wtorek, 17 marca 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 9

1877 – 1881 Szkolne sprawy

W 1877 r. w Schematyzmach pojawiła się informacja, że kierownikiem dwuklasowej szkoły w Bestwinie jest Józef Myrta, a... młodszym nauczycielem Józef Figner (taka pisownia) . Rok później Schematyzmy potwierdzają, że kierownikiem jest Józef Myrta, katechizują miejscowi duchowni, a posada nauczyciela pomocniczego nie jest obsadzona. W 1879 r. Myrcie pomaga w pracy Alojzy Formas, rok później Wojciech Klimczak, w 1881 r. Stanisław Kamiński.1878

14 lipca w Bestwinie odbył się wiec włościański zwołany przez ks. prałata Stanisława Stojałowskiego. Rozpoczął się on po nabożeństwie, w obecności komisarza rządowego Gałeckiego pod przewodnictwem miejscowego proboszcza ks. Kubali. Do zebranych w liczbie około tysiąca przemówił ks. Stanisław Stojałowski. Jego przemówienie wzywało przede wszystkim do odnowy moralnej życia i równie dobrze mogłoby być wygłoszone i dzisiaj. Kapłan wzywał do skromnego przeżywania chrztów, komunii i ślubów podkreślając, że są to przede wszystkim sakrament, a nie powody do ucztowania. Gdy chodzi o sprawy społeczno polityczne to kapłan zaklinał włościan, aby ci nie brali lichwiarskich kredytów u Żydów, gdyż szybko pozbędą się ojcowizny. Wzywał też do poświęceń dla podniesienia oświaty: Pan Papla akademik krakowski z Pisarzowic swemi zabiegami i poświęceniem się dla tego szlachetnego celu przywiózł nam 130 działek i ofiarował na założenie Czytelni ludowej w Bestwinie. Miejmy nadzieję, że na wzór drobnej mrówki, lub pracowitej pszczółki również Pan Bóg ten dar jego pobłogosławi. 1879

„Gwiazdka Cieszyńska” informowała: Lud sąsiedniej Galicji coraz więcej bierze się do pracy ku drodze oświaty. W Bestwinie odbył się zeszłego roku wiec ludowy, i odtąd w zakątku między Białą a Oświęcimem powstało kilka czytelń .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz