czwartek, 20 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 33

Rok 1982
Ten rok w parafii również jest prowadzony pod kątem wielkiego Jubileuszu 600-lecia obecności Matki Bożej w Cudownym Obrazie na Jasnej Górze.
W Ojczyźnie nadal jest stan wojenny. Ludzie są zmęczeni tym wszystkim, nie wierzą zapewnieniom władz. Planowana pielgrzymka Papieża na 1982 rok została przesunięta przez władze na rok następny. Aby wyprosić potrzebne łaski dla Ojczyzny i Jana Pawła II 29 maja z parafii udaje się pielgrzymka do Częstochowy.
Ks. Józef Gil, dotychczasowy wikary zostaje skierowany na placówkę do Krakowa, a jego miejsce zajmuję ks. Adam Banasik.
W tym roku Misje parafialne odbywają się od 12 XII do 18. Zakończenia Misji dokonał ks. bp Stanisław Smoleński, który poświęcił nową plebanie i salki katechetyczne. Warto również pamiętać, że w tym roku jubileusz 50 lat pracy jako organista obchodził Ludwik Jakubiec, który z tej okazji otrzymał specjalny list od ks. kardynała Franciszka Macharskiego. W liście czytamy: Przeżywa Pan rzadki jubileusz 50-lecia pracy w służbie liturgii św. i na polu muzyki sakralnej pełniąc obowiązki organisty w parafii Godziszka. Była to zarazem wzniosła służba Bogu i Kościołowi oraz praca dla Ludu Bożego. Dlatego przeżywa Pan ten swój jubileusz na pewno przepełniony uczuciami radości i wdzięczności wobec Pana Boga. Przyłączając się do tej Pańskiej radości i wyrażam Panu serdeczne podziękowanie za Jego wierną 50-letnią służbę Bogu i Kościołowi oraz życzę dalszej owocnej pracy w duchu soborowej odnowy i posyłam Arcypasterskie Błogosławieństwo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz