czwartek, 20 grudnia 2018

Rok 1916. Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 16Lista strat roku 1916

Bestwina:
Adamiec Jan, (1892), Korp. IR nr 56, 13. komp. Zginął 16.07.1915.
Błotko Franciszek, (1890), TitZugsf., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Dawidek Franciszek, (1878), Inft., k.k.LIR nr 16,. W niewoli, Moskwa, Rosja.
Grylak Władysław, (1897), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Jonkich Franciszek, (1885), Inft., IR nr 56, Ranny.
Krawczyk Wiktor, (1893), Inft. k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny.
Lichowski Stanisław, (brak), Inft. k.k.LIR nr 98, 3. komp. W niewoli.
Maga Karol, (1887), Korp. IR nr 56, Zmarł 7.07.1916.
Niemczyk Józef, (1872), Inft., k.k.LIR nr 32, 4. komp. W niewoli.
Stachnik Józef, (1888), Gefr., IR 56, 2. komp. Zmarł od ran w szpitalu w Pradze, pochowany na wojskowy cmentarzu kwatera nr 215.
Stasicki Franciszek, (1882), Inft., k.k.LIR nr 18, 5. komp. Zmarł od ran 22.06.1916, w Krakowie i tam pochowany.
Taborski Józef, (1894), chory w szpitalu w Kielcach.
Tomanek Jan, (1877), Inft., k.k.LIR nr 16. W niewoli.

Bestwinka:
Figranek Andrzej, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. W niewoli, Balachna, Rosja.
Jaromia Jan, (1881) Inft., IR nr 5, 2. komp. W niewoli Rosja.
Jonkisz Józef, (brak), Inft., IR nr 17, 1. komp. W niewoli.
Rezik Stanisław, (1890), Inft., IR nr 56, RegsStab. Ranny.
Wójtowicz Franciszek, (1877), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. W niewoli, Charków, Rosja.

Bronów:
Gancarzyk Alojzy, (1889), IR nr 100, 5. komp. Ranny.
Iskrzycki Grzegorz, (1874), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Zginął 3-4.07.1916.
König Franciszek, (1881), Inft., k.k.LIR nr 15, 1. komp. Rany.
Kropka Jan, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli, Mologa, Rosja.
Telok Ambroży, (1894), Inft., k.k.LIR nr 42, 4. komp. Ranny.
Zbowski Jan, (1886), ErsResJäg., FJB nr 5, Ranny.

Buczkowice:
Dudka Antoni, (1894), Inft., IR nr 56, Zginął 22.008.1915.
Gilowski Szymon, (1883), Inft., IR nr 56, 7. komp. Zginął 4.12.1915.
Gluza Jan, (1889), Inft., k.k.LIR nr 32, 7. komp. Zginął 7.03.1916.
Gruszecki Michał, (1896), Inft., IR nr 56, Zginął 17.07.1915.
Huczek Jan, (1885), Gefr., IR nr 56, W niewoli, Wolsk, Rosja.
Jabłoński Józef, (1890), Inft., IR nr 56, 11. kom. Ranny.
Jakubiec Jan, (1881), Gefr., IR nr 56, W niewoli, Bogatyi, Rosja.
Jakubiec Michał, (1868), Inft., IR nr 56, Zmarł od ran 9.03.1916 w Wadowicach.
Kubica Józef, (1890), Inft., IR nr 56, W niewoli, Kurhan, Rosja.
Knapek Jan, (1890), ErsRes., k.k.LIR nr 31. 7. komp. W niewoli, Rosja.
Moczek Jakub, (1889), Inft., IR nr 56, 16. komp. Zginął 22.11.1914.
Moczek Julian, (1898), Inft., IR nr 56, 6. komp. W niewoli.
Pach Józef, (brak), Inft., k.k.LIR 17, 11. komp. W niewoli.
Pochowany na tamtejszym cmentarzu kwatera nr 1183.
Sowa Jan, (1888), LstInft., IR nr 90, 4. komp. W niewoli Busułuk, Rosja.
Tabak Jan, (1895), Inft., IR nr 56, RegtStab., Ranny.
Tarnawa Wojciech, (1895), Kan, HD nr 1, 2. batt. Zamarł 13.03.1916. w szpitalu w Jägerndorf, zbiorowa mogiła nr 1.
Tarnawa Michał, (1888), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli, Stariza, Rosj.
Węgrzym Mikołaj, (1896), Inft., k.k.LIR nr 25, 7. komp. Ranny.
Wrona Jakub, (1891), Jäg., FJB nr 6, 4. komp. W niewoli, Murinski, Rosja.
Wrona Józef, (1889), Inft. IR nr 56, W niewoli, Bogatyi, Rosja.
Wrona Michał, (1896), Inft. IR nr 56, 6. kom. W niewoli.

Bujaków:   
Hankus Józef, (1894), Inft., k.k.LIR nr 42, 1. komp. Ranny.
Honkisz Andrzej, (1888), Inft., IR nr 56, 7. komp. W niewoli.
Sadlik Alojzy, (1898), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 11. komp. W niewoli, Balachna, Rosja Nowogród.

Bystra:
Bojok Laurenty, (1882), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Fołtyniak Walenty, (1878), Inft., k.k.LIR nr 32. 5. komp. Ranny.
Honkisz Edward, (1898), Inft., IR nr 56, 7. komp. W niewoli.
Honkisz Ignacy, (1892), (brak), Inft., IR nr 56, 5. komp. W niewoli.
Kubanda Jan, (1888), Gefr., k.k.LIR nr 17, 7. komp. W niewoli, Rosja.
Kubanak Jan, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Kubanak Józef, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Kwasny Jóżef, (1888), Inft., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Kwaśny Michał, (1890), Lst.Inft., IR nr 89, W niewoli.
Łaciak Józef, (brak), Inft., k.k.LIR nr 17, 6. komp. Ranny.

wtorek, 18 grudnia 2018

Droga do Niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego cz.1


Na prośbę wielu osób, którym nie udało się zdobyć mojej książki pt. Droga do Niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego, publikuje jej treść w odcinkach. Życzę miłej lektury.

 W tym roku mija 100 lat od momentu, gdy po zaborach Polska na nowo pojawiła się na mapach Europy. Wskrzeszenie ojczyzny tak naprawdę nie mogłoby się dokonać, gdyby ludzie nie mieli takiego pragnienia w swoich sercach. To kultura, historia, tradycja połączona z ojczystą mową zakorzenioną w obyczajach i religii budują tożsamość narodową ludzi zamieszkujących ten sam teren.
Warto pamiętać, jak determinują nas własne doświadczenia i pamięć o korzeniach. To, jacy jesteśmy i kim jesteśmy, zawdzięczamy naszym przodkom. To oni, walcząc o Polskę, narażali się na szykany, a często musieli oddać daninę krwi. Za te wszystkie działania jesteśmy winni im wdzięczność i pamięć.
Mając świadomość, że czas upływa nieubłaganie i wiele ważnych wydarzeń zaciera się w pamięci, postanowiliśmy wspólnie z władzami Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przypomnieć drogę do niepodległości mieszkańców naszego regionu.
11 listopada świętujemy odzyskanie niepodległości. Trzeba mieć świadomość, że jest to data symboliczna i nie moglibyśmy jej świętować, gdyby nie cały ciąg zdarzeń, dzięki któremu marzenia pojedynczych ludzi, by znowu żyć w Polsce, stały się powszechnym pragnieniem. Postanowiłem zatem ukazać najważniejsze wydarzenia, które odcisnęły piętno na tożsamości i specyfice naszego regionu i tworzących go miejscowości. Jednocześnie, po zaznajomieniu się z jakże ciekawymi publikacjami omawiającymi dzieje poszczególnych miejscowości, postanowiłem, że nie będę powielał opisanych już wydarzeń, lecz ukażę te mniej znane, aby książka ta była uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy.
Materiał do niej zbierałem od 25 lat. Odwiedziłem mnóstwo archiwów, muzeów i bibliotek w kraju i za granicą, korzystałem z rodzinnych zbiorów wielu mieszkańców naszego regionu. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Praca przedstawia najpierw region w ujęciu encyklopedycznym. Później ukazuje, jak poprzez oświatę, kulturę i gospodarkę budził się tutaj patriotyzm. Pisząc o działaniach wojennych skorzystałem z materiałów z mojej książki pt. „Sokoli marsz”, które uzupełniłem. Przez pryzmat prasy ukazałem, jak żyli tutaj ludzie podczas I wojny światowej.
Najbardziej żmudną pracą było uzupełnienie tzw. listy strat, zbierającej nazwiska poległych w wojnie. W poszukiwaniu wszystkich wydań musiałem udać się do Wiednia, gdyż tam jest ich najwięcej, aczkolwiek i tam nie są kompletne. Udało się odnaleźć na listach 2055 osób związanych z naszym regionem, które były dla kogoś ojcem, synem, dziadkiem. To zestawienie ukazuje grozę tamtych dni. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców powiatu bielskiego odnajdzie w nim swoich przodków, o których do tej pory nie było wieści. Z różnych powodów, (brak danych, złe opisy, zatarty druk itp.) na pewno nie udało się ująć wszystkich, lecz liczę na to, że przedstawione przeze mnie listy strat w połączeniu z dotychczas opracowanymi sprawią, że obraz ten będzie pełniejszy, a w przyszłości uda się dokonać pełnej inwentaryzacji.
Niniejsze opracowanie nie powstałoby, gdyby nie inicjatywa władz samorządowych Starostwa Powiatowego.
Niezwykle cennych wskazówek udzielił mi profesor Andrzej Nowakowski, który również napisał recenzję mojej pracy. Za wskazówki, recenzje, a przed wszystkim za otwartość i życzliwość bardzo dziękuję.
Osobne słowa wdzięczności należą się panom Jackowi Cwetlerowi, Piotrowi Wysockiemu i Zdzisławowi Nowrotkowi, którzy wsparli mnie swoim doświadczeniem i zbiorami.
W tym miejscu składam też podziękowania wszystkim, od których otrzymałem zdjęcia i dokumenty dotychczas anonimowych bohaterów z naszego terenu. Mam nadzieję, że dzięki tej publikacji na nowo ożyją we wspomnieniach najbliższych.poniedziałek, 17 grudnia 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 15

Wilamowice:
Balcerzyk Stanisław, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny w szpitalu w Teplitz-Schönau.
Biba Jan, (1892), ErsRes., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Bittner Jan, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Bogacki Jan, (1884), Inft., IR nr 20, 7. komp. Ranny.
Cekaj Jan, (1885), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginął 24.05.1915.
Figwer Edmund, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. Ranny.
Fox Józef, (1892), Gefr., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Furdzik Stanisław, (1895), Inft., k.k.LIR nr 16. komp. Ranny.
Gacek Jan, (1894), Inft., IR nr 56, RGtsStb. Ranny.
Knieżyk Grzegorz, (1887), Inft., IR nr 100, zmarł 26.10.1914. Pochowany na cmentarzu w Jedlinach.
Kozioł Benedykt, (1892), Zugsf., DR nr 10, 2. Esk. Chory w szpitalu w Bielsku.
Mikolajczyk Wojciech, (1893), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Najaszek Józef, (1895), Inft., k.k.LIR nr 33, 3. komp. Ranny.
Nikiel Józef, (1890), Inft., IR nr 89, 5. komp. Zginął 6-8.03.1915.
Nikiel Rudolf, (1889), Fähnr. I.d.Res., IR nr 56,3. komp. Ranny.
Nowak Jan, (1884), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Nycz Jan, (1894), Leg., Poln. Leg. 2, 3. komp. Chory w szpitalu w Szombathely.
Nycz Józef, (1892), Inft., IR nr 56, 14. komp. Zginał 22.10.1914.
Piskorek Franciszek, (1892), Patrf., FJB nr 6, 4. komp. Ranny, w niewoli, w szpitalu w Taschkent, Rosja.
Poliński Józef, (1894), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Pudełko Józef, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Chory w szpitalu w Wiedniu.
Ryzik Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 4. komp. Zginął 22.05.1915.
Schneider Franciszek, (1891), Jäg., FJB nr 6, 4. komp. Ranny.
Schneider Jan, (1891), Gefr., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Szczerbik Andrzej, (1891), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Szczerbik Nikol. (1891), Inft., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Tyszlowitz Dawid, (1894), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Zejna Franciszek, (1887), Korp., IR nr 56. 11. komp. Chory w szpitalu w Bielsku.
Zajnta Franciszek, (1888), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Zejma Franciszek, (1893), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.

Wilkowice:
Bernacik Wojciech, (1882), ErsRes., IR nr 54, 1. komp. W niewoli, Tjumen, Rosja.
Byrdy Jóżef, (1886), Gefr., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Byrski Franciszek, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 15. komp. Zginął 24-26.06.1915.
Dobija Józef, (1879), ErsRes., k.k.LIR nr 16, Ranny w niewoli, Tambow, Rosja.
Dobija Szymon, (brak), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Omsk, Rosja.
Dudka Jan, (1888), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Dutka Paweł, (1889), Inft. IR nr 56, W niewoli Nowo-Nikolajewsk, Gubernia Tomsk.
Gabryl Józef, (1892), Inft., IR nr 56, RgtsStb., Ranny.
Gasidło Władysław, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny. Po raz kolejny ranny w październiku.
Gazda Jan, (brak), Inft., k.k.LIR nr 16, 16. komp. Zginał 3.05.1915.
Goleniowski Jan, (1886), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginął 26.06.1915.
Greń Walenty, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 14. komp. Ranny.
Jachnicki Jóżef, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, 9. komp. W niewoli, Beresowka, Rosja.
Jakubiec Józef, (1897), Leg., Poln, Leg., Ranny w szpitalu w Dziedzicach.
Jakobowicz Elias, (1889), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. W niewoli.
Kalinka Józef, (1887), Inft., IR nr 56, 4. komp. Zginął 21.11.1914.
Kanik Michał, (1881), Inft., IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Kanior Franciszek, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, 11. komp. Ranny.
Kasperek Władysław, (1893), Gefr., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Kocur Ignacy, (1895), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Koczno Józef, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Krawczyk Michał, (1896), Inft., k.k.LIR nr 16, 4. komp. Ranny.
Krysta Stanisław, (1891), Fähnr., IR nr 56, 7. komp. Ranny.
Krzyszowski Józef, (1891), Inft., k.k.LIR nr 16, 12. komp. Ranny.
Kubica Antoni, (1884), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Kubisz Wojciech, (brak), Jäg., FJB nr 13, Ranny.
Kubus Michał, (1887), Inft. IR nr 56, 6. komp. Zginął 16.05.1915.
Kulika Józef, (1887), Inft. IR nr 56, 4. komp. Zginął 21.11.1914.
Kuska Ignacy, (1893), Inft., TitGefr., IR nr 56, Rany.
Kwaśny Jan, (1894), Inft., k.k.LIR 31, 3. komp. Ranny.
Laszik Wincenty, (1891), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Lindert Antoni, (1897), Leg., PolnLegR. nr 2, Rany w szpitalu w Oświęcimiu.
Lorenz Antoni, Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Zginął 3.07.1915.
Lukaszek Paweł, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny , w niewoli, w szpitalu w Moskwie. Rosja. Zmarł 12.11.1914.
Machniowski Franciszek, (1889), Gefr., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Mecner Jan, (1883), Korp., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Międzybrodzki Jan, (1885), Gefr., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Mydlarz Michał, (1892), Inft., IR nr 56, 9. komp. Zginął 9.03.1915.
Niedziela Jan, (1896), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Niedziela Józef, (1877) Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Zginął 7-8.10.1915.
Niedziela Józef, (1887), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginął 10.03.1915.
Nikiel Andrzej, (1891), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny w szpitalu w Mähr. Weißkirchen.
Machniowski Franciszek, (1889), Gefr., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Ogrodzki Jan, (1891), Inft. IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Pipryk Józef, (1892), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Polak Michał, (1894, Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Polak Szymon, (1891), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Ponikwia Tomasz, (1890), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Pornikowa Szymon, (1885), Inft., IR nr 56, 10. komp. Zginął 5.05.1915.
Radwan Wincenty, (1893), Inft., IR nr 56, MAG. Ranny.
Semanek Józef, Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny w szpitalu tymczasowym w realnej szkole w Żywcu.
Sieraus Franciszek, (1894), Inft., k.k.LIR nr 16, 12. Ranny.
Smilczak Jan, (1883), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Stawowczyk Adam, (1886), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Stawowczyk Józef, (1891), ErsRes. IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Szymanek Józef, (1885), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Walkowicz Władysław, (1894), Inft., IR nr 56, 1.komp. Ranny.
Wantoła Józef, (1896), Inft., IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Waramuz Ignacy, (1892), EinjFreiw. Korp., IR nr 56, Zginął 5.04.1915. Podana jest też inna data śmieci 2.05.1915.
Waramuz Wincenty, (1883), IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Wróbel Józef, (1888), Inft., IR nr 56, 12. komp. Zginał 19-22.11. 1914.
Zacny Józef, (1886) Inft., IR nr 56, 12. komp. Zginął 24.10.1914.
Zemlak Andrzej, (1891), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny. W niewoli.
Zmilczak Jan, (1883), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Zjadac Jan, (1896), Inft., k.k.LIR nr 13, 1. komp. Ranny w szpitalu w Olmütz.

Zabrzeg:
Blahut Jan, (1876), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Brandys Jan, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny.
Bryla Ludwig, (1888), Inft., IR nr 100, 10. komp. Ranny. W niewoli, Orel, Rosja.
Dyrda Antoni, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, Ranny w szpitalu w Bielsku. Po raz kolejny ranny w lipcu.
Elsner Otto, (1885), ResKorp. TitZugsf. IR nr 100, 2. komp. W niewoli,Piestschanka, Rosja.
Fuschs Zygmunt, (1889), Inft., IR nr 100, 9. komp. Zginął 9.03.1915.
Gawlas Franciszek, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. Zginął 2.05.1915.
Grygierczyk Józef, (1879), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Grygierczyk Józef, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny w szpitalu w Wiedniu.
Jaworski Józef, (1880), Jäg., FJB nr 5, 4. komp. Ranny.
Jurczik Francisze, ErsRes., IR nr 100, 10. komp. Zginął 23-26.10.1914.
Kapias Józef, (1887), ResInft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Zginął 11.01.1915.
Klimaniec Franciszek, (1890), Inft., IR nr 100, 2. komp. W niewoli, Us Kamenogorsk, Rosja.
Koppa Franciszek, (1884), Zugsf., k.k.LIR nr 13, 2. komp. Zmarł na tyfus 16.06.1915 w Wiedniu.
Kozik Józef, (1892), Inft., IR nr 100, Ranny.
Linert Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Maśka Józef, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Matuszinski Jan, (1889), Drag., DR nr 12, 1. Esk., Zginął 27.06.1915.
Ozaist Jan, (1891), EinjFreiw., TitFeldw., IR nr 93, 8. komp. Ranny.
Plawecki Jan, (1879), Inft., k.k.LIR nr 32, 8. komp. Ranny.
Pollak Józef, (1890), inft., IR nr 93, 15. komp. Ranny w szpitalu w Budapeszcie.
Polok Józef, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli.
Salon Franciszek, (1890), Korp., IR nr 100, 16. komp. Ranny.
Smolarz Jan, (1887), ResInft., IR nr 100, 11. komp. W niewoli, Ust Kamenogorsk, Rosja.
Szypula Franciszek, Inft., k.k.LIR nr 31, RgtsStb., Zginał 21-24.06.1915.czwartek, 13 grudnia 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 14

Lista strat 1915

Rybarzowice:
Adamus Jan, (1895), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny w szpitalu w Laibach.
Cymbala Alojzy, (1889), Inft., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Dobija Antoni, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Zginął 30.01.1915.
Dobija Jan, (1889), Inft., k.k.LIR nr 17, 8. komp. Zginął 9-20. 02.1915.
Dobija Ludwig, (1892), Inft. IR nr 56, 11. komp. W niewoli.
Dudes Jan, (1880), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Chory w szpitalu w Krakowie.
Dudka Józef, (1892), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Gołąbek Andrzej, (1891), Inft., IR nr 56, Ranny w niewoli w szpitalu w Wladimir, Rosja.
Karch Tomasz, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. W niewoli.
Kruczek Władysław, (1895), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny w szpitalu w Smichov.
Kubica Józef, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, 10. komp. Ranny.
Kubica Michał, (1886), Gefr., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny w szpitalu w Leitneritz.
Kubica Szymon, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny, 30.10.1914.
Marek Jan, (1893), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Migdał Józef, (1894), Gefr., IR NR 56, 13. komp. Ranny .
Migdał Karol, (1894), Inft., IR nr 56, 14. komp. Zginął 5.08.1915.
Rusin Józef, (1883), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Rusin Ludwig, (1881), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Rusian Paweł, (1892), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Smolny Ludwig, (1892), Inft., IR nr 54, 13. komp. Ranny.
Suchanek Jan, (1890), Korp., IR nr 56, 8. komp. Zginął 2.05.1915.
Świerczek Franciszek, (1881), Inft., IR nr 56, 11. komp. Zginął 28.05.1915.

Stara Wieś:
Bolek Franciszek, (1891), Inft., k.k.LIR nr 13, 4. komp. Ranny w niewoli, szpital Charków, Rosja.
Englert Alojzy, (1893), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny w niewoli, szpita petersburg, Rosja.
Englert Jan, (1880), Inft., IR nr 56, 8. komp. Zginął 16.05.1915.
Lasek Laurenty, (1886), Korp., IR nr 56, 15. Ranny.
Markiel Franciszek, (1885), LstJäg., nr 14, 2. komp. Ranny.
Markiel Józef, (1875), Inft., k.k.LIR nr 32, 12. Zginął 6.06.1915.
Markiel Józef, ( 1880), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Barnaul, Rosja.
Markiel Stannisław, (1887), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Markiel Wincenty, (1894), Korp., IR nr 56, 9. komp. Ranny.
Mynarski Józef, (1881), Inft., IR nr 90, Ranny.
Mynarski Walenty, (1895), Inft., IR nr 56, 15. Ranny.
Nycz Józef, (brak), k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny 23.10.1914.
Ochman Wincenty, (1886) Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Pieczka Antoni, (1883), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Pieczka Antoni, (1889), Inft., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Prochownik jan, (1887), Inft., k.k.LIR nr 16, 15. komp. Ranny.
Schneider Jan, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Zginął 21-24. 11.1914.
Wilczek Andrzej, (1874), Korp., k.k.LIR nr 32, 12. komp. Zginał 5.08.1815.
Wojtanowski Józef, (1887), ErsRes., IR nr 56, W niewoli, Barnaul, Rosja.
Zioberko Franciszek, (1881), Inft., k.k.LIR nr 17, 7. komp. Ranny.

Szczyrk:
Bieniek Florian, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Bieniek Jan, (1886), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny w szpitalu w Weinberge. Po raz kolejny ranny w marcu.
Cimala Wojciech, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, Ranny.
Cynbala Szymon, (1896), Inft., IR nr 56, 1. komp. Zginął 16.07.1915 .
Dunał Jakub, (1893), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Fuchs R. (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny.
Gulias Jan, (1895), Inft., k.k.LIR nr 33, 2. komp. Ranny.
Klaczek Jan, (1892), Inft., IR nr 56, W niewoli, Petropawłowsk, Rosja.
Konior Józef, (1891), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Konior Laurenty, (1878), Inft., IR nr 56, 16. komp. Zginął 17.05.1915.
Kruczek Jan, (1890), Inft., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Kruczek Józef, (1883), Inft. IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Kruczek Józef, (1888), Korp., IR nr 31, 14. komp. Ranny w szpitalu w Jägerndorf. Ponownie ranny.
Kruczek Laurenty, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. W niewoli.
Kruczek Wojciech, ( 1874), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Charków, Rosja.
Kubala Jan, (1887), ErsRes., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Kubala Józef, (1878), Inft., k.k.LIR nr 16, 5. komp. Ranny. Zmarł na tyfus 28.03.1915 pochowany na cmentarzu w Brzesku.
Kubasek Józef, (1886), Inft., IR nr 90, 6. komp. Zmarł na tyfus 5.04.1915, pochowany na cmentarzu w Trencsen.
Kurowski Antoni, (1888), Korp., IR nr 56, 1. komp. Zginał 4.05.1915.
Kurowski Antoni, (1885), Gefr., IR nr 56, 6. komp. Zginał 4.05.1915.
Kurowski Jakub, (1893), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Kurowski Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginął 5.05.1915.
Kurysia Laurenty, (1888), Inft., IR nr 56, 1. komp. Chory w szpitalu w Wiedniu. Ranny w paździeniku.
Kubala Józef, (1884), Inft., IR nr 93, 4. komp. Ranny w szpitalu w Derventa.
Kubala Michał, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, Ranny w niewoli, szpital w Moskwie, Rosja.
Kubala Michał, (1892), Inft., IR nr 20, 1. komp. Zginał 12-16.10.1915.
Laszczak Jan, (1896), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Łaciak Bolesław, (1889), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Łaciak Jakub, (1880), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Łaciak Jan, (1887), Inft., IR nr 56, 6. komp. W niewoli, Petropawłowsk, Rosja.
Marek Antoni, (1879), Inft., IR nr 89, 1. komp. Ranny w szpitalu w Kassa.
Marek Jakub, (1880), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Zginął 2-3. 05.1915.
Marek Jan, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Marek Józef, (1892), Inft., IR nr 56, 15. komp. Ranny.
Marek Józef, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. Ranny.
Marek Michał, (1884), LstJäg., FJB nr 14, 2. komp. Ranny.
Matzner Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Newiger Rudolf, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Pawełek Tomasz, (1884), Kan., FSTAR. nr 2. Chory w szpitalu w Skoczowie.
Pezda Jan, (1887), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Pezda Józef, (1891), Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Pezda Józef, (1891), Jäg., FJB nr 5, 3. komp. Ranny.
Pilarz Jakub, (1882), Gefr., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Pilarz Jan, (1873), Inft., k.k.LIR nr 16, 3. komp. Ranny.
Porębski Antoni, (1896), Gefr., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Porębski Jan, (1891), Inft., nr 56, 15. komp. Ranny.
Porębski Paweł, (1875), Gefr., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Rany.
Przybyła Antoni, (1886), Gefr., IR nr 56, 2. komp. W niewoli.
Przybyła Antoni, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Przybyła Antoni, (1896), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Przybyła Jan, (1889), Sapp., SappB. nr 1, 4. komp. Ranny.
Przybyła Józef, (1884), Inft., k.k.LIR nr 17, 4. komp. Ranny w szpitalu w Jägerndorf. W szpitalu w Wiedniu.
Przybyła Michał, (1887), Inft., k.k.LIT nr 31, 6. komp. Ranny.
Przybyła Rudolf, (1893), Inft., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Sidzina Wiktor, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Sołtys Wojciech, (1890), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Stec Jan, (1895), Inft., IR nr 56, 2. komp. Zginął 2.05.1915. Wszystko wskazuje, że wbrew wcześniejszym zapisom Jan nie zginął, gdyż pojawia się on na październikowej liście strat jako ranny.
Tracz Andrzej, (1889), Inft., IR nr 56, 11. komp. W niewoli.
Urbaniec Antoni, (brak), Inft., IR nr 56, 7. komp. Ranny.
Urbaniec Jan, (1893), Inft., IR nr 56, 13. komp. Zginał 26.05.1915.
Urbaniec Jan, (1894), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Urbaniec Jan, (1889), Inft.. IR nr 56, Ranny w niewoli, Ischim, Rosja.
Walczak Jan, (1893), Gefr., IR nr 56, 1. kom. Ranny.
Walczak Jakub, (1886), Gerf., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Wałega Józef, (1875), Inft., k.k.LIR nr 16, 7, komp. W niewoli, Michajlów, Rosja.
Wałęga Walenty, (1891), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Wałęga Wojciech, (1887), Inft., IR nr 77, 2. komp. Chory, tyfus w szpitalu w Miskocz. Zginął 1.03.1915.
Walczak Jan, (1893), Gefr., IR nr 56, 1. kom. Ranny.
Wawrzuta Andrzej, (1886), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Wawrzuta Antoni, (1880), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny w szpitalu w Pardubitz.
Wawrzuta Antoni, (brak), Inft., IR nr 56, MAG I. Ranny.
Wawrzuta Antoni, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 16. komp. Ranny.
Wawrzuta Hunos, (1895), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny w tymczasowym szpitalu w szkole realnej w Żywcu.
Wawrzuta Jakub, (1895), Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny.
Wawrzuta Martin, (1886), Inft., k.k.LIR nr 17, 3. komp. Chory w szpitalu w Wiener Neustadt.
Wawrzuta Martin, (1892), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Wawrzuta Szymon, (1894), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Wieczorek Jan, (1891), Korp., IR nr 56, 13. komp. Zginał 24.05.1915.
Wienzik Jan, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Wiezik Jan, (1885), Inft., k..k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny w szpitalu w Egerze.
Więzik Józef, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.

środa, 12 grudnia 2018

Selma Kurz Słowik z Bielska i Białej cz. 37Selma odchodzi,
niebo płacze, a na horyzoncie pojawiają się czarne chmury nacjonalizmu


Artystka nie cieszyła się długo emeryturą, zmarła 10 maja 1933 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Wszyscy podkreślali, że scena operowa poniosła ogromną stratę. Na szczęście, nie w całości odchodzi od nas, gdyż jej piękny głos pozostanie z nami dzięki licznym nagraniom – podkreślała prasa. W mediach pojawiły się jej zdjęcia i okolicznościowe długie wspomnienia. Za każdym razem jako miejsce urodzenia i pierwszych lat życia podawane było Bielsko.

Oto większość mediów odnotowała odejście artystki, jednak przypomnienie jej postaci znalazło się na dalszych stronach gazet. Kilka lat wcześniej wzmianka o jej odejściu, ukazałyby się na pierwszej stronie, ale w 1933 roku inne treści umieszczone były na czołówce. O definitywnej zmianie nastrojów najlepiej świadczy przykład czasopisma „Das interessante Blatt”, który na trzeciej stronie informuje o śmierci artystki, a na pierwszej o zlocie austriackiej organizacji paramilitarnej Heimwehr (Heimwera). W Wiedniu 40 tysięcy bojówkarzy słuchało przemówienia Rüdigera Starhemberga, który chciał w Austrii wprowadzić włoski model faszyzmu. Inna gazeta, pisząc o sprawach żydowskich, również na pierwszej stronie informuje: Panowanie Żydów (...) nie może dłużej trwać. To nadmierne wdzieranie się Żydów na studia medyczne, prawnicze jest nie do zniesienia, ponieważ nasi młodzi ludzie szukają chleba. Młodzież austriacka często bezrobotna, a często chcąca stworzyć własny dom, widzi, że wiele zawodów jest opanowanych przez Żydów i mimo woli staje przed oczami rozwiązanie kwestii żydowskiej w III Rzeszy. Wpływ Żydów na kino, teatr i prasę jest w stosunku do ich liczby nadmierny. Jako dowód przytaczano całą listę żydowskich artystów, którą to plejadę niezmiennie otwierała Selma Kurz.
Te przykłady z gazet pokazują, że historia Austrii w tamtym czasie weszła w kolejny niebezpieczny zakręt. Na szczęście dla naszej bohaterki ona nie musiała już tego upadku oglądać.

Żydówka w kościele katolickim,
czyli niesamowity zwrot akcji


Selma Kurz niejeden raz pokazała, że wartości są dla niej najważniejsze. Jednak dla szerokiego ogółu jej pogrzeb był wielkim zaskoczeniem. Oto po śmierci doczesne szczątki artystki zostały wystawione na widok publiczny, do tzw. ostatniego pożegnania... w katolickim kościele parafialnym pw. NMP w Wiedniu. Świątynia ta jest częścią Opactwa Benedyktynów Matki Bożej, tzw. Szkotów.
Żydówka w kościele! Skandal, pomyłka, a może względy praktyczne – spekulowała ulica. Jak się okazuje, artystka potrafiła zaskakiwać do końca. Pod koniec swojego życia dokonała konwersji i stała się członkiem kościoła rzymskokatolickiego. Niestety, na tym etapie badań nie udało mi się ustalić daty konwersji.

Jednak dokumenty pogrzebowe jednoznacznie wskazują, że Selma świadomie, z przekonaniem, stała się katoliczką i zmarła zaopatrzona sakramentami.
W nekrologu mąż zawiadamiał:
Prof. Josef Halban, we własnym imieniu i imieniu swoich dzieci, Desirée i Georga, a także w imieniu rodzeństwa i wszystkich innych krewnych, z bólem ogłasza, że jego ukochana żona, pani Kammersängerin Selma Halban-Kurz, honorowa członkini Wiedeńskiej Opery Państwowej, posiadająca złoty Order Republiki
w środę, 10 maja 1933, została wykupiona z długiego cierpienia.
Uroczyste błogosławieństwo odbędzie się w piątek, 12 grudnia o godzinie 3 po południu w kościele parafialnym Matki Bożej u Szkotów, po czym pochowana zostanie uroczyście na wiedeńskim centralnym cmentarzu.
Msza Święta za duszę będzie odprawiona w sobotę 13 grudnia o godzinie 10 rano we wspomnianym wyżej kościele.
Wiedeń 11 maja 1933
.

Ze świątyni kondukt żałobny odprowadził Selmę na cmentarz. Pogrzeb prowadził Hermann Peichl Koadjutor Opactwa Szkockiego. Niebo nad Wiedniem „płakało”. Za trumną szli prof. Josef Halban oraz dzieci, Desirée i Georg, a za nimi oficjalne delegacje i niezliczone tłumy wiedeńczyków. Symbolicznie kondukt przeszedł koło budynku Opery. Rok później na miejscu jej spoczynku umieszczono pomnik autorstwa Fritza Wotruby.

Selma zmarła, ale dzięki technice nadal była obecna w życiu mieszkańców Austrii, gdyż programy radiowe regularnie przypominały jej nagrania. Z czasem jednak wspomnienia o tej wielkiej osobowości, mocno związanej również z Bielskiem, zatarły się w ludzkiej pamięci. Mam nadzieję, że ten subiektywny szkic przybliży potomnym dokonania postaci, która wyszła z tej ziemi i z której mogą być dumni.

Na ten czas koniec opowieści o Selmie....

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 13

Rok 1915

Międzyrzecze:
Benda Pius, (1893), Kdt.i.d.Res., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Biesok Andrzej, (1888), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Biesok Andrzej, (1883) ErsRes., IR nr 100, 6. komp. W niewoli, Nichajlow, Rosja.
Biesok Franciszek, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 16. komp. Ranny.
Biesok Grzegorz, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Bieńko Józef, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Zginął 2-10. 05. 1915.
Bieczok Jan, (1895), Inft., IR nr 100, 4. komp. Ranny.
Brecka Rudolf, (1895), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Cholewa Jan, (1887), Inft., IR nr 93, 12. komp. Ranny.
Chwistek Jan, (1883), Inft, k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Fuchs Michał, (1884), Inft., k.k.LIR nr 33, 4. W niewoli.
Gruszka Grzegorz, (1890), Inft., k.k.LIR nr 15, 11. komp. Ranny. Hess Bartłomiej, (1881), Inft., IR nr 100, 12. komp. Ranny.
Hess Józef, (1880), Feldw., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Ranny. Ponownie ranny we wrześniu.
Kobiela Karol, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. Ranny.
Kocman Franciszek, (1893), Leg., Poln. Leg. III, 3. baon. Chory w szpitalu w Negyszllos.
Kukla Paweł, (1887), Inft., TitGefr., IR nr 100. W niewoli, szpital Saratow, Rosja.
Kurzius Grzegorz, (1882), Jäg., FJB nr 5, 3. komp. Ranny.
Maśka Andrzej, (1884), Gefr., IR nr 54, 3. komp. Ranny. W niewoli, Kaschin, Rosja.
Matis Antoni, (1895), Inft., IR nr 93, 5. komp. Ranny.
Mendrok Adam, (1890), Inft., IR nr 100, 1o. komp. Zginął 12.10.1915.
Mikler Andrzej, (1885), Inft., IR nr 100, 16. komp. W niewoli, Pawlodar, Rosja.
Mikler Andrzej, (1889), Inft., IR nr 100, 1. komp. Ranny.
Mikler Grzegorz, (1888), Inft., IR nr 100, 11. komp. Ranny. W niewoli, Ust Kamenogorsk, Rosja.
Mikler Grzegorz, (1890), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Mikler Jan, (1896), Zugsf., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny w niewoli, Berezowka, Rosja.
Mikler Jan, (1886), Zugsf., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Zginął 7.05.1915.
Piesz Jan, (1886), Inft., IR nr 100, 5. komp. Ranny.
Piszczek Jan, (1879), Inft., IR nr 100, 15. komp. Ranny.
Pola Andrzej, (1890), ResZugsf., IR nr 100, 11. Ranny.
Skuczik Franciszek, (1893), inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli.
Sojka Jan, (1892), Inft., IR nr 100, MGA I, Ranny.
Szarek Jan, (1883), ErsRes., IR nr 20, 1. komp. W niewoli, Tjumen, Rosja.
Szczyrbowski Jóżef, (1882), Inft., k.k.LIR nr 15, 12. komp. Ranny.
Twardzik Jan, (1894), Inft., IR nr 93, 12. komp. Ranny.
Tymon Paweł, (1878), Inft., k.k.LIR nr 15, 12. komp. Ranny.
Urbanietz Franciszek, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Zipser Jan, (1886), Gefr., TitKorp., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Zginał 14.01.1915.
Zander Grzegorz, (1884), Korp., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Zginał 3.05.1915.
Zipser Andrzej, (1884), ResJäg., FJB nr 5, 4. komp. Ranny.
Zipser Andrzej, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Ranny.

Pisarzowice:
Bieroński Franciszek, (1895), Inft., IR nr 56, 8. komp. Zginął 26.02.1915.
Foryś Jan, (1883), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Gacek Jan, (1882), Inft., IR nr 100, 13. komp. Ranny.
Gacek Józef, (1889), Ul., UR nr 1, Ranny w szpitalu w Eperjes.
Haczek Andrzej, (1890), Zugsf., IR nr 56, 1. komp. Zginął 24.08.1915.
Haczek Józef, (1872), Zugsf., k.k.LIR nr 16,. Zmarł (tyfus) 13.04.1915 w szpitalu w Bielsku pochowany na cmentarzu w Hałcnowie.
Handzlik Józef, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. W niewoli, Barnaul, Rosja.
Jurasz Stefan, (1892), Zugsf., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Jurek Jan, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W Niewoli .
Kasparczyk Ignacy, ( 1892), Inft., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Klimczyński Michał, (1896), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny. Zginął 17.06.1915.
Kluska Antoni, (1895), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Kozak Antoni, (1896), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Kubicek Franciszek, (1874), Gefr., k.k.LIR nr 32, 12. komp. Ranny.
Kubiczek Franciszek, (1889), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Kubiczek Józef, (1895), Inft. IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Kubiczek Karol, (1887), Inft. IR nr 56, 14. komp. Zginłą 2.05.1915.
Pojawi się też inna data śmierci 5.05.1915.
Kubiczek Karol, (1880), Gefr., TitKorp., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli, Mokschan, Gubernia Pensa, Rosja.
Kubiczek Władysław, (1893), Inft., IR nr 13, Ranny w niewoli szpital w Moskwie, Rosja.
Kuska Andrzej, (1893), Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Mleczko Franciszek, (1884), Zugsf., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Mleczko Jan, (1889), Zugsf., IR nr 56, 4. komp. Zginął 6.05.1915 .
Niekiel Andrzej, (1888), ErsRes., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Nikiel Józef, (1893), Inft. IR nr 56, 11. komp. W niewoli.
Nycz Franciszek, (1882), Inft., IR nr 20, 12. komp. Ranny.
Olejarczyk Antoni, (1888), Korp., IR nr 56, MGA. 1. Zginął 23.11.1914 .
Pieczka Lidwig, (1881), Zugsf., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Pudełko Albin, (1891), Inft., IR nr 56, W niewoli, Staniza Nikolajewskaja, Rosja.
Pudełko Jan, (1886), Korp., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Ranny.
Pudelka Józef, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Pudełko Karol, (1888), Inft., IR nr 56. Ranny w niewoli w szpitalu w Charkowie, Rosja.
Skudrzyk Jan, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Zginął 10.03.1915.
Stafinski Karol, (1887), IR nr 56, 6. komp. W niewoli Staniza Nikolajewskaja, Rosja.
Stawowczyk Michał, (1895), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Stleczko Józef, (1874), Inft., k.k.LIR nr 32, 7.komp. Ranny.
Taton Ignacy, (1886), Infr. IR. nr 56, 4. komp. Ranny w szpitalu w Pradze. Powtórnie ranny w marcu.
Taton Józef, (1881), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. Ranny.
Wójcik Franciszek, (1891), Inft., IR nr 56, 6. komp. W niewoli, Stanize Nikolajewsk, Rosja.
Zemanek Andrzej, (1880), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Omsk, Rosja.
Zemanek Józef, (1875), Inft., k.k.LIR nr 16, W niewoli, Barnaul, Gubernia Tomsk, Rosja.
Zemanek Martin, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 7.komp. W niewoli.

Porąbka:
Bieniek Franciszek, (1894), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Błasiak Antoni, (1894), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny w szpitalu w Nowym Sączu.
Bułka Wojciech, (1891), Inft., IR nr 56, Chory na tyfus w szpitalu w Skoczowie.
Butka Jan, (1881), Inft., IR nr 56, zmarł 21.11.1914 w Ryczowie.
Burkat Jan, (1881), Inft., IR nr 56, 1. komp. Chory w szpitalu w Nowym Sączu.
Brzuchański Jan, (brak), Korp., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Ranny.
Dudziak Józef, (1884), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. Ranny.
Duzniak Józef, (1896), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Gesiorek Franciszek, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Ranny.
Gibas Franciszek, (1879), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Gruszka Augustyn, (1891), Zugst., IR nr 56, Chory w szpitalu w Olmütz.
Iskierka Józef, (1884), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Iwan Franciszek, (1881), Inft., IR nr 56. 15. komp. Ranny.
Kocemba Remigiusz, (1885), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Ranny.
Koniorczyk Franciszek, (1888), Inft., IR nr 56, 7. komp. Ranny. W szpitalu w Egerze. W szpitalu w Żywcu. W szpitalu w Budapeszcie.
Koza Ludwig, (1891), Inft., IR nr 20, 15. komp. Zginął 8-30.11.1914.
Kula Franciszek, (1885), Inft., NR 56, 16. komp. Ranny w szpitalu w Egerze.
Kurol Wojciech, (1854), Vorspann Intt.VerepfKol, nr 4, 3. staffel. Chory w szpitalu w Krakowie.
Liszka Józef, (1893), Inft., IR nr 20, 3. komp. Ranny. W szpitalu w Wiedniu. Chory na tyfus w szpitalu w Pradze.
Micherda Józef, (1896) Inft., IR nr 56, 5. komp. Ranny w szpitalu w Oderfurt.
Mus Jan, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Ogurek Józef, (1890), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny w szpitalu w Egerze. Po raz kolejny ranny w marcu, tym razem zapisany jako Ogórek.
Ogurek Kantius, (1895), Inft., IR nr 56, 4. komp. Ranny.
Ogórek Wincenty, (1887), ErsRes., IR nr 56, W niewoli, Tjumen, Rosja.
Oszlak Józef, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Zginął 2-3.09.1915.
Smaga Jan, (1890), Kann., FKR nr 1, 4. battt. Zmarł 27.04.1915 roku w Odrau i tam pochowany na cmentarzu.
Tobola Fryderyk, (1872), Inft., k.k.LIR nr 32, 2. komp. Chory w szpitalu w Kremsier.
Walusiak Franciszek, (1894), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Walusiak Stanisław, (1891), Korp., IR nr 56, 6. komp. Zginął 20.06.1915.
Wawak Andrzej, (1887) Inft., IR nr 56, 11. komp. Ranny.
Wawak Józef, (1890), Inft., IR nr 56, 5. komp. Zmarł 23.10.1914 w Podswiętin.
Wawak Wincenty, (1884), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Wawok Rudolf, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli.
Wykręt Jan, (1889), Zugsf., IR nr 56, 7. komp. Zginął 1.05.1915.
Wykręt Józef, (1895), Zugsf., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Wykręt Józef, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, MAG. I, Ranny.
Wykręt Franciszek, (1885), Inft., IR nr 56, 4. komp. Zginął 23.11.1914.
Wykręt Stanisław, (1893), Inft., IR nr 56, RgtsStb. Ranny.
Zwarecz Michał, (1891), Jäg., FJB nr 27, 1. komp. Ranny w szpitalu w Wiedniu.

Rudzica:
Gawlas Alojzy, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. W niewoli.

piątek, 7 grudnia 2018

Selma Kurz Słowik z Bielska i Białej cz. 36
Technika w służbie śpiewaczki,
czyli jej głos rozbrzmiał aż po Alpy


   W owym czasie prawdziwym oknem na świat dla primadonny stało się radio. W Austrii zaczęto regularnie nadawać program od 30 stycznia 1926 roku. Ten wynalazek nadał nowy sens jej śpiewaniu. Przedtem śpiewała dla wybranej publiczności, a teraz mogli ją usłyszeć wszyscy, aż po same Alpy.


   W końcu i republika uznała ją za perłę w koronie, przyznając jej Złoty Medal Republiki Austrii. Doceniały ją również władze Polski, zapraszając do swojej ambasady, gdzie śpiewała razem z Janem Kiepurą. Ostatni raz na deskach Opery Wiedeńskiej wystąpiła 12 lutego 1927 roku w „Cyrulik sewilskim”. Na te wyjątkowe wydarzenia co jakiś czas złowrogi cień rzucała jej choroba serca, która na kilka dni eliminował ją z normalnego funkcjonowania. Jakby tych zmartwień było mało, pojawiły się kolejne problemy związane z Urzędem Podatkowym, który uznał, że nie podzieliła się należycie zyskiem z państwem. Sprawa skończyła się w sądzie, który przyznał, że Selma jest prawą obywatelką, a fiskus zbyt pazerny. Po tych, mało artystycznych, doznaniach ogłosiła zakończenie kariery.

środa, 5 grudnia 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 12

Landek:
Bartosz Stefan, (1895), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Bielicki Józef, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Hajdrich Franciszek, (1893), IR nr 100, 16. komp. Zginął 17-27.11.1914.
Kindon Franciszek, (1878), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Zginął 18-23.10.1915.

Ligota:
Bartoszek Teofil, (1896), Inft., IR nr 100, 1. komp. Ranny.Zginął 18.07.1915.
Biernot Józef, (1892), Drag., DR nr 3. W niewoli.
Bobiec Franciszek, (1889), ResInft., IR nr 100, 6. komp. W niewoli, Skoblic, Serbia.
Borgiel Jan, (1891), Ul. UR nr 1, 3. Esk. Zginął 16-31.10.1915.
Borowian Grzegorz, (brak), Drag., DR. nr 12. 6. Esk. Zginął grudzień 1914.
Czylok Franciszek, (1894) Inft., IR nr 100, 4. komp. Zginął 18-22.05.1915.
Dzida Franciszek, (1884), ErsInft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Zginął 2.04.1915.
Dzida Jan, (1889), ResKorp. TitZugsf., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Gazda Antoni, (1884), Inft., k.k.LIR nr 15, 10. komp. Ranny.
Gazda Ferdynand, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Greszus Michał, (1880), Inft., IR nr 58, 16. komp. Chory w szpitalu w Osijek.
Grygierczyk Grzegorz, (1878), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. W niewoli.
Hanuschek Franciszek, (1891), Inft., IR nr 56, 11. komp. Chory w szpitalu w Temesgyarmat.
Hoczek Franciszek, Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Hoczek Teofil, (1887), ErsRes., IR nr 100, 14. komp. W niewoli, Bijsk, Gubernia Tomsk, Rosja.
Hoszek Józef, (1881), Inft., k.k.LIR nr 31, 15. komp. Zginał 6-8.05.1915.
Kolaszek Grzegorz, (1887), Inft., k.k.LIR nr 31, MGA IV. Zginął 6-8.05.1915.
Kominek Franciszek, (1879), ErsRes Jäg., FJB nr 5, 4. komp. Ranny.
Kopoczek Antoni, (1876), Inft., k.kLIR nr 31, 6. komp. Ranny.
Kopoczek Jan, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny 31.10.1914. Ranny po raz drugi w marcu.
Kopoczek Franciszek, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Kopoczek Grzegorz, (1872), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Kopoczek Paweł, (1879), Jäg., FJB nr 16, 1. komp. Zginał 9-10. 06.1915.
Krysta Józef, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31,. W niewoli Kansk, Gubernia Janisscis, Rosja.
Kuś Grzegorz, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny 22.11.1914.
Lischka Antoni, (1895), IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Lubojacki Franciszek, (1884), ResInft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Lycka Antoni, (1893), Inft., IR nr 100, 9. komp. Ranny.
Mazur Jan, (1886), Inft., k.k.LIR nr 15, 12. komp. Ranny.
Mucha Alojzy, (1889), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Salon Alojzy, (1884), Inft., k.k.LIR nr 31, 15. komp. Ranny.
Skowron Franciszek, (1884), ErsResJäg., FJB nr 13, 3. komp. Ranny.
Slanina Józef, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Ranny.
Staszek Franciszek, (1891), Inft., k.k.LIR nr 15, 5. komp. Ranny.
Stryczek Augustyn, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 9. komp. W niewoli.
Stryczek Jan, (1885), ResInft., IR nr 100, Ranny.
Szermański Ryszard, (brak), Inft., IR nr 100, 12. komp. Ranny.
Tomanek Paweł, (1890), Jäg., FJB nr 16, 4. komp. Rany w szpitalu w Trencsen .
Walaschek Andrzej, (1892), Jäg., FJB nr 16, 2. komp. W niewoli, Tomsk, Rosja.

Mazańcowice:
Adamiec Alojzy, (brak), Inft., IR nr 100, 3. komp. W niewoli, Bijsk, Gubernia Tomsk, Rosja.
Antonik Grzegorz, (1884), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Antonik Jan, (1883), ResInft., IR nr 100, 8. komp. W niewoli, Wrujci, Serbia.
Balcer Alojzy, (1889), Korp., Inft., IR nr 100, RgtsStb., Ranny.
Balcer Franciszek, (1891), Inft., IR nr 100, 4. komp. Ranny.  Po raz kolejny ranny w październiku.
Bednarz Antoni, (brak), ErsResJäg., FJB nr 6, 1. komp. Ranny.
Biesok Franciszek, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 16. komp. Ranny.
Biesok Jan, (1888), ErsRes., k.k.FKR nr 2, 2.komp. W niewoli, Spassk, Gubernia Rjasan, Rosja.
Birnat Alojzy, Inft., IR nr 100, 4. komp. Ranny.
Böhm Jan, (brak), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny. W niewoli, w szpitalu w Moskwie, Rosja.
Budniok Jan, (1892), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.
Cendrzak Józef, (1890), Gefr., IR nr 100, 2. komp. Zginał 1.06.1915.
Donocik Franciszek, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli.
Fender Andrzej, (1886), Gefr., k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Fender Józef, (1896), Inft., IR nr 100, 1. komp. Ranny.
Fender Ludwig, (1872), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. Ranny.
Fender Paweł, (1893), Inft. IR nr 100, 15, komp. Ranny. Po raz kolejny ranny w listopadzie.
Folta Józef, (1896), Inft., IR nr 100, 9. komp. Ranny.
Gensel Andrzej, (1879), Inft., IR nr 100, 11. komp. Ranny .
Hałas Franciszek, ( 1890), Inft., IR nr 100, 12. komp. Zginał 13.06.1915. Ranny.
Hałas Jan, (1887), Inft., IR nr 100, 4. komp. Ranny.
Janderko Jan, (1891)), Inft., TitGefr., IR nr 100, 8. komp. Ranny.
Karut Karol, (1888), ErsResJäg., FJB nr 16, 4. komp. Zginął 6-10.05.1915.
Kiecka Jan, (1884), Gefr., IR nr 100, 10. komp. Ranny.
Klaptac Jan, (1883), Inft., IR nr 56, 8. komp. Zginął 16.06.1915.
Kominek Paweł, (1881), Inft., TitGerf., IR nr 100, 8. komp. Ranny.
Kotas Jan, (1883), Inft., IR nr 8, 14. komp. W niewoli.
Krehut Jan, (1877), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Laszczok Andrzej, (1891), Inft. IR nr 100, 6. komp. Ranny.
Laszczok Ignacy, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Zginął 23.08.1915.
Lahner Jan, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. W niewoli, Tomsk, Rosja.
Lenert Andrzej, (1884), Gefr., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Rany.
Lennert Andrzej, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. Ranny.
Macek Franciszek, (1887), Zugsf., k.k.LIR nr 31. 2. komp. Ranny. Zginał 15-18.07.1915.
Niemczyk Franciszek, (brak), Zugsf., TitFeldw., k.k.LIR nr 31, 4. komp. Ranny.
Niemczyk Ignacy, (1884), Inft., IR nr 100, 1. komp. Zginał 9.03.1915.
Paszek Jan, (1887), ResGefr., IR nr 100, 12. komp. W niewoli, Archangielsk, Rosja.
Piesch Karol, (1890), Korp., TitZugsf., IR nr 100, 8. komp. Ranny.
Puszek Jan, (1893), Jäg., FJB nr 6, 3. komp. Zginał 7.01.1915.
Rozmus Antoni, (1878), Inft., IR nr 100, 11. komp. Ranny. Zginął 12-16. 06.1915.
Stoklasa Grzegorz, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 10. komp. Ranny.
Stronsy Wiktor, (1894), Jäg., FJB nr 5, 3.komp. Zginął 27.06.1915.
Szatara Franciszek, (1885), Gefr., IR nr 100, 13. komp. Ranny.
Twardzik Andrzej, (1882), ResJäg., FJB nr 5, 3. komp. Ranny.
Wachmieta Jan, (brak), Inft. k.k.LIR nr 31, 2. komp. Ranny.
Wiesnser Andrzej, (1872), Gerf., k.k.LIR nr 31, 7. komp. Zginął 18-23.10.1915 .
Wiesner Jan, (1873), Korp., k.k.LIR nr 31. 5. komp. Ranny.
Wizner Jan, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny.
Wizner Franciszek, (brak), ResPatrF., TitUnterjäg., FJB nr 13, Zginał 21-24.12.1914.
Zahel Franciszek, (1890), Inft., k.k.LIR nr 15, 15. komp. Ranny.

Meszna:
Kwaśny Michał (1873), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Chory w szpitalu w Wiedniu.


wtorek, 4 grudnia 2018

Selma Kurz Słowik z Bielska i Białej cz. 35.

O emeryturze pomyśleć czas,
czyli jak być wielką do końca

Rok 1922 był dla niej niezwykle trudny. Na scenie coraz częściej zdarzały się jej drobne niedyspozycje, co ją jako perfekcjonistkę irytowało. Zdawała sobie z tego sprawę, a równocześnie chorowała na serce, postanowiła więc zwolnić, aby być wielką do końca. Z tego powodu nie rozdrabniała się i nie przyjmowała każdego zaproszenia, ale tylko te wyjątkowe i doskonale się do nich przygotowywała. To ona jest główną gwiazdą podczas zmagań sportowych, podczas meczu piłki nożnej Austria-Szwajcaria.

Podobnie było, gdy 70. rocznicę urodzin obchodził Alfred Grünseld, słynny wiedeński mistrz fortepianu. W tym czasie władze republikańskie postanowiły odbudować wielkość Opery, którą jeszcze niedawno uznawały za relikt minionej epoki. 2 grudnia umiera matka Selmy, Ernestina. Naturalna kolej rzeczy polegająca na tym, że dzieci grzebią swoich rodziców, wywołuje u niej depresję. Leczy ją pracą. Będąc w żałobie, śpiewa na balu sylwestrowym, a 6 stycznia 1923 roku odnosi sukces w Paryżu. Jednak te triumfy przeplatane są koncertami, na których rażą puste rzędy krzeseł. Wielka marka Selma Kurz nie przyciąga już jak magnes młodych widzów, oni mają swoje ulubienice, takie jaką Selma była 25 lat temu. Czas nikogo wszak nie oszczędza. Ona jednak nie odpuszcza, odnosi sukces w Belgradzie, a później kolejny raz rzuca na kolana publiczność londyńskiej Royal Albert Hall.
W październiku władze Opery Wiedeńskiej przyznały jej tytuł honorowego członka. Z ciekawostek warto też wspomnieć, że 26 sierpnia 1924 roku skontaktowali się z nią przedstawiciele rządu radzieckiego i w imieniu Włodzimierza Lenina zaprosili na trasę koncertową po sowieckim imperium. Oferta na pewno była kusząca, jednak ze względu na stan zdrowia śpiewaczki nie do zrealizowania.Mniejszą aktywność sceniczna sprawiła, że rzadziej gościła na łamach prasy. Jednak pomimo upływu lat nie zapomnieli o niej antysemici, ataki na nią były rzadsze, lecz przybierały niewybredny charakter. Oto przykład jednego z żartów, który był powtarzany w kilku gazetach.
Siedzimy w restauracji, przemieszani z gośćmi z zagranicy z powodu przepełnienia, wśród nich prosty, bardzo gadatliwy rdzenny Węgier. Starał się zabawić czymś miłym moją żonę, siedzącą naprzeciw i w końcu powiedział:
– Łaskawa pani pewnie również bardzo pięknie śpiewa?
– Dlaczego pan tak przypuszcza?
– Bo jest pani bardzo podobna do Selmy Kurz. To powinien być chyba komplement, bo Selma Kurz jest przecież pięknością.
– Była kiedyś, teraz wygląda jak stara Żydówka.