wtorek, 21 maja 2013

120 lat temu przyleciał "Sokół" do Żywca    Trudno dzisiaj przy tak skąpych źródłach historycznych, jednoznacznie określić, kto i kiedy był inicjatorem wprowadzenia do Żywca Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Pierwsza wzmianka bardzo lakoniczna pojawiła się w 1891 r. na łamach gazety Przewodnik Gimnastyczny Sokół. W czasopiśmie tym czytamy: „Gro­no tutejszych obywateli zamierza zawiązać oddział Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i w tym celu udało się do macierzy we Lwowie”. W 1893 r. powstał oficjalny komitet założycielski, w skład którego weszli Władysław Nowotarski, Władysław Warzeszkiewicz i Władysław Niemczynowski. Zgodnie z obowiązującą procedurą należało podjąć uchwałę o założeniu i opracować statut. Statut TG „Sokół” w Żywcu został zatwierdzony przez c. k. Namiestnictwo we Lwowie. W dniu 15 lipca 1893 r. w sali Hotelu Narodowego nastąpiło oficjalne założenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Żywcu.    Na pierwszym wal­nym zgromadzeniu prze­wodniczył Władysław Namysłowski, a sekretarzował Wła­dysław Niemczynowski. Wszystkich uprawnio­nych do głosowania było 86. W wyniku głosowa­nia wybrano zarząd. Pierwszym prezesem zo­stał Władysław Namy­słowski, wiceprezesem Jan Lazarski. W skład wydziału weszli: Włady­sław Niemczynowski, Władysław Nowotarski, Władysław Warzeszkiewicz, Jan Skorusa, Aleksander Waniek, Józef Staszkiewicz. W skład komisji rewizyjnej - Ludwik Rekiert i Fran­ciszek Rączka. Walne zgromadzenie uchwaliło także wpisowe wynoszące 1 zł za wstę­pującego oraz składkę miesięczną w wysokości 50 ct. Wydział (zarząd) dokonał podzia­łu funkcji w dniu 20 lipca 1893 r. Sekretarzem został Władysław Niemczynowski, jego zastępcą Władysław Warzeszkiewicz, skarbnikiem Aleksander Waniek, gospodarzem Józef Staszkiewicz, zastępcami wydziałowych druhowie Jakub Studencki i Joachim Danek, rewidentami druhowie Ludwik Rekiert i Franciszek Rączka.    Towarzy­stwo nie posiadało własnej sali, dlatego zwróciło się z prośbą do Rady Szkolnej o zezwolenie na korzystanie z sali gimnastycznej. Pierwsze ćwiczenia rozpoczęły się w październiku i uczestniczyło w nich 12 druhów.

2 komentarze:

  1. czy na pierwszym zdjęciu jest Niemczynowski?

    OdpowiedzUsuń
  2. Na pewno tak, bo to jest zdjęcie pierwszego zarządu, jednak niestety nie potrafie na 100% wskazać, który to z nich. Pozdrawiam Jacek

    OdpowiedzUsuń