czwartek, 6 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 31

Rok 1980
 W 1980 roku całość prac zarówno duszpasterskich jak i budowlanych prowadził sam ks. proboszcz. Od wyboru Jana Pawła II ilość praktyk religijnych i udzielonych komunii stale wzrasta. W tym też roku największym przeżyciem było poświęcenie krzyży. 30 marca odbyła się uroczystość, po której krzyże zawisły w prawie w każdym domu na terenie Godziszki i Kalnej.
8 maja na Wawelu w Krakowie przyjął świecenie diakonatu pochodzący z Kalnek Stanisław Pezda. W tym też roku na parafię do pomocy zostaje skierowany ks. Józef Gil.
Bardzo ważnym wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem było poświęcenie 15 grudnia krzyży, które później dzieci i młodzież zabrała do szkoły. Już 16 grudnia w Szkole Podstawowej w Godziszce zostały one zdjęte. Na znak protestu dzieci, rodziców i większości nauczycieli lekcje nie odbyły się. Ze względu na jednoznaczną postawę całej społeczności krzyże wróciły na swoje miejsce.
Natomiast, gdy chodzi o sprawy gospodarcze trzeba przypomnieć, że 19 maja wytyczono zgodnie z projektem miejsce pod nową plebanie, a 25 rozpoczęto wykopy. Zaangażowanie parafian było duże i nawet niesprzyjająca w tym roku pogoda (deszcze) nie doprowadziła do przerwania robót. W zdobywaniu materiałów budowlanych pomagały osoby z Bielska-Białej i Łodygowic.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz