środa, 29 maja 2013

Przezorny jest ubezpieczony!    O tym, że przezorny jest ubezpieczony, najlepiej świadczy akcja uświadamiająca, jaką przeprowadzono na naszym terenie w maju 1911 przez agentów ubezpieczonych. „Czas” krakowski informując o tej akcji wspomina, że pierwsze spotkanie odbyło się już 23 kwietnia  w gminie Łodygowice w miejscowej czytelni. Istotną rolę w uświadamianiu odegrał miejscowy proboszcz. „Czas” donosił: W czasie kazania na sumie ks. kanonik Miodoński zachęcił włościan do wzięcia jak najliczniejszego udziału w odczycie. To też zaraz po nieszporach zjawił się w wielkiej sali miejscowej czytelni cały zastęp najpoważniejszych gospodarzy. W czasie odczytu i po odczycie odpowiadali referenci wyczerpująco na poruszane przez włościan liczne kwestye dotyczące asekuracji. Jak wielkiej wagi jest sprawa ubezpieczenia, przekonali się tamtejsi włościanie nie tylko z odczytu, ale i z odstraszającego przykładu lekceważenia i opieszałości w ubezpieczeniu swojego mienia, gdy nazajutrz, t.j. w poniedziałek, właśnie w tej samej wsi Łodygowice, zgorzały doszczętnie dwa gospodarstwa, z których jedno wcale nie było ubezpieczone.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz