wtorek, 2 czerwca 2020

Parafia w Godziszce cz. 47

Rok 2006
5 lutego parafianie wsparli budowę hospicjum w Bielsku-Białej, kupując cegiełki. 
2 kwietnia w pierwszą rocznice śmierci Jana Pawła II odbyło się specjalne nabożeństwo i czuwanie do godziny 21:37, a później odprawiono Mszę Świętą w intencji szybkiej beatyfikacji Ojca Świętego. Wierni przypięli sobie białą wstążeczkę na znak solidarności z Wielkim Polakiem, a po nabożeństwie zapalili znicze. Na terenie parafii można było nabyć książkę pt. Rok po odejściu.
17 maja Sakrament Bierzmowania z rąk ks. bp Tadeusza Rakoczego przyjęli uczniowie III klasy Gimnazjum.
Na terenie parafii rozpoczęto pracę związane z układaniem nowej kostki wokół kościoła. – Jest to inwestycja bardzo kosztowana, ale konieczna ze względu na bezpieczeństwo wiernych, a nie tylko upiększanie otoczenia świątyni – apelował do wiernych ks. proboszcz Andrzej Wolny. Przy okazji wykonane będzie odwodnienie i nowa izolacja Domu Bożego oraz zostanie położona nowa instalacja elektryczna. Prosząc o wsparcie zapowiadał, że chciałby, aby ta inwestycja zakończyła się przed odpustem parafialnym. Na ten cel datki zbierała Rada Parafialna. W maju zebrano 5940 zł, a wydatkowano 42 500 zł, aby zapewnić płynność finansową zbiórki trwały w każdą niedzielę. Ofiarność wiernych była duża, że potrzebne środki na zamknięcie całości inwestycji zostały zebrane do końca sierpnia, a lista darczyńców została wywieszona w gablotce. Naddatek, który został po rozliczeniu inwestycji w kwocie 560 złotych przekazano na ułożenie kostki do salek katechetycznych. Kwota ta została wsparta kolejnymi datkami wiernych, dzięki czemu całość brukowania zakończono w listopadzie.
W czerwcu rozpoczął się remont organów, który został sfinansowany  przez darczyńcę, który przekazał na ten cel 25 tyś. zł.
Parafia prowadziła rozdzielanie darów z tzw. pomocy unijnej. Na terenie parafii zorganizowano w lipcu zbiórkę dla dzieci, które w tragicznym wypadku utraciły obojga rodziców.
Dzięki staraniom władz samorządowych na parkingu i drodze obok cmentarza położono nowy dywanik asfaltowy.
Początkiem września nowym wikarym w parafii został ks. Zbigniew Macura, który zastąpił dotychczasowego ks. Marcina Medrzak. W tym miesiącu parafianie wsparli kuchnie im. Św. Brata Alberta w Bielsku-Białej. Mieszkańcy wsparli też Fundacje Jana Pawła II i stypendia dla zdolnej młodzieży.
W październiku do parafii dotarła smutna informacja o śmierci rodaka o. Szczepana Antoniego Pawlika. Jego pogrzeb odbył się 3 października w Wieliczce w klasztorze o.o. Franciszkanów. Na uroczystość ostatniego pożegnania zorganizowano wspólny wyjazd autokarem z parafii.
Na dzień papieski świętowany w tym roku 15 października zaproszono schole z Jasienicy, a 21 października odnowiona świątynia była jednym z miejsc, gdzie odbywał się Międzynarodowy Przegląd Chórów. 
  W ogłoszeniach parafialnych ks. proboszcz zwracał uwagę na potrzebę większego zaangażowania w życie religijne parafii młodzieży ponadgimnazjalnej.
Księża pracujący w parafii zakupili nowy rzutnik, a parafianie złożyli się na zakup ręcznego samobieżnego agregatu do odśnieżania.
4 grudnia na terenie Zespołu Szkół w Godziszce odbyły się występ teatru „Pod Kogutkiem” z udziałem tutejszego wikarego. Zagrano sztukę pt. Lęki poranne, Stanisława Grochowiaka  w adaptacji i reżyserii Stanisława Kaczmarczyka. 
Od 17 do 19 grudnia rekolekcje adwentowe głosił ks. Józef Walusiak, diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Uzależnionej od nałogów Alkoholizmu i Narkotyków. Na terenie parafii przeprowadzono, tak jak co roku sprzedaż świec wigilijnych „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” oraz parafianie wspomogli swymi datkami kościół na wschodzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz