środa, 22 maja 2013

Jak kino w Białej powstawało...


    Na sesji Rady Miejskiej w Białej w maju 1913 roku po raz kolejny zajmowano się procesem powstawania miejskiego kinoteatru. Miłośnikom kina wcześniej urodzonym nie trzeba przypominać, że chodzi tu o dzisiaj już nieistniejące Kino WANDA, a młodszych informuje, że znajdowało się ono koło ratusza. Wcześniej dyskutowano o tym na sesjach 14 lutego, 4 kwietnia i 2 maja. Tam o tym pisała „Silesia”: Teraz radny Scholz poinformował o napływających ofertach budowlanych i zaznaczył, że po wyeliminowaniu zapadni pod sceną i podpiwniczenia tejże, koszty budowy będą o 10 000 K niższe. W przedłożonych pięciu ofertach firmy budowlane proponują: Rost z Białej 91 411 Koron, Bracia Landau w Białej 93 138 K., Weinzettel i Riedel z Białej 95 763 K., J. A. Walczok z Bielska 93 954 K., Korn z Bielska 94 660 K. Komisja do spraw kina poleciła przyjęcie najtańszej oferty Rosta. Radny Kohn rozpoczął ogólną krytykę całego projektu i obliczanie opłacalności. Przypominając, że obliczenie rentowności jak dotąd było tylko kalejdoskopem bez podstawowych i określonych danych liczbowych i za każdym razem pomysłodawcy przedstawiają inne cyfry. Radny przekonywał, że jeśli zamierza się zainwestować 200 000 K., to trzeba przecież przed rozpoczęciem prac uzyskać przejrzyste wyjaśnienia.Nie padło jeszcze zupełnie żadne słowo w związku z zarządzaniem  przedsięwzięciem; brak jest wyraźnego skonfrontowania dochodów i wydatków, tak żadna firma prywatna nie przystąpi do budowy na podstawie tych niedostatecznych  informacji. Radny Kohn wskazał na szczegółowy preliminarz budowy wodociągu i zakończył propozycją odroczenia ostatecznej decyzji. Radny Scholz przez zestawienie poszczególnych etapów budowy doszedł do ogólnej sumy 210 000 K., gdzie oprocentowanie 14 700 K., zarządzanie pracami 43 200 K., podatek i ubezpieczenie 900 Koron, zakup gruntu 58 000 K., spodziewane roczne dochody 106 470 K. Z tego z kosztami utrzymania i prowadzenia pozostanie czysty zysk około 41 000 K. Postanowiono jeszcze dalsze 50% odpisy od dochodu, tak że pozostanie jeszcze 20 000 Koron. (Rady Hess: jeśli zaliczka przyniesie jeszcze dodatkowe 25%, to pozostaje wciąż jeszcze 15 450 Koron, oprócz wartości gruntu i trwałej budowli!) Radny Strzygowski wyjaśnił, że nawet jeśli nie byłby wielkim zwolennikiem budowy kina, mógłby jednak spokojnie stwierdzić, że niewiele straci się na prowadzeniu budowy; jeśli będzie taka wola, to w ciągu 8 dni znajdzie miastu dzierżawcę kina, który zapłaci odsetki i amortyzację i jeszcze dodatki, tak że ostatecznie miastu kino przypadnie gratis. Wniosek radnego Kohna w imiennym głosowaniu został odrzucony liczbą 25 głosów przeciwnych, a wniosek Scholza o prowadzenie budowy i przyjęcie oferty Rosta przyjęty został liczbą 22 głosów przeciwko 4. Po czym nastąpiła tajna narada.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz