poniedziałek, 13 maja 2013

Kobiety w kamasze!


    Kontynuując wątek kobiet w armii warto przytoczyć artykuł z maja 1913 roku opublikowany w "Przyjacielu Ludu”, który informuje: Austrjackie ministerstwo wojny ma zamiar przedsięwziąć próbę z zatrudnieniem kobiet w służbie administracyjnej w armji, aby jak najwięcej żołnierzy odbywało rzeczywistą służbę pod bronią. Próba ta ma być zrobiona z 40 urzędniczkami w służbie sanitarnej, w składach uniformów, bielizny i niektórych innych artykułów wyekwipowania. Myśli się też o zajęcu kobiet w oddziałach robotniczych, przyczem jednak dbanoby, aby w danym zakładzie były już w takim razie zajęte same tylko kobiety. Kobiety nie byłby tylko dopuszczone do biur sztabu generalnego. To wszystko ma wejść stopniowo w życie, jeżeli pierwsze próby z zatrudnieniem kobiet w armji dadzą dobre wyniki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz