piątek, 31 maja 2013

Matury    W Żywcu, w tamtejszej szkole realnej, w czerwcu 1911 roku odbyły się pierwsze egzaminy maturalne. „Kurier Lwowski” wymienia wszystkich egzaminowanych: Borger Mar. Firlejczyk Mich. Fusik Wikt, Górka Kar. Kuciara Rob. Kutua Arn. Mierowski Tad, Namysłowski Józ. Nikiel Stef. Obtułowicz Wład. Rewakowicz Włodz, Reimschüssel Wład. Sanetra Stan. Semelka Tad.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz