środa, 21 grudnia 2022

Pomnik legionowy w Białej


Bielski Almanach

 Z dzisiejszej perspektywy rzecz wydaje się niezwykła. Ponad 100 lat temu mieszkańcy Białej najpierw wybudowali, a potem...zburzyli pomnik legionowy. Dlaczego tak się stało? O pomniku położonym w parku w sąsiedztwie placu Wolności opowiada historyk Jacek Kachel.


zapraszam do obejrzenia 

https://www.facebook.com/bielskialmanach/videos/833045624647441/


czwartek, 15 grudnia 2022

poniedziałek, 28 listopada 2022

35 lat KS SPRINTZawodnicy, trenerzy i działacze Klubu Sportowego Sprint świętowali jubileusz 35-lecia działalności klubu 25 listopada w Parkhotelu Vienna w Bielsku-Białej. Na jubileuszową galę przybyło liczne grono gości. Trenerzy i działacze odebrali odznaczenia, a wybijający się zawodnicy KS Sprint - specjalne podziękowania od prezydenta miasta.


Spotkanie prowadził znany dziennikarz sportowy Krzysztof Klepczyński, który w trakcie spotkania przeprowadził mini wywiad z autorem jubileuszowej książki pt. Sprintowicze Jackiem Kachlem. 

Prezes Śląskiego Związku Lekkiej Jacek Markowski poinformował, że Zarząd Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki, z okazji 100-lecia w uznaniu zasług dla Lekkiej Atletyki Śląskiej postanowił wyróżnić medalem 100-lecia również moją osobę, za co serdecznie dziękuję. 
Sport to dynamika, sport to emocje i codzienna walka nie tylko z przeciwnikami, ale i z własnymi słabościami. Dlatego warto prześledzić drogę rozwoju poszczególnych zawodników i historię zdobywania przez nich medali. Jedni dzięki pracy i talentowi wpisują się na stałe w annały klubu, inni, ze względu na różnorodne okoliczności, pokazują się w nich tylko przez chwilę. Wszyscy jednak podkreślają, że sportowe zajęcia i treningi wyrobiły w nich obowiązkowość i systematyczność, która owocuje po czasie. 

Pamiętając o tym, postanowiłem pokazać historię Klubu Sportowego Sprint poprzez ulotne informacje prasowe. To gazety tak naprawdę pokazują, jak klub był postrzegany w regionie. Oczywiście, tak zebrany materiał nie stanowi ścisłej historii klubu, którą piszą nazwiska, wyniki i statystyki. Jednak sprowadzenie relacji do suchej wyliczanki, kto kiedy i co zdobył, mogłoby przypominać co najwyżej relacje ze spisu powszechnego i być po prostu... nudne. 

Los tak sprawił, że praktycznie od 2000 roku towarzyszyłem jako dziennikarz najważniejszym wydarzeniom w dziejach klubu. Postanowiłem więc pokazać obraz klubu poprzez te konkretne wydarzenia sportowe. Gdzie tylko było to możliwe, relację prasową urozmaicają zdjęcia. W ich znalezieniu szczególnie pomagali mi prezesi Sprintu Zbigniew Polakowski i Ryszard Chodorowski.

Dzięki wsparciu Katarzyny Dobii i Stefana Ruśniaka udało się mi skompletować jeszcze coś, co wydaje się mi równie cenne. Ten skarb to starty młodych ludzi, którym przez jakiś czas dane było związać się ze sportem. W statystykach mistrzowskich nie znajdziemy ich nazwisk, jednak to ich zapał, choć czasem „słomiany”, sprawiał, że klub był miejscem spotkań. Miejscem, gdzie nie tylko śrubowano wyniki, ale dbano o zdrowy styl życia, o międzyludzkie kontakty. Przez te 35 lat w pamięci sprintowiczów zapisały się nie tylko wyniki i medale, ale też obozy, wyjazdy zagraniczne i przyjaźnie, czasem na całe życie. 

Dlatego przygotowana publikacja nie jest - i nie miała być - monografią klubu, lecz mozaiką wydarzeń, która ma przywołać wspomnienia, a w przyszłości stać się przyczynkiem do powstania poważnego zarysu historii Klubu Sportowego Sprint. 

Jacek Kachel


poniedziałek, 21 listopada 2022

Gdyby te mury umiały mówić

Spacer po placu Wolności zgromadził miłośników lokalnej historii na wspólnym wspominaniu przeszłości tego miejsca. 19 listopada odbył się spacerach o tematyce historycznej po centrum Bielska-Białej, a dokładnie po placu Wolności. Wycieczkę pt. Dlaczego plac Wolności, Wolości się nazywa? prowadził dziennikarz i historyk Jacek Kachel. 
Dzięki uprzejmości właścicieli Hotelu pod Orłem całe spotkanie rozpoczęło się w Sali Redutowej tego pięknego, zabytkowego obiektu. W tej wspaniałej sali, która gościła nie tylko cesarza Karol Habsburg czy marszałka Józefa Piłsudskiego, historyk wygłosił wykład na temat dziejów placu Wolności w kontekście polskich dążeń narodowo-wyzwoleńczych. Przypomniał powstanie Czytelni Polskiej i rolę kulturotwórczą hotelu pod Czarnym Orłem – dziś Hotelu pod Orłem. Mówiąc o działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, zaprezentował ją to w szerszym kontekście działań wojennych I wojny światowej. Następnie uczestnicy przeszli po placu, wspominając Bitwę nad Białą, wymarszu ochotników do legionów czy apel I Brygady Marszałka Józefa Piłsudzkiego.Organizatorem spaceru był Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Ślemień lepiej poznany!!!

 wtorek, 15 listopada 2022

Kalendarium prasowe wsi Ślemień cz. 12

 Geograficzno-historyczne informacje o Ślemieniu 

1866 Mittheilungen der kaiserlich-königlichen Geographischen Gesellschaft, s. 48