poniedziałek, 29 czerwca 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 20
1897

Stary Kaniów spustoszyła kolejna powódź. Na tereny dotknięte klęską żywiołową wysłano żandarmów.
Pracownik kolei państwowych Wacław Dzubiński otrzymał awans na adiunkta i podwyżkę. Od tego czasu miał zarabiać 900 zł rocznie.

1897 szpital dla ubogich

Ostatni raz Szpitale dla ubogich Schematyzm uwidacznia w 1897 r. W tym roku majątek zakładowy kształtował się następująco: Bestwina 518 zł, Bestwinka 300 zł, Kaniów Stary 385 zł i 16 ct.

1998-1900 oświata

Jan Gabryel razem z kierownikiem szkoły pracowali w Bestwinie w 1898 r.
W 1898 r. Schematyzm wspomina o jednoklasowej szkole w Janowicach, ale nie podaje nazwiska zatrudnionego tam nauczyciela. Rok później w Bestwinie pojawił się Stanisław Waligóra, a w Janowicach Paweł Bąk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz