piątek, 21 lutego 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 2

1793
Najstarszy zapis prasowy na temat Bestwiny, do jakiego udało się dotrzeć autorowi, pochodzi z 1793 r. i został zamieszczony w austriackiej gazecie rządowej „Wiener Zeitung“. Pismo interesowało się tym terenem ze względu na to, że Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów już w 1772 r. zostały oderwane od Polski i znalazły się w zaborze austriackim, wchodząc w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. Ponieważ w życiu nieuniknione są tylko śmierć i podatki, nikogo nie powinno zaskoczyć, że pierwsza informacja dotyczy obciążeń fiskalnych. Gazeta informuje, że graf Ankwicz za swoje dobra w Bestwinie płaci 50 guldenów. Podatek naliczono hrabiemu Stanisławowi Ankwiczowi herbu Hadbank, który był stolnikiem krakowskim i kasztelanem sądeckim. Ożenił się on z Salomeą Czernówną, która w wianie przyniosła mu ziemię Bestwińską. Zapobiegliwy magnat zaraz po zajęciu tych ziem przez Austriaków „wyrobił sobie”, jak wtedy się mówiło, czyli kupił tytuł hrabiowski w Wiedniu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz