piątek, 24 maja 2013

Sonda, zwierciadłem czasu i biustu    Każda redakcja pisma specjalistycznego, a takim na pewno były wydawane ponad 100 lat temu we Lwowie MODY PARYSKIE miała również kącik w stylu łączności z czytelnikami, gdzie podsuwano temat i czekano na opinie czytelników. Również na początku XX wieku sondowano, co myślą czytelniczki o różnych sprawach. Nie byłbym typowym facetem, gdybym nie zaproponował, aby z wielu tematów przyjrzeć się temu co ówcześni myśleli o dekoltowaniu się, czyli o niewinnym odsłanianiu kawałeczka szyi i biustu.  
    Jak się okazuje temat wywołał gorące komentarze. To zniewaga najdelika­tniejszych uczuć kobiety, uczynio­na przez nią samą — pisała Stefa. Penelopa zaś stwierdziła: Jest to zabytek niewolnictwa kobiety, w którym to czasie han­dlarz musiał uwidocznić jej wdzię­ki, czego dziś kobieta sama doko­nywa. W omawianej kwestii w podobnym duchu, aczkolwiek bardziej w kupiecki sposób wypowiedział się osobnik męski o tajemniczym imieniu Heliogabal, który wtrącić swoje trzy grosze: Jako człowiek doświadczony, pozwa­lam sobie sądzić, że we wszelkich środ­kach próżności mają Panie nas na celu. Stojąc na tym gruncie, twierdzę z punktu widzenia moralności tylko kiepski towar po­trzebuje wystawy sklepowej, aby gwałtem narzucić się oczom przechodniów i szukać łatwego nabywcy. Towar dobry, aby nie stracił świeżości trzyma się w dobrem scho­waniu. Z punktu zaś widzenia estetyki po­wiem: kobiety w negliżu lubię tylko w sy­pialni.
    W przeciwnym obozie pani Luda B. napisała: Patrzenie na piękno, w jakiejkol­wiek nam się formie przedstawia, sprawia zadowolenie estetyczne, dlatego też mojem zdaniem, kobieta posiadająca ładne kształty, powinna bez względu na przyzwoitość się dekoltować. Natomiast tajemnicza pani M.L. stwierdziła: Kto śmie dzieło sztuki trzymać pod pokrowcem?.
    Natomiast praktyczna Barbara zauważyła:  Po cóż smażyć się w dusznej atmo­sferze balowej w staniku pod szyję, jeżeli moda uprawnia nas do dekoltowania się i jeżeli wiemy, że nam tak ładnie?.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz