poniedziałek, 24 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 34

Rok 1983
W tym roku praca duszpasterska była ukierunkowana na ponowną wizytę Ojca Świętego.
Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Marek Głownia (Moderator ruchu OAZA na terenie Archidiecezji Karkowskiej).
Podobnie jak podczas pierwszej pielgrzymki tak i teraz parafianie licznie udali się na spotkania z Janem Pawłem II.
We wrześniu na parafii praktykę odbywa diakon Bogusław Filipiak.Rok 1984
8 maja w Krakowie święcenia diakonatu przyjął kleryk Janusz Rączka z Kalnej. W tym tez roku z funkcji organisty w maju zrezygnował Ludwik Jakubiec, jego miejsce zajął Józef Pawlik. W imieniu dzieci, młodzieży  i starszych oraz nas kapłanów pragniemy serdecznie podziękować p. Organiście za 52 lata pracy organistowskiej w naszym kościele. Za jego sumienność w pracy punktualność.
10 czerwca podczas uroczystości odpustowych w Kalnej kazanie wygłosił ks. Antoni Świerczek z Łodygowic. Natomiast w Godziszce sumę odpustową celebrował ks. Stanisław Jasek z Buczkowic. Kapłanów było 34. Jak wynika z zapisów w ogłoszeniach parafialnych miejscowy chór spotykał się wielokrotnie na próbach i uświetnia uroczystości parafialne.
Zazwyczaj czytając ogłoszenia parafialne znajdujemy w nich zwykłe bieżące informacje, często podziękowania za pomoc, czy też dary dla kościoła. Zdarza się jednak i tak, że czasami duszpasterze kierowali ostre słowa do swoich wiernych. Oto 16 czerwca w sobotę, odbyła się Msza św. w intencji Ojca Świętego, na której zjawiły się zaledwie trzy kobiety i jeden mężczyzna. Po co nasze kazania, listy Episkopatu ogłoszenia? Oczywiście to nie jest atrakcyjne. Chcemy, aby były dobre urodzaje, aby nam się dobrze powodziło, może Wam  dobrze powodzi dlatego. Bóg Wam jest niepotrzebny. A przecież tyle od Boga miłosiernego potrzebujemy a co my Bogu dajemy?.   
Ks. Adam Banasik zostaje przeniesiony do Dobczyc, a jego miejsce zajął ks. Tomasz Kalisz. Na praktyce we wrześniu przebywał diakon Piotr Pławecki. 24 i 25 listopada wizytację kanoniczną przeprowadził ks. bp  Stanisław Smoleński.
W tym też roku 3 grudnia zmienia się proboszcz parafii. Ks. kanonik Józef Jania zostaje administratorem parafii w Żywcu – Zabłociu. Natomiast obowiązki administratora parafii pełni od tego momentu ks. Franciszek Janczy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz