piątek, 5 czerwca 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 17

1891
W grudniu na emeryturę przeszedł Gustaw Schab z 59 pułku piechoty. Na emeryturze zamieszkał w Bestwinie.


1892

Od 6 do 9 czerwca padał tak intensywny deszcz, że wezbrane potoki i rzeki zniszczyły prawie całe ziemiopłody m.in. w Kaniowie Starym.

Szpital dla ubogich w gminie Bestwina 1892-1896

Większe zmiany majątku zakładowego nastąpiły w 1892 r. - Bestwina 518 zł, Bestwinka 335 zł, Kaniów Stary 330 zł. W latach 1893-1895: Bestwina 518 zł, Bestwinka 570 zł, Kaniów Stary 330 zł. W następnym roku tylko Kaniów zmienił kwotę na 385 zł.

1892-1894    oświata

W 1892 r. do szkoły w Bestwinie przyszedł jako tymczasowy nauczyciel Jan Gabryel. Pracował tam również w 1893 r.. Rok później jego miejsce zajął Franciszek Hudzikiewicz.
Dużo satysfakcji mogli mieć mieszkańcy Kaniowa z powodu swojego rodaka. (w Galicyi). D. 13, 14, 15 i 21 lipca br. odbyły się egzamina dyplomowe pisemne i ustne na akademii rolniczo-leśnej we Wiedniu. Do egzaminu zgłosiło się było 12 kandydatów; z tych odstąpiło 2 kandydatów przed wyznaczeniem terminu. Z pozostałych 10 kandydatów otrzymało  dyplom inżyniera lasowości większością głosów c. k. komisyi egzaminowej. Zaś 1 kandydat Polak, p. Michał Janeczko rodem z naszej gminy, otrzymał jednogłośnie dyplom inżyniera lasowości z wyszczególnieniem! .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz