wtorek, 24 marca 2020

Parafia w Godziszce cz. 42

Rok 2000

16 stycznia młodzież z Kalnej i Godziszki wystawiła jasełka.
Rozdane podczas kolędy deklaracje co do możliwości ofiarowania pieniędzy na kościół,  zbierano 23 stycznia.
13 lutego do parafii przybył ks. bp Janusz Zimniak, aby poświęcić Parafialny Klub Kultury Religijnej, w którym jest biblioteka, czytelnia prasy katolickiej oraz miejsce spotkań młodych. Rodzina Boguckich ufundowała telewizor i magnetowid, a w adaptacji salek katechetycznych pomagali panowie Jakubiec i Cembala.
20 lutego do parafii przybył ks. profesor Tadeusz Borutka, który wyjaśniał cele i założenia Akcji Katolickiej oraz jej znaczenia dla Kościoła, diecezji i parafii. 
Od 12 marca można było na terenie parafii zakupić cegiełki na budowę  Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Natomiast składka z 19 marca została przeznaczona na budowę krzyża jubileuszowego na Będoszce, który ma być darem Jubileuszowym Ziemi Żywieckiej.
25 marca w uroczystość Zwiastowania  NMP na trenie parafii wyświetlono film pt. „Niemy krzyk”. 
Od 9 do 12 kwietnia trwały rekolekcje wielkopostne. Regularnie też parafia z Godziszki przekazuje składkę na budowę kościoła w Kalnej, taka składka jest przekazywana co miesiąc.
13 maja nabożeństwo fatimskie prowadził ks. Eugeniusz Burzyk z Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej. 
4 czerwca parafianie licznie udali się na pielgrzymkę do Skoczowa.
13 czerwca nabożeństwo fatimskie prowadził ks. Stanisław Dadak, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej.  Natomiast 16 czerwca do parafii przybył ks. bp. Janusz Zimniak aby udzielić Sakramentu Bierzmowania. Bierzmowani ofiarowali jako dar dziękczynny „welon” do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
13 lipca nabożeństwo fatimskie prowadził ks. Jan Łasut. On też wygłosił kazania podczas odpustu parafialnego przypadającego na 16 lipca. Natomiast sumę odprawił i homilie wygłosił ks. bp Janusz Zimniak.
5 sierpnia członkowie Komitetu Budowy Kościoła w Kalnej przeszli po domach w Godziszce zbierając datki na budowę swojej świątyni.
12 sierpnia odbyła się parafialna pielgrzymka do Czernej.
26 sierpnia uroczyście poświęcono nowy wóz bojowy, który otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Godziszki.
29 sierpnia 52 dzieci z parafii, które nie wyjechały na wypoczynek wakacyjny pojechały na darmową wycieczkę do Wisły.
We wrześniu położono nową posadzkę na chórze.
13 października nabożeństwo fatimskie prowadził ks. dr Czesław Podlewski, dyrektor Ogólnopolskiego Apostolstwa Chorych.
W ramach jubileuszowego pielgrzymowania parafianie udali się do Lurt i Lsalet Fatimy.
Ze względu na susze jaka wystąpiła na Białostocczyźnie, w parafii zbierano dary, które zostały przewiezione „tirem” do Dąbrowy Białostockiej. Natomiast 26 listopada ofiarni parafianie wsparli kolejny raz Kuchnie Społeczną im. Św. Brata Alberta z Bielska-Białej. Ofiarność parafin i zrozumienia dla wspólnego dobra jest duża, gdyż regularnie prowadzone są zbiórki na budujący się kościół w Kalnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz