środa, 30 grudnia 2020

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 1

 

 


 

   Strategiczna decyzja o połączeniu Bielska i Białej zapadła w Warszawie podczas 87 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego R.P, które odbyło się 30 grudnia 1950. To ono w sposób zasadniczy zmieniło lokalną historię dwóch ośrodków miejskich, jakim były miasta Bielsko i Biała. Na tym posiedzeniu, prowadzonym przez wicemarszałka Barcikowskiego, nie tylko przyjęto prowizorium budżetowe na rok przyszły, ale dokonano formalnego włączenia miasta Białej do województwa katowickiego.  
Jak relacjonowała prasa: poseł Dąbrowicz (PZPR) złożył sprawozdanie Komisji Prawniczej i Regulaminowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie granic województwa krakowskiego i katowickiego. Mówca podkreślił, że dotychczasowe granice tych województw oddzielały miasta Bielsko i Biała, które stanowią jeden organizm miejski i są związane gospodarczo z Katowicami i zagłębiem węglowym Śląska. Projektowana obecnie ustawa usuwa ten stan rzeczy, włączając miasto Biała do woj. Katowickiego. W drugim i trzecim czytaniu Izba uchwaliła ustawę jednomyślnie. Stosowne rozporządzenie dotyczące wprowadzenia uchwały i zmian administracyjnych w regionie podpisał prezydent Rzeczypospolitej Bolesław Bierut i prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz. Nie dotyczyły one tylko Bielska i Białej, ale również gmin: Biała, Bestwina, Bystra-Wilkowice oraz Szczyrk, które również zostały włączone do powiatu bielskiego i województwa katowickiego.poniedziałek, 28 grudnia 2020

Drogi Bielsko 1930

 1930

Uzyskano grunty pod rozszerzenie ul. Rzeźniczej. Ustalono sposób parkowania dla rolników przyjeżdżających na targ przy ul. Kozielec i na gruntach Frankla.
Nowa Rada Miejska w maju powołała swoje sekcje. Do budowlanej weszli: inż. Rudolf Wiesner, Sylwester Dziki,Zygmunt Arzt, dr. Gustaw Baum, Hugo Fender, Teodor Gröger, Paweł Korytyński, Robert Lindert, dr. Edward Stonawski.
W komitecie rozbudowy miasta zasiadali: Burmistrz dr. Józef Kobiela, wiceburmistrzowie: Karol Fuche i Filip Follmer. Radni: Zygmunt Arzt, Sylwester Dziki, Paweł korytyński, Teodor  Gröger, Eberhard Proch, Bertold Simachowitz, dr. Edward Stonawski, inż. Rudolf Wiesner.

Pojawił się też temat wyasfaltowania ul. Zamkowej i Piłsudskiego. W sprawie pierwszej ulicy odesłano zainteresowanych do powiatu, bowiem to droga powiatowa, natomiast ulicą Piłsudskiego zajmą się radni, gdy ostatnie szyny tramwajowe zostaną z niej zdemontowane.
W maju (28.05) nowo oddaną ulicę obok gmachu oficerskiego nazwano ul. Ks. Józefa Londzina. Radni niemieccy miesiąc później zgłosili wniosek, aby ul. Strzelniczą przemianować na dr. Teodora Hassego (oryginalna pisownia z wniosku). Kiedy pojawiły się obiekcje, radny Kratochwil zaproponował przemianowanie pl. Kościelnego na pl. Dra Teodora Heesego. W odpowiedzi na to radny Jerzy Matuszek zwrócił uwagę, że gmina nie może przemianować  pl. Kościelnego. Natomiast radny dr Wałach wypowiadając się w imieniu Klubu Polskiego negatywnie ocenił tę zmianę. Jednocześnie prosząc o odroczenie decyzji, aby nie pomiatać tak zasłużonym człowiekiem, ale wybrać mu odpowiednią ulicę. Na to energicznie zareagował radny Wiezner mówiąc, że przecież ks. Londzin zwalczał Niemców, a oni zgodzili się na jego ulicę. Radny Wałach  w krótkim wywodzie historycznym przypomniał, że de. Haase cały czas w c.k. Austrii zwalczał Polaków, a ks. Józef Londzin po objęciu Śląska przez Polskę był jednym z największych orędowników Niemców, co mu nawet brano za złe. Ostatecznie ustanowienie dr Haasego wygrało w głosowaniu 16 do 14.
    Pozostając przy zmianie nazwy ulic w Listopadzie radni zamienili ul. Parkowa na 29 listopada. Chodziło o uczczenie powstania listopadowego.

Przyznano koncesje Edwardowi Jaszczurowi na linie autobusową Bielsko-Jasienica- Bystra-Cygańsi Las. Walenty Kokot otrzymał na linie Bielsko-Skoczów. Apolonia Tyrna linie Bielsko- Szyb Silesia. Wszystko w trosce o mieszkańca, który mając wybór mógł liczyć na niższą cenę. Midoński Stanisław otrzymał koncesje na trasę Skoczów-Bielsko, a Bielsko-Biała Spółka Elektryczna na linie autobusową Bielsko-Kamienica.

Bielsko-Biała Spółka Elektryczna i kolejowa dostała zgodę na rozbudowę swojej siedziby przy ul. Blichowej. Między innymi chodziło o garaże dla nowo zakupionych autobusów. O tym, że motoryzacja rozwijała się prężnie świadczy fakt, że kolejna spółka z Krakowa pod nazwą „Limanowa” prosiła o koncesje na stacje benzynową na pl. Smolki i taką koncesje otrzymała. Firma „Karpaty” otrzymała zgodę na uruchomienie stacji benzynowej na przeciw stacji kolejowej.
W czerwcu dział dróg i placów zajął się na przykład zegarami miejskimi, które to wskazywały czas na poszczególnych zebrach z różnicą od 6-8 minut.    Szczególnie ważną kwestią było urządzenie nowego pl. Chrobrego. Plan regulacji miasta inż. Jansena przewidywał między innymi także regulacje pl. Chrobrego. Regulacja miała na celu zniesienie niebezpiecznego skrzyżowania ulic przed Kasą Oszczędności, jak również zmniejszenie spadku ulicy Wzgórze od budynku Morawitza począwszy do Kasy oszczędności przez przedłużenie tej ulicy. Ponadto przewiduje plan ten różne zmiany architektoniczne w okolicznych zabudowaniach. O ile rozwiązanie to pod względem ruchu technicznego jest bez zarzutu tyle ze strony finansowej jest trudne do przeprowadzenia, gdyż p. Jansen dąży do radykalnego rozwiązania połączenia górnej części Wzgórza z ul. Krasińskiego prostą drogą, przez co musiałby zostać zburzone co najmniej domy należące dawn.  Do Richtera i Frremy. Odkryta ściana zachodnia placu musiałaby otrzymać nową budowlę, ponieważ jednak resztki parceli budowlanej nie nadają się do racjonalnego zabudowania, musiałoby miasto nabyć jeszcze realność Płużka i Rauchmanna. By tego uniknąć wypracował miejski wydział techniczny na podstawie wspomnianego planu regulacyjnego Jansena własny plan, który przewiduje prowadzenie trasy nowej ulicy Wzgórze łukiem obok stojących przy ul. Węgłowej i nad Niprem budynków miejskich dawn. Richtera i Fremy do ulicy Krasińskiego, przez co odpada konieczność burzenia tych budynków aż do chwili nowego zabudowania pl. Bolesława Chrobrego. Refetent objaśnił jeszcze bliższe szczegóły tego planu na podstawie sprawozdania miejskiego wydziału technicznego z dnia 18 listopada 1929r. Plan ten przedłożono stosownie do uchwały radzieckiej Komisji dla rozbudowy miasta z dnia 18 listopada 1929r. p. prof. Jansenowi do zaopiniowania. Prof. Jansen zgadza się na opracowany przez miejski wydział techniczny zarys projektu regulacji placu, zaleca tylko nieznaczną zmianę usytuowania bazaru ze względów architektonicznych. Komisja dla rozbudowy miasta przedstawia obecnie następujące wnioski: 1
1.    Wydziałowi technicznemu poleca się ukształtowanie placu, a mianowicie na razie ściany zachodniej, bazaru, jezdni i placu. Pracę te winien miesjki wydział techniczny wykonać do końca października, br., tak aby z dniem 1 listopada można było rozpisać konkurs na przedmiotowy plan.
2.     Zmieniony przez Wydział techniczny plan regulacji i pl. Bolesław Chrobrego zatwierdza się. Oba wnioski przyjęto jednogłośnie.

We wrześniu pojawiła się oferta, wspólnego z Wojewodą, budowania drogi okrężnej od ul. 3 Maja przez grunty cegielni „Silesia” do drogi powiatowej prowadzącej do Dziedzic. Ustalono, że wszelkie prace ziemne wykona województwo, Bielsko będzie parcypować w 25% rzeczywistych kosztów drogi, a po jej wykonaniu będzie ją utrzymywała od granicy miejskiej nad potokiem Starobielskim aż do miasta. Dodatkowo Śląski Urząd Wojewódzki udzieli gminie niskoprocentowanej pożyczki na ten cel w wysokości 212.000 zł.  Wniosek poparli wszyscy radni bez dyskusji.

W listopadzie dokonano też wymiany trzech działek w okolicach ul. Młyńskiej


poniedziałek, 21 grudnia 2020

Wirtualne prezentacje zapraszam

 

 Serdecznie pozdrawiam.

Z wiadomych powszechnie względów nie mogliśmy się spotkać na wykładach. Niech chociaż te prezentację będą namiastką tego co przygotowałem. Do zobaczenia w normalny świecie, a teraz zapraszam na facebooka Pana Romana. Roman Matyja to jeden z pomysłodawców cyklu historycznego pt. ”Historii Czar”.

-Historii Czar to cykl spotkań poświęconych historii Bielska-Białej i regionu, nowa inicjatywa służąca pogłębianiu wiedzy mieszkańców o naszych korzeniach. Co miesiąc zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład – mówił Roman Matyja, radny i jeden z organizatorów spotkania.
Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatnie bogato ilustrowany zeszyt historyczny ze skróconą treścią wykładu. – Chcemy, aby po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymali zeszyt historyczny, nie tylko pamiątkę, ale również źródło do którego mogą sięgnąć- informowała Maria Froncz ze Stowarzyszenia WiN.

https://www.facebook.com/romanmatyja/?view_public_for=1567441603491381