poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 25 Kwiecień 1951

 Linie nr 2

Obok budowanych osiedli robotniczych na ul Piastowskiej mozolnie wznoszono drugą linie tramwajową. Jak wynika na 24 kwietnia Miejski Zakład Komunikacyjny informował, że: roboty ziemne wykonane w 95%, podłoża 90%. Braki materiałowe do prowadzenia dalszych robót i ukończenia w terminie do 22 lipca br. : 400 mb. Krawężników, materiału na sieć górną, rozet na mury żeliwne, kątowników do wysięgników, drutów jezdnych 0 Ǿ80 mm, akcesorji do układania szyn, podkładów drewnianych /będą do końca maja/, termitu do spajania, szyn rowkowych rozjazdów torów rowkowych jak i toru Vignola. Po dostarczeniu szyn rowkowych – układanie toru na początku ul. Piastowskiej rozpocznie się 2 maja, z tym że w razie niedostarczenia materiału przez przedsiębiorstwo – szyny wypożyczy MPK. Główny naciska należy położyć na dostarczenie wymienionych materiałów, bez których termin 22 lipca nie będzie dotrzymany.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz