czwartek, 20 grudnia 2018

Rok 1916. Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 16Lista strat roku 1916

Bestwina:
Adamiec Jan, (1892), Korp. IR nr 56, 13. komp. Zginął 16.07.1915.
Błotko Franciszek, (1890), TitZugsf., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Dawidek Franciszek, (1878), Inft., k.k.LIR nr 16,. W niewoli, Moskwa, Rosja.
Grylak Władysław, (1897), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Jonkich Franciszek, (1885), Inft., IR nr 56, Ranny.
Krawczyk Wiktor, (1893), Inft. k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny.
Lichowski Stanisław, (brak), Inft. k.k.LIR nr 98, 3. komp. W niewoli.
Maga Karol, (1887), Korp. IR nr 56, Zmarł 7.07.1916.
Niemczyk Józef, (1872), Inft., k.k.LIR nr 32, 4. komp. W niewoli.
Stachnik Józef, (1888), Gefr., IR 56, 2. komp. Zmarł od ran w szpitalu w Pradze, pochowany na wojskowy cmentarzu kwatera nr 215.
Stasicki Franciszek, (1882), Inft., k.k.LIR nr 18, 5. komp. Zmarł od ran 22.06.1916, w Krakowie i tam pochowany.
Taborski Józef, (1894), chory w szpitalu w Kielcach.
Tomanek Jan, (1877), Inft., k.k.LIR nr 16. W niewoli.

Bestwinka:
Figranek Andrzej, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. W niewoli, Balachna, Rosja.
Jaromia Jan, (1881) Inft., IR nr 5, 2. komp. W niewoli Rosja.
Jonkisz Józef, (brak), Inft., IR nr 17, 1. komp. W niewoli.
Rezik Stanisław, (1890), Inft., IR nr 56, RegsStab. Ranny.
Wójtowicz Franciszek, (1877), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. W niewoli, Charków, Rosja.

Bronów:
Gancarzyk Alojzy, (1889), IR nr 100, 5. komp. Ranny.
Iskrzycki Grzegorz, (1874), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Zginął 3-4.07.1916.
König Franciszek, (1881), Inft., k.k.LIR nr 15, 1. komp. Rany.
Kropka Jan, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli, Mologa, Rosja.
Telok Ambroży, (1894), Inft., k.k.LIR nr 42, 4. komp. Ranny.
Zbowski Jan, (1886), ErsResJäg., FJB nr 5, Ranny.

Buczkowice:
Dudka Antoni, (1894), Inft., IR nr 56, Zginął 22.008.1915.
Gilowski Szymon, (1883), Inft., IR nr 56, 7. komp. Zginął 4.12.1915.
Gluza Jan, (1889), Inft., k.k.LIR nr 32, 7. komp. Zginął 7.03.1916.
Gruszecki Michał, (1896), Inft., IR nr 56, Zginął 17.07.1915.
Huczek Jan, (1885), Gefr., IR nr 56, W niewoli, Wolsk, Rosja.
Jabłoński Józef, (1890), Inft., IR nr 56, 11. kom. Ranny.
Jakubiec Jan, (1881), Gefr., IR nr 56, W niewoli, Bogatyi, Rosja.
Jakubiec Michał, (1868), Inft., IR nr 56, Zmarł od ran 9.03.1916 w Wadowicach.
Kubica Józef, (1890), Inft., IR nr 56, W niewoli, Kurhan, Rosja.
Knapek Jan, (1890), ErsRes., k.k.LIR nr 31. 7. komp. W niewoli, Rosja.
Moczek Jakub, (1889), Inft., IR nr 56, 16. komp. Zginął 22.11.1914.
Moczek Julian, (1898), Inft., IR nr 56, 6. komp. W niewoli.
Pach Józef, (brak), Inft., k.k.LIR 17, 11. komp. W niewoli.
Pochowany na tamtejszym cmentarzu kwatera nr 1183.
Sowa Jan, (1888), LstInft., IR nr 90, 4. komp. W niewoli Busułuk, Rosja.
Tabak Jan, (1895), Inft., IR nr 56, RegtStab., Ranny.
Tarnawa Wojciech, (1895), Kan, HD nr 1, 2. batt. Zamarł 13.03.1916. w szpitalu w Jägerndorf, zbiorowa mogiła nr 1.
Tarnawa Michał, (1888), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli, Stariza, Rosj.
Węgrzym Mikołaj, (1896), Inft., k.k.LIR nr 25, 7. komp. Ranny.
Wrona Jakub, (1891), Jäg., FJB nr 6, 4. komp. W niewoli, Murinski, Rosja.
Wrona Józef, (1889), Inft. IR nr 56, W niewoli, Bogatyi, Rosja.
Wrona Michał, (1896), Inft. IR nr 56, 6. kom. W niewoli.

Bujaków:   
Hankus Józef, (1894), Inft., k.k.LIR nr 42, 1. komp. Ranny.
Honkisz Andrzej, (1888), Inft., IR nr 56, 7. komp. W niewoli.
Sadlik Alojzy, (1898), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 11. komp. W niewoli, Balachna, Rosja Nowogród.

Bystra:
Bojok Laurenty, (1882), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Fołtyniak Walenty, (1878), Inft., k.k.LIR nr 32. 5. komp. Ranny.
Honkisz Edward, (1898), Inft., IR nr 56, 7. komp. W niewoli.
Honkisz Ignacy, (1892), (brak), Inft., IR nr 56, 5. komp. W niewoli.
Kubanda Jan, (1888), Gefr., k.k.LIR nr 17, 7. komp. W niewoli, Rosja.
Kubanak Jan, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Kubanak Józef, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Kwasny Jóżef, (1888), Inft., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Kwaśny Michał, (1890), Lst.Inft., IR nr 89, W niewoli.
Łaciak Józef, (brak), Inft., k.k.LIR nr 17, 6. komp. Ranny.

wtorek, 18 grudnia 2018

Droga do Niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego cz.1


Na prośbę wielu osób, którym nie udało się zdobyć mojej książki pt. Droga do Niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego, publikuje jej treść w odcinkach. Życzę miłej lektury.

 W tym roku mija 100 lat od momentu, gdy po zaborach Polska na nowo pojawiła się na mapach Europy. Wskrzeszenie ojczyzny tak naprawdę nie mogłoby się dokonać, gdyby ludzie nie mieli takiego pragnienia w swoich sercach. To kultura, historia, tradycja połączona z ojczystą mową zakorzenioną w obyczajach i religii budują tożsamość narodową ludzi zamieszkujących ten sam teren.
Warto pamiętać, jak determinują nas własne doświadczenia i pamięć o korzeniach. To, jacy jesteśmy i kim jesteśmy, zawdzięczamy naszym przodkom. To oni, walcząc o Polskę, narażali się na szykany, a często musieli oddać daninę krwi. Za te wszystkie działania jesteśmy winni im wdzięczność i pamięć.
Mając świadomość, że czas upływa nieubłaganie i wiele ważnych wydarzeń zaciera się w pamięci, postanowiliśmy wspólnie z władzami Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przypomnieć drogę do niepodległości mieszkańców naszego regionu.
11 listopada świętujemy odzyskanie niepodległości. Trzeba mieć świadomość, że jest to data symboliczna i nie moglibyśmy jej świętować, gdyby nie cały ciąg zdarzeń, dzięki któremu marzenia pojedynczych ludzi, by znowu żyć w Polsce, stały się powszechnym pragnieniem. Postanowiłem zatem ukazać najważniejsze wydarzenia, które odcisnęły piętno na tożsamości i specyfice naszego regionu i tworzących go miejscowości. Jednocześnie, po zaznajomieniu się z jakże ciekawymi publikacjami omawiającymi dzieje poszczególnych miejscowości, postanowiłem, że nie będę powielał opisanych już wydarzeń, lecz ukażę te mniej znane, aby książka ta była uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy.
Materiał do niej zbierałem od 25 lat. Odwiedziłem mnóstwo archiwów, muzeów i bibliotek w kraju i za granicą, korzystałem z rodzinnych zbiorów wielu mieszkańców naszego regionu. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Praca przedstawia najpierw region w ujęciu encyklopedycznym. Później ukazuje, jak poprzez oświatę, kulturę i gospodarkę budził się tutaj patriotyzm. Pisząc o działaniach wojennych skorzystałem z materiałów z mojej książki pt. „Sokoli marsz”, które uzupełniłem. Przez pryzmat prasy ukazałem, jak żyli tutaj ludzie podczas I wojny światowej.
Najbardziej żmudną pracą było uzupełnienie tzw. listy strat, zbierającej nazwiska poległych w wojnie. W poszukiwaniu wszystkich wydań musiałem udać się do Wiednia, gdyż tam jest ich najwięcej, aczkolwiek i tam nie są kompletne. Udało się odnaleźć na listach 2055 osób związanych z naszym regionem, które były dla kogoś ojcem, synem, dziadkiem. To zestawienie ukazuje grozę tamtych dni. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców powiatu bielskiego odnajdzie w nim swoich przodków, o których do tej pory nie było wieści. Z różnych powodów, (brak danych, złe opisy, zatarty druk itp.) na pewno nie udało się ująć wszystkich, lecz liczę na to, że przedstawione przeze mnie listy strat w połączeniu z dotychczas opracowanymi sprawią, że obraz ten będzie pełniejszy, a w przyszłości uda się dokonać pełnej inwentaryzacji.
Niniejsze opracowanie nie powstałoby, gdyby nie inicjatywa władz samorządowych Starostwa Powiatowego.
Niezwykle cennych wskazówek udzielił mi profesor Andrzej Nowakowski, który również napisał recenzję mojej pracy. Za wskazówki, recenzje, a przed wszystkim za otwartość i życzliwość bardzo dziękuję.
Osobne słowa wdzięczności należą się panom Jackowi Cwetlerowi, Piotrowi Wysockiemu i Zdzisławowi Nowrotkowi, którzy wsparli mnie swoim doświadczeniem i zbiorami.
W tym miejscu składam też podziękowania wszystkim, od których otrzymałem zdjęcia i dokumenty dotychczas anonimowych bohaterów z naszego terenu. Mam nadzieję, że dzięki tej publikacji na nowo ożyją we wspomnieniach najbliższych.poniedziałek, 17 grudnia 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 15

Wilamowice:
Balcerzyk Stanisław, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny w szpitalu w Teplitz-Schönau.
Biba Jan, (1892), ErsRes., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Bittner Jan, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Bogacki Jan, (1884), Inft., IR nr 20, 7. komp. Ranny.
Cekaj Jan, (1885), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginął 24.05.1915.
Figwer Edmund, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. Ranny.
Fox Józef, (1892), Gefr., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Furdzik Stanisław, (1895), Inft., k.k.LIR nr 16. komp. Ranny.
Gacek Jan, (1894), Inft., IR nr 56, RGtsStb. Ranny.
Knieżyk Grzegorz, (1887), Inft., IR nr 100, zmarł 26.10.1914. Pochowany na cmentarzu w Jedlinach.
Kozioł Benedykt, (1892), Zugsf., DR nr 10, 2. Esk. Chory w szpitalu w Bielsku.
Mikolajczyk Wojciech, (1893), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Najaszek Józef, (1895), Inft., k.k.LIR nr 33, 3. komp. Ranny.
Nikiel Józef, (1890), Inft., IR nr 89, 5. komp. Zginął 6-8.03.1915.
Nikiel Rudolf, (1889), Fähnr. I.d.Res., IR nr 56,3. komp. Ranny.
Nowak Jan, (1884), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Nycz Jan, (1894), Leg., Poln. Leg. 2, 3. komp. Chory w szpitalu w Szombathely.
Nycz Józef, (1892), Inft., IR nr 56, 14. komp. Zginał 22.10.1914.
Piskorek Franciszek, (1892), Patrf., FJB nr 6, 4. komp. Ranny, w niewoli, w szpitalu w Taschkent, Rosja.
Poliński Józef, (1894), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Pudełko Józef, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Chory w szpitalu w Wiedniu.
Ryzik Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 4. komp. Zginął 22.05.1915.
Schneider Franciszek, (1891), Jäg., FJB nr 6, 4. komp. Ranny.
Schneider Jan, (1891), Gefr., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Szczerbik Andrzej, (1891), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Szczerbik Nikol. (1891), Inft., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Tyszlowitz Dawid, (1894), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Zejna Franciszek, (1887), Korp., IR nr 56. 11. komp. Chory w szpitalu w Bielsku.
Zajnta Franciszek, (1888), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Zejma Franciszek, (1893), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.

Wilkowice:
Bernacik Wojciech, (1882), ErsRes., IR nr 54, 1. komp. W niewoli, Tjumen, Rosja.
Byrdy Jóżef, (1886), Gefr., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Byrski Franciszek, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 15. komp. Zginął 24-26.06.1915.
Dobija Józef, (1879), ErsRes., k.k.LIR nr 16, Ranny w niewoli, Tambow, Rosja.
Dobija Szymon, (brak), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Omsk, Rosja.
Dudka Jan, (1888), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Dutka Paweł, (1889), Inft. IR nr 56, W niewoli Nowo-Nikolajewsk, Gubernia Tomsk.
Gabryl Józef, (1892), Inft., IR nr 56, RgtsStb., Ranny.
Gasidło Władysław, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny. Po raz kolejny ranny w październiku.
Gazda Jan, (brak), Inft., k.k.LIR nr 16, 16. komp. Zginał 3.05.1915.
Goleniowski Jan, (1886), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginął 26.06.1915.
Greń Walenty, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 14. komp. Ranny.
Jachnicki Jóżef, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, 9. komp. W niewoli, Beresowka, Rosja.
Jakubiec Józef, (1897), Leg., Poln, Leg., Ranny w szpitalu w Dziedzicach.
Jakobowicz Elias, (1889), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. W niewoli.
Kalinka Józef, (1887), Inft., IR nr 56, 4. komp. Zginął 21.11.1914.
Kanik Michał, (1881), Inft., IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Kanior Franciszek, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, 11. komp. Ranny.
Kasperek Władysław, (1893), Gefr., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Kocur Ignacy, (1895), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Koczno Józef, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Krawczyk Michał, (1896), Inft., k.k.LIR nr 16, 4. komp. Ranny.
Krysta Stanisław, (1891), Fähnr., IR nr 56, 7. komp. Ranny.
Krzyszowski Józef, (1891), Inft., k.k.LIR nr 16, 12. komp. Ranny.
Kubica Antoni, (1884), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Kubisz Wojciech, (brak), Jäg., FJB nr 13, Ranny.
Kubus Michał, (1887), Inft. IR nr 56, 6. komp. Zginął 16.05.1915.
Kulika Józef, (1887), Inft. IR nr 56, 4. komp. Zginął 21.11.1914.
Kuska Ignacy, (1893), Inft., TitGefr., IR nr 56, Rany.
Kwaśny Jan, (1894), Inft., k.k.LIR 31, 3. komp. Ranny.
Laszik Wincenty, (1891), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Lindert Antoni, (1897), Leg., PolnLegR. nr 2, Rany w szpitalu w Oświęcimiu.
Lorenz Antoni, Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Zginął 3.07.1915.
Lukaszek Paweł, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny , w niewoli, w szpitalu w Moskwie. Rosja. Zmarł 12.11.1914.
Machniowski Franciszek, (1889), Gefr., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Mecner Jan, (1883), Korp., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Międzybrodzki Jan, (1885), Gefr., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Mydlarz Michał, (1892), Inft., IR nr 56, 9. komp. Zginął 9.03.1915.
Niedziela Jan, (1896), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Niedziela Józef, (1877) Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Zginął 7-8.10.1915.
Niedziela Józef, (1887), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginął 10.03.1915.
Nikiel Andrzej, (1891), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny w szpitalu w Mähr. Weißkirchen.
Machniowski Franciszek, (1889), Gefr., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Ogrodzki Jan, (1891), Inft. IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Pipryk Józef, (1892), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Polak Michał, (1894, Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Polak Szymon, (1891), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Ponikwia Tomasz, (1890), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Pornikowa Szymon, (1885), Inft., IR nr 56, 10. komp. Zginął 5.05.1915.
Radwan Wincenty, (1893), Inft., IR nr 56, MAG. Ranny.
Semanek Józef, Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny w szpitalu tymczasowym w realnej szkole w Żywcu.
Sieraus Franciszek, (1894), Inft., k.k.LIR nr 16, 12. Ranny.
Smilczak Jan, (1883), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Stawowczyk Adam, (1886), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Stawowczyk Józef, (1891), ErsRes. IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Szymanek Józef, (1885), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Walkowicz Władysław, (1894), Inft., IR nr 56, 1.komp. Ranny.
Wantoła Józef, (1896), Inft., IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Waramuz Ignacy, (1892), EinjFreiw. Korp., IR nr 56, Zginął 5.04.1915. Podana jest też inna data śmieci 2.05.1915.
Waramuz Wincenty, (1883), IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Wróbel Józef, (1888), Inft., IR nr 56, 12. komp. Zginał 19-22.11. 1914.
Zacny Józef, (1886) Inft., IR nr 56, 12. komp. Zginął 24.10.1914.
Zemlak Andrzej, (1891), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny. W niewoli.
Zmilczak Jan, (1883), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Zjadac Jan, (1896), Inft., k.k.LIR nr 13, 1. komp. Ranny w szpitalu w Olmütz.

Zabrzeg:
Blahut Jan, (1876), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Brandys Jan, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny.
Bryla Ludwig, (1888), Inft., IR nr 100, 10. komp. Ranny. W niewoli, Orel, Rosja.
Dyrda Antoni, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, Ranny w szpitalu w Bielsku. Po raz kolejny ranny w lipcu.
Elsner Otto, (1885), ResKorp. TitZugsf. IR nr 100, 2. komp. W niewoli,Piestschanka, Rosja.
Fuschs Zygmunt, (1889), Inft., IR nr 100, 9. komp. Zginął 9.03.1915.
Gawlas Franciszek, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. Zginął 2.05.1915.
Grygierczyk Józef, (1879), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Grygierczyk Józef, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny w szpitalu w Wiedniu.
Jaworski Józef, (1880), Jäg., FJB nr 5, 4. komp. Ranny.
Jurczik Francisze, ErsRes., IR nr 100, 10. komp. Zginął 23-26.10.1914.
Kapias Józef, (1887), ResInft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Zginął 11.01.1915.
Klimaniec Franciszek, (1890), Inft., IR nr 100, 2. komp. W niewoli, Us Kamenogorsk, Rosja.
Koppa Franciszek, (1884), Zugsf., k.k.LIR nr 13, 2. komp. Zmarł na tyfus 16.06.1915 w Wiedniu.
Kozik Józef, (1892), Inft., IR nr 100, Ranny.
Linert Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Maśka Józef, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Matuszinski Jan, (1889), Drag., DR nr 12, 1. Esk., Zginął 27.06.1915.
Ozaist Jan, (1891), EinjFreiw., TitFeldw., IR nr 93, 8. komp. Ranny.
Plawecki Jan, (1879), Inft., k.k.LIR nr 32, 8. komp. Ranny.
Pollak Józef, (1890), inft., IR nr 93, 15. komp. Ranny w szpitalu w Budapeszcie.
Polok Józef, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli.
Salon Franciszek, (1890), Korp., IR nr 100, 16. komp. Ranny.
Smolarz Jan, (1887), ResInft., IR nr 100, 11. komp. W niewoli, Ust Kamenogorsk, Rosja.
Szypula Franciszek, Inft., k.k.LIR nr 31, RgtsStb., Zginał 21-24.06.1915.czwartek, 13 grudnia 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 14

Lista strat 1915

Rybarzowice:
Adamus Jan, (1895), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny w szpitalu w Laibach.
Cymbala Alojzy, (1889), Inft., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Dobija Antoni, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Zginął 30.01.1915.
Dobija Jan, (1889), Inft., k.k.LIR nr 17, 8. komp. Zginął 9-20. 02.1915.
Dobija Ludwig, (1892), Inft. IR nr 56, 11. komp. W niewoli.
Dudes Jan, (1880), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Chory w szpitalu w Krakowie.
Dudka Józef, (1892), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Gołąbek Andrzej, (1891), Inft., IR nr 56, Ranny w niewoli w szpitalu w Wladimir, Rosja.
Karch Tomasz, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. W niewoli.
Kruczek Władysław, (1895), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny w szpitalu w Smichov.
Kubica Józef, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, 10. komp. Ranny.
Kubica Michał, (1886), Gefr., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny w szpitalu w Leitneritz.
Kubica Szymon, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny, 30.10.1914.
Marek Jan, (1893), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Migdał Józef, (1894), Gefr., IR NR 56, 13. komp. Ranny .
Migdał Karol, (1894), Inft., IR nr 56, 14. komp. Zginął 5.08.1915.
Rusin Józef, (1883), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Rusin Ludwig, (1881), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Rusian Paweł, (1892), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Smolny Ludwig, (1892), Inft., IR nr 54, 13. komp. Ranny.
Suchanek Jan, (1890), Korp., IR nr 56, 8. komp. Zginął 2.05.1915.
Świerczek Franciszek, (1881), Inft., IR nr 56, 11. komp. Zginął 28.05.1915.

Stara Wieś:
Bolek Franciszek, (1891), Inft., k.k.LIR nr 13, 4. komp. Ranny w niewoli, szpital Charków, Rosja.
Englert Alojzy, (1893), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny w niewoli, szpita petersburg, Rosja.
Englert Jan, (1880), Inft., IR nr 56, 8. komp. Zginął 16.05.1915.
Lasek Laurenty, (1886), Korp., IR nr 56, 15. Ranny.
Markiel Franciszek, (1885), LstJäg., nr 14, 2. komp. Ranny.
Markiel Józef, (1875), Inft., k.k.LIR nr 32, 12. Zginął 6.06.1915.
Markiel Józef, ( 1880), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Barnaul, Rosja.
Markiel Stannisław, (1887), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Markiel Wincenty, (1894), Korp., IR nr 56, 9. komp. Ranny.
Mynarski Józef, (1881), Inft., IR nr 90, Ranny.
Mynarski Walenty, (1895), Inft., IR nr 56, 15. Ranny.
Nycz Józef, (brak), k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny 23.10.1914.
Ochman Wincenty, (1886) Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Pieczka Antoni, (1883), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Pieczka Antoni, (1889), Inft., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Prochownik jan, (1887), Inft., k.k.LIR nr 16, 15. komp. Ranny.
Schneider Jan, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Zginął 21-24. 11.1914.
Wilczek Andrzej, (1874), Korp., k.k.LIR nr 32, 12. komp. Zginał 5.08.1815.
Wojtanowski Józef, (1887), ErsRes., IR nr 56, W niewoli, Barnaul, Rosja.
Zioberko Franciszek, (1881), Inft., k.k.LIR nr 17, 7. komp. Ranny.

Szczyrk:
Bieniek Florian, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Bieniek Jan, (1886), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny w szpitalu w Weinberge. Po raz kolejny ranny w marcu.
Cimala Wojciech, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, Ranny.
Cynbala Szymon, (1896), Inft., IR nr 56, 1. komp. Zginął 16.07.1915 .
Dunał Jakub, (1893), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Fuchs R. (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny.
Gulias Jan, (1895), Inft., k.k.LIR nr 33, 2. komp. Ranny.
Klaczek Jan, (1892), Inft., IR nr 56, W niewoli, Petropawłowsk, Rosja.
Konior Józef, (1891), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Konior Laurenty, (1878), Inft., IR nr 56, 16. komp. Zginął 17.05.1915.
Kruczek Jan, (1890), Inft., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Kruczek Józef, (1883), Inft. IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Kruczek Józef, (1888), Korp., IR nr 31, 14. komp. Ranny w szpitalu w Jägerndorf. Ponownie ranny.
Kruczek Laurenty, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. W niewoli.
Kruczek Wojciech, ( 1874), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Charków, Rosja.
Kubala Jan, (1887), ErsRes., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Kubala Józef, (1878), Inft., k.k.LIR nr 16, 5. komp. Ranny. Zmarł na tyfus 28.03.1915 pochowany na cmentarzu w Brzesku.
Kubasek Józef, (1886), Inft., IR nr 90, 6. komp. Zmarł na tyfus 5.04.1915, pochowany na cmentarzu w Trencsen.
Kurowski Antoni, (1888), Korp., IR nr 56, 1. komp. Zginał 4.05.1915.
Kurowski Antoni, (1885), Gefr., IR nr 56, 6. komp. Zginał 4.05.1915.
Kurowski Jakub, (1893), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Kurowski Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginął 5.05.1915.
Kurysia Laurenty, (1888), Inft., IR nr 56, 1. komp. Chory w szpitalu w Wiedniu. Ranny w paździeniku.
Kubala Józef, (1884), Inft., IR nr 93, 4. komp. Ranny w szpitalu w Derventa.
Kubala Michał, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, Ranny w niewoli, szpital w Moskwie, Rosja.
Kubala Michał, (1892), Inft., IR nr 20, 1. komp. Zginał 12-16.10.1915.
Laszczak Jan, (1896), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Łaciak Bolesław, (1889), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Łaciak Jakub, (1880), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Łaciak Jan, (1887), Inft., IR nr 56, 6. komp. W niewoli, Petropawłowsk, Rosja.
Marek Antoni, (1879), Inft., IR nr 89, 1. komp. Ranny w szpitalu w Kassa.
Marek Jakub, (1880), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Zginął 2-3. 05.1915.
Marek Jan, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Marek Józef, (1892), Inft., IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Marek Józef, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Marek Michał, (1884), LstJäg., FJB nr 14, 2. komp. Ranny.
Matzner Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Newiger Rudolf, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Pawełek Tomasz, (1884), Kan., FSTAR. nr 2. Chory w szpitalu w Skoczowie.
Pezda Jan, (1887), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Pezda Józef, (1891), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Pezda Józef, (1891), Jäg., FJB nr 5, 3. komp. Ranny.
Pilarz Jakub, (1882), Gefr., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Pilarz Jan, (1873), Inft., k.k.LIR nr 16, 3. komp. Ranny.
Porębski Antoni, (1896), Gefr., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Porębski Jan, (1891), Inft., nr 56, 15. komp. Ranny.
Porębski Paweł, (1875), Gefr., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Rany.
Przybyła Antoni, (1886), Gefr., IR nr 56, 2. komp. W niewoli.
Przybyła Antoni, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Przybyła Antoni, (1896), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Przybyła Jan, (1889), Sapp., SappB. nr 1, 4. komp. Ranny.
Przybyła Józef, (1884), Inft., k.k.LIR nr 17, 4. komp. Ranny w szpitalu w Jägerndorf. W szpitalu w Wiedniu.
Przybyła Michał, (1887), Inft., k.k.LIT nr 31, 6. komp. Ranny.
Przybyła Rudolf, (1893), Inft., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Sidzina Wiktor, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Sołtys Wojciech, (1890), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Stec Jan, (1895), Inft., IR nr 56, 2. komp. Zginął 2.05.1915. Wszystko wskazuje, że wbrew wcześniejszym zapisom Jan nie zginął, gdyż pojawia się on na październikowej liście strat jako ranny.
Tracz Andrzej, (1889), Inft., IR nr 56, 11. komp. W niewoli.
Urbaniec Antoni, (brak), Inft., IR nr 56, 7. komp. Ranny.
Urbaniec Jan, (1893), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginał 26.05.1915.
Urbaniec Jan, (1894), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Urbaniec Jan, (1889), Inft.. IR nr 56, Ranny w niewoli, Ischim, Rosja.
Walczak Jan, (1893), Gefr., IR nr 56, 1. kom. Ranny.
Walczak Jakub, (1886), Gerf., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Wałega Józef, (1875), Inft., k.k.LIR nr 16, 7, komp. W niewoli, Michajlów, Rosja.
Wałęga Walenty, (1891), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Wałęga Wojciech, (1887), Inft., IR nr 77, 2. komp. Chory, tyfus w szpitalu w Miskocz. Zginął 1.03.1915.
Walczak Jan, (1893), Gefr., IR nr 56, 1. kom. Ranny.
Wawrzuta Andrzej, (1886), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Wawrzuta Antoni, (1880), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny w szpitalu w Pardubitz.
Wawrzuta Antoni, (brak), Inft., IR nr 56, MAG I. Ranny.
Wawrzuta Antoni, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 16. komp. Ranny.
Wawrzuta Hunos, (1895), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny w tymczasowym szpitalu w szkole realnej w Żywcu.
Wawrzuta Jakub, (1895), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Wawrzuta Martin, (1886), Inft., k.k.LIR nr 17, 3. komp. Chory w szpitalu w Wiener Neustadt.
Wawrzuta Martin, (1892), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Wawrzuta Szymon, (1894), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Wieczorek Jan, (1891), Korp., IR nr 56, 13. komp. Zginał 24.05.1915.
Wienzik Jan, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Wiezik Jan, (1885), Inft., k..k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny w szpitalu w Egerze.
Więzik Józef, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.

środa, 12 grudnia 2018

Selma Kurz Słowik z Bielska i Białej cz. 37Selma odchodzi,
niebo płacze, a na horyzoncie pojawiają się czarne chmury nacjonalizmu


Artystka nie cieszyła się długo emeryturą, zmarła 10 maja 1933 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Wszyscy podkreślali, że scena operowa poniosła ogromną stratę. Na szczęście, nie w całości odchodzi od nas, gdyż jej piękny głos pozostanie z nami dzięki licznym nagraniom – podkreślała prasa. W mediach pojawiły się jej zdjęcia i okolicznościowe długie wspomnienia. Za każdym razem jako miejsce urodzenia i pierwszych lat życia podawane było Bielsko.

Oto większość mediów odnotowała odejście artystki, jednak przypomnienie jej postaci znalazło się na dalszych stronach gazet. Kilka lat wcześniej wzmianka o jej odejściu, ukazałyby się na pierwszej stronie, ale w 1933 roku inne treści umieszczone były na czołówce. O definitywnej zmianie nastrojów najlepiej świadczy przykład czasopisma „Das interessante Blatt”, który na trzeciej stronie informuje o śmierci artystki, a na pierwszej o zlocie austriackiej organizacji paramilitarnej Heimwehr (Heimwera). W Wiedniu 40 tysięcy bojówkarzy słuchało przemówienia Rüdigera Starhemberga, który chciał w Austrii wprowadzić włoski model faszyzmu. Inna gazeta, pisząc o sprawach żydowskich, również na pierwszej stronie informuje: Panowanie Żydów (...) nie może dłużej trwać. To nadmierne wdzieranie się Żydów na studia medyczne, prawnicze jest nie do zniesienia, ponieważ nasi młodzi ludzie szukają chleba. Młodzież austriacka często bezrobotna, a często chcąca stworzyć własny dom, widzi, że wiele zawodów jest opanowanych przez Żydów i mimo woli staje przed oczami rozwiązanie kwestii żydowskiej w III Rzeszy. Wpływ Żydów na kino, teatr i prasę jest w stosunku do ich liczby nadmierny. Jako dowód przytaczano całą listę żydowskich artystów, którą to plejadę niezmiennie otwierała Selma Kurz.
Te przykłady z gazet pokazują, że historia Austrii w tamtym czasie weszła w kolejny niebezpieczny zakręt. Na szczęście dla naszej bohaterki ona nie musiała już tego upadku oglądać.

Żydówka w kościele katolickim,
czyli niesamowity zwrot akcji


Selma Kurz niejeden raz pokazała, że wartości są dla niej najważniejsze. Jednak dla szerokiego ogółu jej pogrzeb był wielkim zaskoczeniem. Oto po śmierci doczesne szczątki artystki zostały wystawione na widok publiczny, do tzw. ostatniego pożegnania... w katolickim kościele parafialnym pw. NMP w Wiedniu. Świątynia ta jest częścią Opactwa Benedyktynów Matki Bożej, tzw. Szkotów.
Żydówka w kościele! Skandal, pomyłka, a może względy praktyczne – spekulowała ulica. Jak się okazuje, artystka potrafiła zaskakiwać do końca. Pod koniec swojego życia dokonała konwersji i stała się członkiem kościoła rzymskokatolickiego. Niestety, na tym etapie badań nie udało mi się ustalić daty konwersji.

Jednak dokumenty pogrzebowe jednoznacznie wskazują, że Selma świadomie, z przekonaniem, stała się katoliczką i zmarła zaopatrzona sakramentami.
W nekrologu mąż zawiadamiał:
Prof. Josef Halban, we własnym imieniu i imieniu swoich dzieci, Desirée i Georga, a także w imieniu rodzeństwa i wszystkich innych krewnych, z bólem ogłasza, że jego ukochana żona, pani Kammersängerin Selma Halban-Kurz, honorowa członkini Wiedeńskiej Opery Państwowej, posiadająca złoty Order Republiki
w środę, 10 maja 1933, została wykupiona z długiego cierpienia.
Uroczyste błogosławieństwo odbędzie się w piątek, 12 grudnia o godzinie 3 po południu w kościele parafialnym Matki Bożej u Szkotów, po czym pochowana zostanie uroczyście na wiedeńskim centralnym cmentarzu.
Msza Święta za duszę będzie odprawiona w sobotę 13 grudnia o godzinie 10 rano we wspomnianym wyżej kościele.
Wiedeń 11 maja 1933
.

Ze świątyni kondukt żałobny odprowadził Selmę na cmentarz. Pogrzeb prowadził Hermann Peichl Koadjutor Opactwa Szkockiego. Niebo nad Wiedniem „płakało”. Za trumną szli prof. Josef Halban oraz dzieci, Desirée i Georg, a za nimi oficjalne delegacje i niezliczone tłumy wiedeńczyków. Symbolicznie kondukt przeszedł koło budynku Opery. Rok później na miejscu jej spoczynku umieszczono pomnik autorstwa Fritza Wotruby.

Selma zmarła, ale dzięki technice nadal była obecna w życiu mieszkańców Austrii, gdyż programy radiowe regularnie przypominały jej nagrania. Z czasem jednak wspomnienia o tej wielkiej osobowości, mocno związanej również z Bielskiem, zatarły się w ludzkiej pamięci. Mam nadzieję, że ten subiektywny szkic przybliży potomnym dokonania postaci, która wyszła z tej ziemi i z której mogą być dumni.

Na ten czas koniec opowieści o Selmie....

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 13

Rok 1915

Międzyrzecze:
Benda Pius, (1893), Kdt.i.d.Res., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Biesok Andrzej, (1888), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Biesok Andrzej, (1883) ErsRes., IR nr 100, 6. komp. W niewoli, Nichajlow, Rosja.
Biesok Franciszek, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 16. komp. Ranny.
Biesok Grzegorz, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Bieńko Józef, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Zginął 2-10. 05. 1915.
Bieczok Jan, (1895), Inft., IR nr 100, 4. komp. Ranny.
Brecka Rudolf, (1895), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Cholewa Jan, (1887), Inft., IR nr 93, 12. komp. Ranny.
Chwistek Jan, (1883), Inft, k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Fuchs Michał, (1884), Inft., k.k.LIR nr 33, 4. W niewoli.
Gruszka Grzegorz, (1890), Inft., k.k.LIR nr 15, 11. komp. Ranny. Hess Bartłomiej, (1881), Inft., IR nr 100, 12. komp. Ranny.
Hess Józef, (1880), Feldw., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Ranny. Ponownie ranny we wrześniu.
Kobiela Karol, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. Ranny.
Kocman Franciszek, (1893), Leg., Poln. Leg. III, 3. baon. Chory w szpitalu w Negyszllos.
Kukla Paweł, (1887), Inft., TitGefr., IR nr 100. W niewoli, szpital Saratow, Rosja.
Kurzius Grzegorz, (1882), Jäg., FJB nr 5, 3. komp. Ranny.
Maśka Andrzej, (1884), Gefr., IR nr 54, 3. komp. Ranny. W niewoli, Kaschin, Rosja.
Matis Antoni, (1895), Inft., IR nr 93, 5. komp. Ranny.
Mendrok Adam, (1890), Inft., IR nr 100, 1o. komp. Zginął 12.10.1915.
Mikler Andrzej, (1885), Inft., IR nr 100, 16. komp. W niewoli, Pawlodar, Rosja.
Mikler Andrzej, (1889), Inft., IR nr 100, 1. komp. Ranny.
Mikler Grzegorz, (1888), Inft., IR nr 100, 11. komp. Ranny. W niewoli, Ust Kamenogorsk, Rosja.
Mikler Grzegorz, (1890), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Mikler Jan, (1896), Zugsf., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny w niewoli, Berezowka, Rosja.
Mikler Jan, (1886), Zugsf., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Zginął 7.05.1915.
Piesz Jan, (1886), Inft., IR nr 100, 5. komp. Ranny.
Piszczek Jan, (1879), Inft., IR nr 100, 15. komp. Ranny.
Pola Andrzej, (1890), ResZugsf., IR nr 100, 11. Ranny.
Skuczik Franciszek, (1893), inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli.
Sojka Jan, (1892), Inft., IR nr 100, MGA I, Ranny.
Szarek Jan, (1883), ErsRes., IR nr 20, 1. komp. W niewoli, Tjumen, Rosja.
Szczyrbowski Jóżef, (1882), Inft., k.k.LIR nr 15, 12. komp. Ranny.
Twardzik Jan, (1894), Inft., IR nr 93, 12. komp. Ranny.
Tymon Paweł, (1878), Inft., k.k.LIR nr 15, 12. komp. Ranny.
Urbanietz Franciszek, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Zipser Jan, (1886), Gefr., TitKorp., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Zginał 14.01.1915.
Zander Grzegorz, (1884), Korp., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Zginał 3.05.1915.
Zipser Andrzej, (1884), ResJäg., FJB nr 5, 4. komp. Ranny.
Zipser Andrzej, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Ranny.

Pisarzowice:
Bieroński Franciszek, (1895), Inft., IR nr 56, 8. komp. Zginął 26.02.1915.
Foryś Jan, (1883), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Gacek Jan, (1882), Inft., IR nr 100, 13. komp. Ranny.
Gacek Józef, (1889), Ul., UR nr 1, Ranny w szpitalu w Eperjes.
Haczek Andrzej, (1890), Zugsf., IR nr 56, 1. komp. Zginął 24.08.1915.
Haczek Józef, (1872), Zugsf., k.k.LIR nr 16,. Zmarł (tyfus) 13.04.1915 w szpitalu w Bielsku pochowany na cmentarzu w Hałcnowie.
Handzlik Józef, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. W niewoli, Barnaul, Rosja.
Jurasz Stefan, (1892), Zugsf., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Jurek Jan, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W Niewoli .
Kasparczyk Ignacy, ( 1892), Inft., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Klimczyński Michał, (1896), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny. Zginął 17.06.1915.
Kluska Antoni, (1895), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Kozak Antoni, (1896), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Kubicek Franciszek, (1874), Gefr., k.k.LIR nr 32, 12. komp. Ranny.
Kubiczek Franciszek, (1889), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Kubiczek Józef, (1895), Inft. IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Kubiczek Karol, (1887), Inft. IR nr 56, 14. komp. Zginłą 2.05.1915.
Pojawi się też inna data śmierci 5.05.1915.
Kubiczek Karol, (1880), Gefr., TitKorp., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli, Mokschan, Gubernia Pensa, Rosja.
Kubiczek Władysław, (1893), Inft., IR nr 13, Ranny w niewoli szpital w Moskwie, Rosja.
Kuska Andrzej, (1893), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Mleczko Franciszek, (1884), Zugsf., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Mleczko Jan, (1889), Zugsf., IR nr 56, 4. komp. Zginął 6.05.1915 .
Niekiel Andrzej, (1888), ErsRes., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Nikiel Józef, (1893), Inft. IR nr 56, 11. komp. W niewoli.
Nycz Franciszek, (1882), Inft., IR nr 20, 12. komp. Ranny.
Olejarczyk Antoni, (1888), Korp., IR nr 56, MGA. 1. Zginął 23.11.1914 .
Pieczka Lidwig, (1881), Zugsf., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Pudełko Albin, (1891), Inft., IR nr 56, W niewoli, Staniza Nikolajewskaja, Rosja.
Pudełko Jan, (1886), Korp., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Pudelka Józef, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Pudełko Karol, (1888), Inft., IR nr 56. Ranny w niewoli w szpitalu w Charkowie, Rosja.
Skudrzyk Jan, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Zginął 10.03.1915.
Stafinski Karol, (1887), IR nr 56, 6. komp. W niewoli Staniza Nikolajewskaja, Rosja.
Stawowczyk Michał, (1895), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Stleczko Józef, (1874), Inft., k.k.LIR nr 32, 7.komp. Ranny.
Taton Ignacy, (1886), Infr. IR. nr 56, 4. komp. Ranny w szpitalu w Pradze. Powtórnie ranny w marcu.
Taton Józef, (1881), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. Ranny.
Wójcik Franciszek, (1891), Inft., IR nr 56, 6. komp. W niewoli, Stanize Nikolajewsk, Rosja.
Zemanek Andrzej, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Omsk, Rosja.
Zemanek Józef, (1875), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Barnaul, Gubernia Tomsk, Rosja.
Zemanek Martin, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 7.komp. W niewoli.

Porąbka:
Bieniek Franciszek, (1894), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Błasiak Antoni, (1894), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny w szpitalu w Nowym Sączu.
Bułka Wojciech, (1891), Inft., IR nr 56, Chory na tyfus w szpitalu w Skoczowie.
Butka Jan, (1881), Inft., IR nr 56, zmarł 21.11.1914 w Ryczowie.
Burkat Jan, (1881), Inft., IR nr 56, 1. komp. Chory w szpitalu w Nowym Sączu.
Brzuchański Jan, (brak), Korp., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Ranny.
Dudziak Józef, (1884), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. Ranny.
Duzniak Józef, (1896), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Gesiorek Franciszek, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Ranny.
Gibas Franciszek, (1879), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Gruszka Augustyn, (1891), Zugst., IR nr 56, Chory w szpitalu w Olmütz.
Iskierka Józef, (1884), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Iwan Franciszek, (1881), Inft., IR nr 56. 15. komp. Ranny.
Kocemba Remigiusz, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Ranny.
Koniorczyk Franciszek, (1888), Inft., IR nr 56, 7. komp. Ranny. W szpitalu w Egerze. W szpitalu w Żywcu. W szpitalu w Budapeszcie.
Koza Ludwig, (1891), Inft., IR nr 20, 15. komp. Zginął 8-30.11.1914.
Kula Franciszek, (1885), Inft., NR 56, 16. komp. Ranny w szpitalu w Egerze.
Kurol Wojciech, (1854), Vorspann Intt.VerepfKol, nr 4, 3. staffel. Chory w szpitalu w Krakowie.
Liszka Józef, (1893), Inft., IR nr 20, 3. komp. Ranny. W szpitalu w Wiedniu. Chory na tyfus w szpitalu w Pradze.
Micherda Józef, (1896) Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny w szpitalu w Oderfurt.
Mus Jan, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Ogurek Józef, (1890), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny w szpitalu w Egerze. Po raz kolejny ranny w marcu, tym razem zapisany jako Ogórek.
Ogurek Kantius, (1895), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Ogórek Wincenty, (1887), ErsRes., IR nr 56, W niewoli, Tjumen, Rosja.
Oszlak Józef, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Zginął 2-3.09.1915.
Smaga Jan, (1890), Kann., FKR nr 1, 4. battt. Zmarł 27.04.1915 roku w Odrau i tam pochowany na cmentarzu.
Tobola Fryderyk, (1872), Inft., k.k.LIR nr 32, 2. komp. Chory w szpitalu w Kremsier.
Walusiak Franciszek, (1894), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Walusiak Stanisław, (1891), Korp., IR nr 56, 6. komp. Zginął 20.06.1915.
Wawak Andrzej, (1887) Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Wawak Józef, (1890), Inft., IR nr 56, 5. komp. Zmarł 23.10.1914 w Podswiętin.
Wawak Wincenty, (1884), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Wawok Rudolf, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli.
Wykręt Jan, (1889), Zugsf., IR nr 56, 7. komp. Zginął 1.05.1915.
Wykręt Józef, (1895), Zugsf., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Wykręt Józef, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, MAG. I, Ranny.
Wykręt Franciszek, (1885), Inft., IR nr 56, 4. komp. Zginął 23.11.1914.
Wykręt Stanisław, (1893), Inft., IR nr 56, RgtsStb. Ranny.
Zwarecz Michał, (1891), Jäg., FJB nr 27, 1. komp. Ranny w szpitalu w Wiedniu.

Rudzica:
Gawlas Alojzy, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. W niewoli.

piątek, 7 grudnia 2018

Selma Kurz Słowik z Bielska i Białej cz. 36
Technika w służbie śpiewaczki,
czyli jej głos rozbrzmiał aż po Alpy


   W owym czasie prawdziwym oknem na świat dla primadonny stało się radio. W Austrii zaczęto regularnie nadawać program od 30 stycznia 1926 roku. Ten wynalazek nadał nowy sens jej śpiewaniu. Przedtem śpiewała dla wybranej publiczności, a teraz mogli ją usłyszeć wszyscy, aż po same Alpy.


   W końcu i republika uznała ją za perłę w koronie, przyznając jej Złoty Medal Republiki Austrii. Doceniały ją również władze Polski, zapraszając do swojej ambasady, gdzie śpiewała razem z Janem Kiepurą. Ostatni raz na deskach Opery Wiedeńskiej wystąpiła 12 lutego 1927 roku w „Cyrulik sewilskim”. Na te wyjątkowe wydarzenia co jakiś czas złowrogi cień rzucała jej choroba serca, która na kilka dni eliminował ją z normalnego funkcjonowania. Jakby tych zmartwień było mało, pojawiły się kolejne problemy związane z Urzędem Podatkowym, który uznał, że nie podzieliła się należycie zyskiem z państwem. Sprawa skończyła się w sądzie, który przyznał, że Selma jest prawą obywatelką, a fiskus zbyt pazerny. Po tych, mało artystycznych, doznaniach ogłosiła zakończenie kariery.

środa, 5 grudnia 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 12

Landek:
Bartosz Stefan, (1895), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Bielicki Józef, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Hajdrich Franciszek, (1893), IR nr 100, 16. komp. Zginął 17-27.11.1914.
Kindon Franciszek, (1878), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Zginął 18-23.10.1915.

Ligota:
Bartoszek Teofil, (1896), Inft., IR nr 100, 1. komp. Ranny.Zginął 18.07.1915.
Biernot Józef, (1892), Drag., DR nr 3. W niewoli.
Bobiec Franciszek, (1889), ResInft., IR nr 100, 6. komp. W niewoli, Skoblic, Serbia.
Borgiel Jan, (1891), Ul. UR nr 1, 3. Esk. Zginął 16-31.10.1915.
Borowian Grzegorz, (brak), Drag., DR. nr 12. 6. Esk. Zginął grudzień 1914.
Czylok Franciszek, (1894) Inft., IR nr 100, 4. komp. Zginął 18-22.05.1915.
Dzida Franciszek, (1884), ErsInft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Zginął 2.04.1915.
Dzida Jan, (1889), ResKorp. TitZugsf., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Gazda Antoni, (1884), Inft., k.k.LIR nr 15, 10. komp. Ranny.
Gazda Ferdynand, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Greszus Michał, (1880), Inft., IR nr 58, 16. komp. Chory w szpitalu w Osijek.
Grygierczyk Grzegorz, (1878), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. W niewoli.
Hanuschek Franciszek, (1891), Inft., IR nr 56, 11. komp. Chory w szpitalu w Temesgyarmat.
Hoczek Franciszek, Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Hoczek Teofil, (1887), ErsRes., IR nr 100, 14. komp. W niewoli, Bijsk, Gubernia Tomsk, Rosja.
Hoszek Józef, (1881), Inft., k.k.LIR nr 31, 15. komp. Zginał 6-8.05.1915.
Kolaszek Grzegorz, (1887), Inft., k.k.LIR nr 31, MGA IV. Zginął 6-8.05.1915.
Kominek Franciszek, (1879), ErsRes Jäg., FJB nr 5, 4. komp. Ranny.
Kopoczek Antoni, (1876), Inft., k.kLIR nr 31, 6. komp. Ranny.
Kopoczek Jan, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny 31.10.1914. Ranny po raz drugi w marcu.
Kopoczek Franciszek, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Kopoczek Grzegorz, (1872), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Kopoczek Paweł, (1879), Jäg., FJB nr 16, 1. komp. Zginał 9-10. 06.1915.
Krysta Józef, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31,. W niewoli Kansk, Gubernia Janisscis, Rosja.
Kuś Grzegorz, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny 22.11.1914.
Lischka Antoni, (1895), IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Lubojacki Franciszek, (1884), ResInft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Lycka Antoni, (1893), Inft., IR nr 100, 9. komp. Ranny.
Mazur Jan, (1886), Inft., k.k.LIR nr 15, 12. komp. Ranny.
Mucha Alojzy, (1889), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Salon Alojzy, (1884), Inft., k.k.LIR nr 31, 15. komp. Ranny.
Skowron Franciszek, (1884), ErsResJäg., FJB nr 13, 3. komp. Ranny.
Slanina Józef, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Ranny.
Staszek Franciszek, (1891), Inft., k.k.LIR nr 15, 5. komp. Ranny.
Stryczek Augustyn, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. W niewoli.
Stryczek Jan, (1885), ResInft., IR nr 100, Ranny.
Szermański Ryszard, (brak), Inft., IR nr 100, 12. komp. Ranny.
Tomanek Paweł, (1890), Jäg., FJB nr 16, 4. komp. Rany w szpitalu w Trencsen .
Walaschek Andrzej, (1892), Jäg., FJB nr 16, 2. komp. W niewoli, Tomsk, Rosja.

Mazańcowice:
Adamiec Alojzy, (brak), Inft., IR nr 100, 3. komp. W niewoli, Bijsk, Gubernia Tomsk, Rosja.
Antonik Grzegorz, (1884), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Antonik Jan, (1883), ResInft., IR nr 100, 8. komp. W niewoli, Wrujci, Serbia.
Balcer Alojzy, (1889), Korp., Inft., IR nr 100, RgtsStb., Ranny.
Balcer Franciszek, (1891), Inft., IR nr 100, 4. komp. Ranny.  Po raz kolejny ranny w październiku.
Bednarz Antoni, (brak), ErsResJäg., FJB nr 6, 1. komp. Ranny.
Biesok Franciszek, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 16. komp. Ranny.
Biesok Jan, (1888), ErsRes., k.k.FKR nr 2, 2.komp. W niewoli, Spassk, Gubernia Rjasan, Rosja.
Birnat Alojzy, Inft., IR nr 100, 4. komp. Ranny.
Böhm Jan, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny. W niewoli, w szpitalu w Moskwie, Rosja.
Budniok Jan, (1892), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Cendrzak Józef, (1890), Gefr., IR nr 100, 2. komp. Zginał 1.06.1915.
Donocik Franciszek, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli.
Fender Andrzej, (1886), Gefr., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Fender Józef, (1896), Inft., IR nr 100, 1. komp. Ranny.
Fender Ludwig, (1872), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny.
Fender Paweł, (1893), Inft. IR nr 100, 15, komp. Ranny. Po raz kolejny ranny w listopadzie.
Folta Józef, (1896), Inft., IR nr 100, 9. komp. Ranny.
Gensel Andrzej, (1879), Inft., IR nr 100, 11. komp. Ranny .
Hałas Franciszek, ( 1890), Inft., IR nr 100, 12. komp. Zginał 13.06.1915. Ranny.
Hałas Jan, (1887), Inft., IR nr 100, 4. komp. Ranny.
Janderko Jan, (1891)), Inft., TitGefr., IR nr 100, 8. komp. Ranny.
Karut Karol, (1888), ErsResJäg., FJB nr 16, 4. komp. Zginął 6-10.05.1915.
Kiecka Jan, (1884), Gefr., IR nr 100, 10. komp. Ranny.
Klaptac Jan, (1883), Inft., IR nr 56, 8. komp. Zginął 16.06.1915.
Kominek Paweł, (1881), Inft., TitGerf., IR nr 100, 8. komp. Ranny.
Kotas Jan, (1883), Inft., IR nr 8, 14. komp. W niewoli.
Krehut Jan, (1877), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Laszczok Andrzej, (1891), Inft. IR nr 100, 6. komp. Ranny.
Laszczok Ignacy, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Zginął 23.08.1915.
Lahner Jan, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. W niewoli, Tomsk, Rosja.
Lenert Andrzej, (1884), Gefr., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Rany.
Lennert Andrzej, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. Ranny.
Macek Franciszek, (1887), Zugsf., k.k.LIR nr 31. 2. komp. Ranny. Zginał 15-18.07.1915.
Niemczyk Franciszek, (brak), Zugsf., TitFeldw., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Niemczyk Ignacy, (1884), Inft., IR nr 100, 1. komp. Zginał 9.03.1915.
Paszek Jan, (1887), ResGefr., IR nr 100, 12. komp. W niewoli, Archangielsk, Rosja.
Piesch Karol, (1890), Korp., TitZugsf., IR nr 100, 8. komp. Ranny.
Puszek Jan, (1893), Jäg., FJB nr 6, 3. komp. Zginał 7.01.1915.
Rozmus Antoni, (1878), Inft., IR nr 100, 11. komp. Ranny. Zginął 12-16. 06.1915.
Stoklasa Grzegorz, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Stronsy Wiktor, (1894), Jäg., FJB nr 5, 3.komp. Zginął 27.06.1915.
Szatara Franciszek, (1885), Gefr., IR nr 100, 13. komp. Ranny.
Twardzik Andrzej, (1882), ResJäg., FJB nr 5, 3. komp. Ranny.
Wachmieta Jan, (brak), Inft. k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Wiesnser Andrzej, (1872), Gerf., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Zginął 18-23.10.1915 .
Wiesner Jan, (1873), Korp., k.k.LIR nr 31. 5. komp. Ranny.
Wizner Jan, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny.
Wizner Franciszek, (brak), ResPatrF., TitUnterjäg., FJB nr 13, Zginał 21-24.12.1914.
Zahel Franciszek, (1890), Inft., k.k.LIR nr 15, 15. komp. Ranny.

Meszna:
Kwaśny Michał (1873), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Chory w szpitalu w Wiedniu.


wtorek, 4 grudnia 2018

Selma Kurz Słowik z Bielska i Białej cz. 35.

O emeryturze pomyśleć czas,
czyli jak być wielką do końca

Rok 1922 był dla niej niezwykle trudny. Na scenie coraz częściej zdarzały się jej drobne niedyspozycje, co ją jako perfekcjonistkę irytowało. Zdawała sobie z tego sprawę, a równocześnie chorowała na serce, postanowiła więc zwolnić, aby być wielką do końca. Z tego powodu nie rozdrabniała się i nie przyjmowała każdego zaproszenia, ale tylko te wyjątkowe i doskonale się do nich przygotowywała. To ona jest główną gwiazdą podczas zmagań sportowych, podczas meczu piłki nożnej Austria-Szwajcaria.

Podobnie było, gdy 70. rocznicę urodzin obchodził Alfred Grünseld, słynny wiedeński mistrz fortepianu. W tym czasie władze republikańskie postanowiły odbudować wielkość Opery, którą jeszcze niedawno uznawały za relikt minionej epoki. 2 grudnia umiera matka Selmy, Ernestina. Naturalna kolej rzeczy polegająca na tym, że dzieci grzebią swoich rodziców, wywołuje u niej depresję. Leczy ją pracą. Będąc w żałobie, śpiewa na balu sylwestrowym, a 6 stycznia 1923 roku odnosi sukces w Paryżu. Jednak te triumfy przeplatane są koncertami, na których rażą puste rzędy krzeseł. Wielka marka Selma Kurz nie przyciąga już jak magnes młodych widzów, oni mają swoje ulubienice, takie jaką Selma była 25 lat temu. Czas nikogo wszak nie oszczędza. Ona jednak nie odpuszcza, odnosi sukces w Belgradzie, a później kolejny raz rzuca na kolana publiczność londyńskiej Royal Albert Hall.
W październiku władze Opery Wiedeńskiej przyznały jej tytuł honorowego członka. Z ciekawostek warto też wspomnieć, że 26 sierpnia 1924 roku skontaktowali się z nią przedstawiciele rządu radzieckiego i w imieniu Włodzimierza Lenina zaprosili na trasę koncertową po sowieckim imperium. Oferta na pewno była kusząca, jednak ze względu na stan zdrowia śpiewaczki nie do zrealizowania.Mniejszą aktywność sceniczna sprawiła, że rzadziej gościła na łamach prasy. Jednak pomimo upływu lat nie zapomnieli o niej antysemici, ataki na nią były rzadsze, lecz przybierały niewybredny charakter. Oto przykład jednego z żartów, który był powtarzany w kilku gazetach.
Siedzimy w restauracji, przemieszani z gośćmi z zagranicy z powodu przepełnienia, wśród nich prosty, bardzo gadatliwy rdzenny Węgier. Starał się zabawić czymś miłym moją żonę, siedzącą naprzeciw i w końcu powiedział:
– Łaskawa pani pewnie również bardzo pięknie śpiewa?
– Dlaczego pan tak przypuszcza?
– Bo jest pani bardzo podobna do Selmy Kurz. To powinien być chyba komplement, bo Selma Kurz jest przecież pięknością.
– Była kiedyś, teraz wygląda jak stara Żydówka.piątek, 30 listopada 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 11

Rok 1915

Kalna:
Kosarz Karol, (1882, Inft., IR nr 56, 14. komp. Zginął 22.10.1914.
Kubica Michał, (1895), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Pietraszko Anastazy, (1884), Inft., IR nr 56, 1 komp. Zginął 23.11.1914.
Sanetra Jan, (1892), Inft. IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Stetz Aleksander, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Stec Jan, (1887), Inft.,, IR nr 56, 10. komp. Zginął 21.03.1915.
Urbański Rudolf, (1887), Inft., IR nr 56, 2. komp. W niewoli.

Kaniów:
Dolniak Franciszek, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Glab Antoni (1885), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 5. komp. Ranny.
Jaszek Jan, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Zginął 2-10.05.1915.
Olek Antoni, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Olek Antoni, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 14. komp. Zginął 29.07.1915.
Olek Jan, (1881), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Staszek Rudolf, (1894), Gefr., k.k.LIR nr 31,7. komp. W niewoli. Zapis Kanów, Dankowice.
Szczepaniak Franciszek, (1894), Inft., k.k.LIR NR 31, 13. komp. Ranny.
Waloszczyk Jan, (1893), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny. Ponownie ranny w śierpniu.
Zborek Tomasz, (1874), Inft., k.k.LIR nr 32, 3. komp. Ranny.

Kobiernice:
Bascik Józef, (brak), Gefr. IR nr 56, Chory w szpitalu w Bielsku.
Bascik Wincenty, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Drabek Feliks, (1889), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Drabek Ludwig, (1896), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Fican Jan, (1895), LstInft., IR nr 56, w niewoli Rosja.
Gilek Franciszek, (1879), Inft., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Gmiłka Józef, (1893), Inft., IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Gniłku Teofil, (brak), Inft., IR nr 56, 15. komp. Zmarł 2.05.1915. Pochowany na cmentarzu w Luzna.
Gniełka Józef, (1893), Inft., IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Gniła Franciszek, (1891), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginął 15.12.1914.
Gniłka Franciszek, (1891), Inft., IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Gniłka Franciszek, (1892), Inft., IR nr 56, 16 komp. Ranny.
Goc Władysław, (1891), Korp., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Kocur jan, (1889), Korp., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Kotlarczyk Stanisław, Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Kryska Martin, (1885), Inft., k.k.LIR nr 16, 9. komp. Ranny.
Koczonkiewicz (brak), (1888), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Kolek Walenty, (1888), ErsRes., IR nr 56, w niewoli, Petropawlowski, Rosja.
Kubiczek Jan, (1871), Inft., k.k.LIR nr 32, 2. komp. Zginał 19.05.1915.
Mika Tomasz, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Pawiński Jan, (brak), Inft., IR nr 56, Zginął 25.10.1914.
Pilarski Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 9. komp. Zginął 9.03.1915 .
Romik Jan, (brak) Inft., IR nr 92, 19. komp. Chory w szpitalu w Wiedniu.
Stala Jan, (1893), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Stafa Jan, (1893), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Stafa Antoni, (brak), Inft., IR nr 56, 3.komp. Chory w szpitalu w Krakowie.
Szencer Jakub, (1896), Inft., IR nr 56, 7. komp. Ranny.
Szlager Wincent, (1887), Inft., k.kLIR nr 31, 9. komp. Ranny w szpitalu w Wiedniu.
Slagor Franciszek, (brak), Inft., k.k.LIR nr 17, 1. komp. Chory w szpitalu w Jägerndorf.
Talarek Andrzej, (brak) Inft., IR nr 56, 3/6. komp. Zmarł 7.05.1915 pochowany na cmentarzu w Grzybów.
Witkowski Batolomeusz, (1881), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli.
Witkowski Franciszek, (1895), Inft., IR nr 56, 3. komp. Zginął 8.05.1915.

Kozy:
Balczyk Karol, (1880), Inft., k.k.LIR nr 17, 1. komp. Ranny w szpitalu w Sternberg.

Banet Andrzej, (1887), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Baszik Leopold, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Zginął 17.07.1915.
Bieroński Leon, (1892), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Blachura Wojciech, (brak), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Budny Wincenty, (1894), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny w szpitalu w Kremsier.
Byrski Józef, (1886), Inft., IR nr 56, 7. komp. Ranny w szpitalu w Wiedniu.
Dudek Karol, (1889), ErsRes., IR nr 56, 4. komp. Zginął 27-28.04.1914.
Duralczyk Franciszek, (1874), k.k.LIR nr 32, 1. komp. Ranny.
Durajczyk Ignacy, (1875), Inft., k.k.LIR nr 16, 10. komp. Ranny w niewoli w szpitalu w Moskwie, Rosja.
Duźniak Jan, (1895) Inft. IR nr 56, 1. komp. Ranny. Ponownie ranny w październiku.
Duźniak Wincenty, (1893), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Fabia Franciszek, (1886), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Fabiszkiewicz Bernard, (1883), Korp., k.k.LIR nr 16, 2. komp. Zginął 21-24.11.1914.
Fibinger Adolf, (1888), Gefr. IR nr 56, 10. Komp. Ranny.
Figóra Jan, (1890), Korp. IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Goliasz Józef, (1885), Inft., IR nr 56, W niewoli, Barnaul, Gubernia Tomsk, Rosja.
Goliasz Tomasz, (1894), Inft., IR nr 56, MGA, Ranny.
Hałat Edward, (1894), Inft., IR nr 56, 1. komp. Zginął 8.02.1915.
Hałat Ignacy, (1892), Inft., II nr 56, 3. komp. Ranny.
Handzlik Andrzej, (1881), Inft., IR nr 77, 6. komp. Zginął 7.07.1915.
Handzlik Franciszek, (1891), Inft, k.k.LIR nr 31, 11. Komp. Ranny.
Handzlik Jakub, (1880), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny w szpitalu w Olkuszu.
Handzlik Jan, (1886), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Hankus Józef, (1887), Zugsf., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Hankus Rudolf, (brak), Inft., k.k.LIR nr 18, 4. komp. Zmarł 25.02.1915. Pochowany na cmentarzu w Bartia.
Hejna Józef, (1882), Zugsf., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Honkisz Jan, (1892), Gerf., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Honkisz Ingacy, (1879), Sapp., SappB. nr 1. Ranny w szpitalu w Krakowie.
Honkisz Zygmunt, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Hopna Ignacy, (1891), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Jurzak Franciszek, (1892), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny w szpitalu w Wels.
Jurzak Józef, (1890), Inft., IR nr 56, 3. komp. Zmarł 28.05.1915. Pochowany na cmentarzu w Jarosławiu.
Kamiński Stanisław, (1893), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Kamiński Rudolf, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Kaspar Karol (1891), Inft., IR nr 56, 13. Ranny.
Kępka Jan, (1893), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Komendera Szymon, (1875), SanSold. Chory w szpitalu w Krakowie.
Korla Franciszek, (1890), IR nr 56, 14. komp. Ranny. Powtórnie ranny w sierpniu.
Koziołek Ingacy, (1881), Korp., Poln. LegR, nr 3, 10. komp.
Kućka Franciszek, (1890), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Kucka Karol, (1886), gefr., TitKorp., IR nr 56, 2. komp. W niewoli.
Kućka Roman, (1895), Inft., IR nr 56, 3. komp. Zginął 24.02.1915.
Kwistek Aloizy, (1894), Inft., IR nr 56, 1. kom. Chory w szpitalu w Olomütz.
Laszczak Józef, (1888), Inft., IR nr 56, 8. komp. Zginął 9.03.1915.
Leśniak Andrzej, (1897) Leg. Poln. LegR, nr 2. chory w szpitalu w Nagyszolos.
Lesniak Franciszek, (1890), Leg., Poln., LegR., nr 3, 7. komp. W niewoli, Moskwa, Rosja.
Magacz Stefan, (1893), Inft., TitGefr., IR nr 56, W niewoli, Moskwa, Rosja.
Malarz Albin, (1891), Ul., UR nr 1, W niewoli, Nikolajewsk, Gubernia Sammara, Rosja.
Malarz Karol, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli.
Mandzla Antoni, (1895), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Markowski Wincenty, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Zginął 1-3. 05.1915.
Mateja Piotr, (1885), Inft., k.k.LIR nr 32, 1. komp. Chory w szpitalu w Olmütz.
Mędrala Józef, (1888), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.  W szpitalu w Nowym Sączu.
Miodoński Ignacy, (1889), Korp., TitZugsf., IR nr 56, MGA, Ranny.
Mojżeszek Józef, Leg., Poln. Leg, KavR., Chory w szpitalu w Nagyszolos.
Noga Antoni, (1891), Inft., k.k.LIR nr 34, 2. komp. Chory w szpitalu w Krakowie.
Nytz Ignacy, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Oczko Stefan, (1895), Inft., k.k.LIR nr 33, 2. komp. W niewoli.
Olek Ludwig, (1890), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Ozimina Ignacy, (1887), IR nr 45, 9. komp. Chory w szpitalu w Eperjes.
Owcarz Józef, (1891), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Pereczko Walenty, (1885), Pion., k.k.LIR nr 31, chory w szpitalu w Krakowie.
Piwko Jan, (1886), Inft., k.k.LIR nr 32, 3. komp. Zginął 3.07.1915.
Pudełko Franciszek, (1888), IR nr 56, 10. komp. Ranny.
Rozmus Szymon, (1895), Inft., k.k.LIR nr 32, 9. komp. Ranny.
Sioło Stanisław, (1896), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Skoczylas Józef, (1893), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny w szpitalu w Kremsier. Zginął 28.05.1915.
Skoczylas Michał, (1892), UL., k.k.LUR nr 4, 2. esk. W niewoli, Bijsk, Gubernia Tomsk, Rosja.
Skoczylas Szymon, (1894), Leg., Poln. LegR., nr 3. Chory w szpitalu w Negyszollos.
Skrudlik Jan, (1886) Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli.
Skrudlik Jan, (1894), Inft., IR nr 56, 15. komp. Chory w szpitalu w Białej.
Skrudlik Michał, (1889), ResZugsf., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Zginął 6-7. 05. 1915.
Soblik Józef, (1890), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny.
Solczykiewicz Władysław, (1891), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Sołczykiewicz Stanisław, (1891), Korp., IR nr 56, 9. komp. Ranny. Ranny w szpitalu w Tarnowie. Kolejny raz ranny w październiku.
Sroda Ignacy, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Zginął 3.09.1915.
Stafa Adolf, (1889), LstInft., TitGefr., nr 89, 7. komp. Ranny.
Stafiński Józef, (1894), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Stwora Franciszek, (1878), Inft., k.k.LIR nr 17, 8. komp. Chory w szpitalu w Kesmark.
Stwora Wincenty, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, Ranny.
Susek Ignacy, (1879), ErsRes., IR nr 56, W niewoli, Moskwa, Rosja. W lipcu poinformowano, że przeniesiono go do Rjasen.
Szymik Tomasz, (1880), Inft., IR nr 45, 7. komp. Zginął 20.07.1915.
Tomalik Tomasz, (1893), Inft., IR nr 56, 15. Ranny w szpitalu w Saaz. Powtórnie ranny w marcu.
Trebla Szymon, (1873), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Urbanowski Walenty, (1888), Inft., nr 56, 2. komp. Ranny. W niewoli .
Walorski Jan, (1892), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Więcik Szymon, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranna.
Wróbel Jan, (1891), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Zeman Krystian, (1884), Kan., FstAR. nr 2, 3. batt. Chory w Krakowie.
Zemanek Jóżef, (1875), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Barnaul, Gubernia Tomsk, Rosja.
Zacny Józef, (1896), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Zieliński Franciszek, Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Zginął 23.08.1915.
Zuber Józef, (1884), Kutscher, Mobiles ResSpit. nr 5/4. Chory w szpitalu.

środa, 28 listopada 2018

Selma Kurz Słowik z Bielska i Białej cz. 34.Amerykański sen,
czyli zderzenie rzeczywistości z wyobrażeniami

Rok 1920 upływał jej spokojnie, a może za spokojnie. Mało ciekawych ról i propozycji koncertowych sprawiało, że nie czuła się dobrze. Wtedy do drzwi artystki zapukał wysłannik Giulia Gattiego z propozycją wyjazdu do USA. Zaskoczona i podekscytowana zaczęła snuć amerykańskie plany. Tym bardziej, że w obecnej chwili w mieście nad pięknym modrym Dunajem nie czuła się potrzebna. Miała nad czym myśleć, gdyż kraj za wielką wodą upominał się o nią od dawna. Pierwszy raz kusił ją 5 czerwca 1896 roku, gdy młoda artystka koncertowała w stolicy Niemiec. Tam wypatrzył ją Walter Damrosch, amerykański muzyk, łowca talentów, i zaproponował karierę w USA. Oferta była bajeczna i myśl o niej stała się odskocznią w trudnych chwilach, a czasami kartą przetargową, gdy chodziło o gaże.
Tak było na przykład w 1903 roku. Wystarczyło tylko, że prasa napisała, iż łowcy głów zainteresowani są Selmą, a jej wymagania finansowe natychmiast zostały spełnione. Umowa została przedłużona. Po skończonym sezonie dyrekcja Opery Wiedeńskiej nie chciała przystać na jej warunki finansowe i jesienią artystka śpiewała przed publicznością w Londynie. Lubiła tę publiczność przede wszystkim za to, że „ jest stała w uczuciach”. Jeżeli kogoś zaakceptuje, to wiernie trwa przy nim. Nie zerwała całkowicie z Wiedniem, gdyż występowała tam w kilku przedstawieniach. Jednak jej stałe miejsce pracy było nad Tamizą. Rok 1904 i 1905 spędziła głównie w Londynie. Tam również spotkała Heinricha Conrieda, który zaprosił ją do Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Prasa natychmiast podchwyciła ten motyw i poinformowała, że na wiosnę przyszłego roku jedzie ona do USA. Efektem ubocznym propozycji był dobry angaż w Wiedniu. Zanim jednak tam pojechała, wystąpiła przed samą królową, co w Wielkiej Brytanii uczynić mogą tylko wybrani i najlepsi. Jak łatwo się domyślić, odniosła sukces.
 Właściwie cały rok 1907 i 1908 opinia publiczna żyła informacjami o jej planach wyjazdowych. Były one jednak trudne do zrealizowania, gdyż cały czas panna Kurz miała kontrakt z Operą Wiedeńską. Aby pogodzić oba światy, konstruowano umowę na pięciomiesięczne gościnne występy w USA pomiędzy sezonami. Sprawy zaczęły się komplikować, gdy pojawiły się kwoty. Kiedy Wiedeń oferował jej 44 tysiące koron, to Ameryka kusiła kwotą w przeliczeniu na korony pół miliona!!! W pierwszym roku proponowano jej za występ 1000 dolarów, w drugim 1250, a w trzecim 1500 dolarów. Jednak aby tak się stało, jej pracodawca musiał się na to zgodzić. Kiedy prasa zaczęła już spekulować, kto ją zastąpi, pojawiały się ciągle nowe kwestie. Tymczasem publiczność licytowała się o bilety na jej przedstawienia, gdyż następna taka okazja mogła się trafić nawet za trzy lata.
Gdy wszystko wskazywało na to, że sprawa wyjazdu jest na ostatniej prostej, nastąpił zwrot akcji. Rada Opery stroiła fochy, plan występów za oceanem nie był gotowy. W tych okolicznościach równanie z tyloma niewiadomymi stało się nie do rozwiązania i sprawę wyjazdu odłożono na inny czas. W 1909 roku jej kolega Leo Slezak podpisał umowę dotyczącą wyjazdu. Selma natomiast po raz kolejny zerwała negocjacje. Podobnie w 1910 roku strony nie doszły do porozumienia. Jednak w tym wypadku na przeszkodzie w negocjacjach stanęła miłość do Josefa Halbana. Wprawdzie małżonkowie ogłosili, że chcą udać się razem do USA w roku 1912, a profesor Halban będzie zapoznawał się z tamtejszym rozwojem medycyny. Jednak te plany zweryfikowała natura, gdyż nasza artystka urodziła córkę. To zmieniło jej priorytety. Sama w jednym z wywiadów tłumaczyła, że dawno już wyjechałaby do Ameryki, która wciąż się o nią upomina, ale ze względów rodzinnych nie jest to możliwe. Jej córeczka jest malutka, a mąż ma zobowiązania zawodowe. Zatem: Ameryka musi poczekać!.
Nawet nie przypuszczała, że USA będą musiały czekać jeszcze 10 lat, aby ją poznać. Pierwsza wojna światowa zmieniła obraz Europy, a świat Selmy związany z cesarstwem runął. Ponadto w nowej republikańskiej rzeczywistości nie mogła się odnaleźć, dlatego gdy w 1920 roku zgłosił się do niej niejaki Bartnik, który reprezentował znanego jej Giulia Gattiego-Casazza, dyrektora generalnego Metropolitan Opera w Nowym Jorku, właściwie nie negocjuje, tylko w ciemno zgadza się na wyjazd.

Ameryko oto jestem,
czyli lepiej spróbować, niż żałować


5 grudnia jedzie do Paryża, a później płynie przez Atlantyk. Rejs był dla niej prawdziwą mordęgą. Choroba morska dała jej się tak we znaki, że już na lądzie kilkanaście dni po podróży regularnie budziła się w środku nocy z nudnościami. Nowy Jork zrobił na niej wrażenie. Drapacze chmur i ogromny ruch sprawiały, że Wiedeń zdawał się sennym miasteczkiem. Święta Bożego Narodzenia spędziła razem ze swoim bratem Mano, któremu zresztą sama pomogła wyjechać, gdy pracowała jeszcze we Frankfurcie. Po aklimatyzacji 7 stycznia 1921 roku dała udany mały koncert. Jednak prawdziwe wyzwanie przyszło 10 stycznia, kiedy to odbył się jej oficjalny debiut.
Na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku gwiazda poczuła się niezwykle mała i niepewna, gdyż prób z orkiestrą było niewiele, a jej legendarna trema dawała mocno znać o sobie. Orkiestra zagrała wstęp, a primadonna stanęła oko w oko z widzami w liczbie 1700 i zaczęła śpiewać. Jej głos popłynął i znowu sprawił, że publiczność była zachwycona. Gdy jednak skończyła, stało się coś dziwnego. Oto część publiczności biła brawo, a spora grupa gwizdała! To było okropne uczucie, Selma zbiegła ze sceny przekonana o klęsce. Na szczęście równie szybko wróciła na nią, gdy wytłumaczono jej, że w USA owacje na stojąco połączone z gwizdami oznaczają triumf!!!
Dobre recenzje i fantastyczne przyjęcie przez publiczność zapowiadały podbój Ameryki. Tymczasem, jak się okazało, jej agent Bartnik nie dogadał szczegółów technicznych z dyrektorem Metropolitan. Liczba koncertów i wpływy z nich nadal były mgliste. Dodatkowo śpiewaczka, będąc perfekcjonistką, zażądała dużej liczby prób z orkiestrą, czego tutaj się nie stosowało. To wydłużało i podrażało znacznie proces przygotowania do występu. Nie bez znaczenia był też fakt, że gwiazda licząca 46 lat tęskniła za domem, dziećmi i mężem, a także ciągle powtarzała, że powinna tu przyjechać co najmniej 10 lat wcześniej.
Ostatecznie 18 lutego 1921 roku dopięto umowę. Określono w niej, że wystąpi ona 25 razy do stycznia 1922 roku i że za każdym razem otrzyma po 1000 $. Jej ważniejsze występy odnotowuje europejska prasa. Szczególnie w niemieckich sztukach, jak np. „Die tote Stadt” Wagnera. Chociaż Ameryka nie była dla niej nieprzyjemna, to jej serce ciągle było w Wiedniu. Najlepiej świadczy o tym specjalna darowizna, którą zorganizowała dla tamtejszych dzieci. Mając w pamięci wielkie trudności, jakich doświadczała Austria po przegranej wojnie, załatwiła wsparcie amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Biedne dzieci z Wiednia otrzymały 50 tys. koron i 200 kg mięsa.
W tym samym czasie, gdy opera z Chicago rozpoczęła wstępne rozmowy o przejściu w następnym sezonie do niej, a Metropolitan Opera uzgadniała nowy kontrakt, artystka postanowiła zakończyć przed czasem amerykańską eskapadę. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron, tak że już w listopadzie 1921 roku zawitała do Wiednia. Tam zaś tłumy wykupywały bilety na jej koncerty po powrocie. Dochód z pierwszego sięgnął 4 milionów koron! Trzeba pamiętać, że powojenna inflacja zmieniła wartość korony, jednak to w niczym nie umniejsza tego sukcesu, o którym rozpisywały się gazety.

poniedziałek, 26 listopada 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 10

Rok 1915

Hecznarowice:
Bizon Antoni, (1889) Inft., k.k.LIR nr 17, 2. komp. Ranny w szpitalu w Krakowie.
Gara Franciszek, (1884), Gefr., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Ranny.
Gasidło Franciszek, (1881), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli .
Mleczko Franciszek, (1896), Inft. IR 56, 2. komp. Zginął 8.06.1915.
Suski Jan, (1895), Inft., IR nr 20, 13. komp. Zginął 29-30.06.1915.

Iłownica:
Hrynik Andrzej, (1877), TitGefr., SappB. nr 1, 2. komp. Chory w szpitalu w Krakowie.
Mencnarowski Andrzej, (1894), Inft., IR nr 100, 10. komp. Ranny.
Sojka Grzegorz, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 14. komp. Ranny.

Janowice:
Adamaszek Franciszek, (1892), ), Infr. IR Nr. 56, 13. Komp. Ranny.
Góra Jan, (1880), Korp., k.k.LIR nr 16, w niewoli, Rosja.
Góra Piotr, (1875), Inft., k.k.LIR nr 32, 8. komp. Ranny.
Fejdych Antoni, (1887), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Kamiński Piotr, (1890), Komp.Horn., IR nr 56, 3. komp. Ranny . Dostał się do niewoli, Charków, Rosja.
Kleciak Teofi, (1890), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny.
Kokesch Karol, (1888), Korp., TitZugsf., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Kozak Józef, (1890), Inft., k.k.LIR nr 19, 3. komp. Ranny.
Kubik Franciszek, (1876), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Kyrcz Antoni, (brak), Inft., k.kLIR nr 31, 14. komp.
Olek Antoni, (1889), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli.
Olek Stanisław, (brak), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Owczarz Jan, (1882), Korp., TitZugsf., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Owczarz Kazimierz, (1893), Inft., IR 56, W niewoli, Woronesch, Rosja.
Pokładnik Jan, (1887), ResInft., IR nr 100, 6. komp. Zmarł 12.03.1915 i został pochowany na cmentarzu w NIS w Serbi.
Stopa Jan, (1886), Zugsf., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Stopa Józef, (1886), ErsRes., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Stopa Józef, (1883), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Niemczyk Franciszek, (1874), Inft., k.kLIR, nr 16, W niewoli, Rosja.
Niemczyk Rudolf, (1896), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Wozniak Franciszek, (1888), Feldw., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Wróbel Michał, (1880), Inft., IR nr 20, 4. komp. Ranny.

Jasienica:
Bathelt Jan, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Biena Rudolf, (1884), Inft., k.k.LIR nr 15, 10. komp. Ranny.
Błachut Karol, (1893), Inft., IR nr 93, 4. komp. Ranny.
Burian Franciszek, (1889), Jäg., FJB nr 5, 4. komp. Ranny.
Cmock Jan, (brak), Korp., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny.
Czulok Józef, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Dulawa Józef, (1892), Inft., IR nr 100, 16. komp. Ranny.
Endroch Józef, (1882), Intf., IR nr 100, Ranny.
Gansel Jan, (1888), Inft., IR nr 100, 9. komp. Ranny.
Handzlik Józef, (1886), ResJäg., FJB nr 5. 3. komp. Ranny.
Hess Jan, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. Ranny.
Janker Grzegorz, (1886), Jäg., FJB nr 5, 1. komp. Ranny.
Keswon Paweł, (1893), Inft., IR nr 100, 3. komp.
Kleber Jan, (1892), Inft., IR nr 93, 13. komp. Zginał 9.06.1915.
Kloda Franciszek, (1889), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. Zginął 3.09.1915.
Kukla Jan, (1887), Zugsf., k.k.LIR nr 31, W niewoli, Tomsk, Rosja.
Kukla Paweł, (1889), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Kóbiela Jan, (188(), Inft., IR nr 100, 13. komp. W niewoli, Petropawłowski, Rosja.
König Jan, (1892), Inft., IR nr 93, 10. komp. Ranny.
König Grzegorz, (1888), Jäg., FJB nr 16, 1. komp. Ranny.
König Grzegorz, (1888), Gefr., IR nr 100, 1. komp. Ranny.
König Paweł, (1896), Inft., IR nr 100, 5. komp. Zginął 14.09.1915.
Lorek Adam, (1890), Inft., IR nr 100, 4. komp. Ranny.
Lorek Paweł, (1888), Inft., IR nr 100, MAG IV, Ranny.
Macura Grzegorz, (1883), Inft., k.k.LIR nr 31, W niewoli, Petropawłowsk, Rosja.
Madzia Franciszek, (1880), Jäg., FJB nr 16, 4. komp. Ranny.
Malik Jan, (1895), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Mendrok Andrzej, (1878), Inft., IR nr 93, 14. komp. Ranny.
Mendrok Andrzej, (1897), Inft., IR nr 100, 12. komp. Ranny.
Niesyt Andrzej, (1895) Inft., IR nr 100, 9. komp. Ranny. Po raz kolejny ranny w grudniu.
Niesyt Jan, (1887), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Ranny.
Niesyt Paweł, (1884), ResInft., IR nr 54, 16. komp. W niewoli, Piestschanka, Rosja.
Novak Jan, (1880), Inft., k.kLIR 31, 1. komp. Ranny.
Pierschka Jan, (1887), ErsRes., k.k.LIR nr 31. 12.kom. Ranny 19.11.1914.
Piszczałka Józef, (1886), ResJäg., FJB nr 5, 3. komp. Ranny.
Plinta Karol, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 1.komp. Ranny.
Sachmerda Karol, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Sprattek Karol, (1884), Zugsf., k.k.LIR nr 31, 16. komp. Ranny.
Steffek Andrzej, (1882), ErsInft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. W niewol, Beresowka, Rosja.
Stekla Jan, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Zginął 16-18.07.1915.
Waliczek Jan, (1889), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny 23-25.10.1914.
Wieja Andrzej, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Wizner Adam, (1895), inft., IR nr 100. 4. komp. Ranny.
Wizner Grzegorz, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 10.komp. Ranny.

Jaworze:
Bienek Jan, (1884), Inft., TitGefr., IR nr 100, 15. komp. Ranny 22-26.11.1914.
Błahut Andrzej, (1892), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Błahut Paweł, (1873), Inft., IR nr 93, 10. komp. Ranny.
Brandys Jan, (1879), Inft., IR nr 100, 2. Komp. Ranny.
Brudny Jan, (1882), ErsRes. IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Ciosek Grzegorz, (1895), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Czyż Józef, (1878), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny.
Fiszer Józef, (1896), Inft., IR nr 100, 10. komp. Ranny.
Henrich Franciszek, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Ranny.
Hermann Andrzej, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Ranny.
Holomek Michał, (brak), Korp., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Zginął 19.11.1914.
Jaworski Józef, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 16. komp. Zginął 22.07.1915.
Kobiela Antoni, (1890), Inft., IR nr 100, MAG I. Ranny.
Kobiela Paweł, (1889), ResJäg., FJB nr 16, 4. komp. W niewoli.
Konieczny Józef, (1886), ErsRes., IR nr 100, 1. komp. Ranny.
Kleinmann Józef, (1891), Inft., IR nr 100, 10. komp. Ranny.
Klieber Paweł, (1882), Inft. IR nr 100, 10. komp. Ranny.
Krehut Andrzej, (1889), Zugsf., IR nr 100, 5. komp. Ranny.
Krut Paweł, (1892), Inft., IR nr 100, 16. komp. Ranny.
Kubala Jan, (1876), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Kukla Józef, (1893), Inft., IR nr 100, 8. komp. Ranny.
Kuś Paweł, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Kurcins Jan, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 14. komp. Ranny.
Likasz jan, (1876), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Malis Jan, (1892), Inft., TitGefr., IR nr 100, 12. komp. Ranny.
Mendrok Józef, (1895), Inft., IR nr 100, 9. komp. Ranny.
Pomper Jan, (1890), ErsRes., IR nr 100, 15. komp. W niewoli Petropawłowsk, Rosja.
Pomper Max, (1883), EinjFreiw, Korp., IR nr 100. 12. komp. Ranny.
Postawny Paweł, (1891), Inft., IR nr 100, 10. komp. Ranny. Ponownie ranny.
Primus Józef, (1872) KompTamb., k.k.LIR nr 31, 3. komp. W niewoli.
Prymus Karol, ( 1888), Korp., k.k.LIR nr 31, 5. komp. Ranny.
Ryrich Antoni, (1887), Gefr., TitKorp., IR nr 100, 10. komp. Zginął 23-26.10.1914.
Ryrych Józef, (1895), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Rzepa Edward, (1896), Inft., IR nr 100, 12. komp. Ranny.
Śliwka Grzegorz, (1877), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Śliwka Franciszek, (1895), Inft., IR nr 100, 15. komp. Ranny.
Stekla Andrzej, (brak), UnterJäger., FJB nr 13. W niewoli.
Stekla Józef, (1888), Inft., IR 100, 1. komp. Ranny.
Sztekla Grzegorz, (1895), Inft., IR nr 100, 13. komp. Ranny.
Szczepan Antoni, (1882), ResInft., IR nr 3, 7. komp. Ranny.
Świerczek Franciszek, ( 1888), Inft., k.k.LIR nr 15, 2. komp. Zginął 15-16.05.1915.
Sykora Jakób, (1877), Inft., k.kLIR nr 13, 2. komp. Zginął 21.02.1915.
Urbaś Grzegorz, (1884), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. W niewoli, Mokschan, Gubernia Pensa, Rosja.
Urbas Karol, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Zginął 19.11.1914.
Wieja Jan, (1882), Inft., IR nr 100, 15. komp. Ranny.
Wieja Franciszek, (1886), Gefr., IR nr 100, 16. komp. Ranny.
Wieja Walenty, (1896), Inft., k.k.LIR nr 15, 3. komp. Ranny .
Więcek Andrzej, (1879), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Wiencek Grzegorz, (1892), Gefr., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Zginął18.07.1915 .
Wiencek Grzegorz (1892) Jäg., FJB nr 6, 2. komp. Zginął 6-14.02.1915.
Wiencek Paweł, (1891), Inft., IR nr 100, 13. komp. Ranny.