowym!!!czwartek, 8 kwietnia 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 22 Kwiecień 1951

 III sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej odbyła się 11 kwietnia w świetlicy firmy „Bispol II” przy ulicy Komorowickiej 53.
    Jedną z palących kwestii była dezorientacja adresową spowodowana lutową zmianą nazw ulic, które wcześniej w obu miastach o tej samej nazwie. Wydano 250 egzemplarzy mapy z nazwami obowiązującymi od teraz.

Szczególnie ważne dla rozwoju miasta omawiane były kwestie w szóstym punkcie obrad Włodzimierz Humen, przewodniczący Komisji Komunikacyjnej przedstawił wnioski tej komisji.
1.    Poprawy szosy w rejonie mostu na Stare Bielsko.
2.    Przebudowanie nawierzchni na zakręcie ul. Czerwonej Armii przed dużym mostem Stare-Bielsko, ponieważ nawierzchnia ta ma nachylenie duże w przeciwnym kierunku, co już kilkakrotnie było przyczyną „zrzucenia” pojazdów mechanicznych na zakręcie.   
3.    Z powodu nasilenia ruchu w okolicach dworca zaproponowano ograniczenie prędkości do 20 km, gdyż obecna 30 km/h sprzyja wypadkom.
4.    Dwa zjazdy z ul. 3. Maja na ul. Wałową należy oznaczyć jako jeden kierunkowy – prawy kierunek w dół i lewy w górę.
5.    Dla usprawnienie ruchu w rejonie pl. Chrobrego należy zamknąć ul Laska dla ruchu drogowego od strony ul. Słowackiego.
6.    Ustanowienie ul. Wzgórze poprzez Rynek i ul. Cieszyńską jednokierunkową od pl. Chrobrego w kierunku ul. Cieszyńską.
7.    Ustanowieni ulicy 1 Maja jako jednokierunkowej koło teatru.
8.    Umieszczenie przy wylocie na tzw. ulicę główną na wszystkich bocznych ulicach znaków drogowych „wjazd na ulicę główną”.
9.    Pasaż KKO winien być bezwzględnie zamknięty dla ruchu drogowego.
10.     Uznać ul. Piastowską jako posiłkową traktu Katowice-Bielsko-Cieszyn jako główną tym bardziej, że ulicą tą będzie przebiegać linia tramwajowa. Po dyskusji przyjęto bardzo szczegółowe rozwiązania komunikacyjne dla każdego z punktów.


To, że plany nie zawsze szły z założeniami można zobaczyć m.in., gdy chodzi o zapowiadaną budowę ul. Leszczyńskiej już w marcu 1951 roku okazało się, że przyznane środki były zbyt małe i trzeba było dofinansować tę inwestycje. Potrzebowano 180.000 zł. na odcinek od ul. Straceńskiej do potoku Straconki. W uzasadnieniu przypominano, że przy niej znajduje się 7 zakładów pracy.