wtorek, 18 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 32

Rok 1981

W 1981 roku praca duszpasterska we wszystkich parafiach w Polsce koncentrowała się wokół przygotowań do Jubileuszu 600-lecia obecności obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Również zmiany społeczno polityczne w kraju zmieniają klimat pracy. W tej pracy dla dobra Ojczyzny Katolickiej pomaga nam Związek SOLIDARNOŚĆ, który między innymi wywalczył u władz państwowych, że odprawiana Msza Święta w Kościele Św. Krzyża w Warszawie jest transmitowana przez Radio II programie dla chorych i cierpiących. Jest to wielka radość i pociecha dla biednych chorych- pisał w kronice ks. proboszcz.
13 maja 1981 roku do parafii dociera informacja o zamachu na Ojca Świętego. Szok i zupełne niezrozumienie to pierwsze reakcje mieszkających tu ludzi. Dodatkowo pojawiła się informacja o poważnej chorobie kardynała Wyszyńskiego. Na pewno ich cierpienie przyczyni się do Odrodzenia naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce- zapisał w kronice roku ks. Jania.
17 maja 1981 świecenia kapłańskie przyjął ks. Stanisław Pezda. Uroczystości prymicyjne odbyły się 24 maja w Kaplicy w Kalnej, a 31 maja w kościele w Godziszce. 14 czerwca swoją Mszę św. prymicyjną odprawił również w Kalnej pochodzący z Łodygowic ks. Andrzej Loranc.
Warto odnotować, że w tym roku po raz pierwszy parafia otrzymała zezwolenie (Udzielił go naczelnik Miasta Szczyrk p. Migdał) na wyjście z procesją Bożego Ciała poza obszar kościelny. Uroczystość wyszła wspaniale.
Parafia liczy 2 601 osób. Dzięki wspólnej pracy i determinacji parafian udało się odnieść sukces na „froncie” walki z pijaństwem. W lipcu doprowadzono, poprzez wywalczenie zakazu sprzedawania napojów alkoholowych,  do zamknięcia baru „Skalite”, co zdecydowanie zmieniło obraz parafii.  Mamy spokój w parafii dniem i nocą i przy Kościele – cieszył się ks. proboszcz.
Gdy chodzi o pracę przy nowej plebani, to wykonano: całą kanalizacje, wodę, ogrzewanie i okna oraz wytynkowano ją od wewnątrz.
Natomiast w Kalnej postanowiono wybudować nowy punkt katechetyczny o rozmiarach 10m na 10 metrów z tego powodu przeprowadzono wpisy do księgi wieczystej. Pracę przy jej wznoszeniu rozpoczęto w kwietniu, a zakończono w listopadzie. W Kalnej przerobiono całą instalacje elektryczną i zamontowano ogrzewanie elektryczne do Kaplicy.
Również kaplica w Godziszce, która była tzw. pierwszym kościołem, gdyż przed latu to tam odprawiano okazjonalnie Mszę świętą została odnowiona. Pracowali przy jej odnowieniu Józef Sanetra, Jerzy Sanetra, Józef Jakubiec, Ludwik Rączka, Józef Sidzina p. Wandzel, Pawlik, Cader, Pietraszko, Waluś z Godziszki Wilkowskiej.
13 grudnia 1981 roku wraz z wprowadzeniem stanu wojennego sytuacja w kraju i w parafii uległa radykalnej zmianie. Opisując wydarzenia w kraju, strajki, zatrzymania i aresztowania pisał: My kapłani prosiliśmy ludzi, aby zachowali spokój i ufność (...) Historia to wszystko oceni (...) Święta mieliśmy bardzo ciężkie, zwłaszcza te rodziny, które nie były w całości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz