środa, 18 marca 2020

Parafia w Godziszce cz. 41

Rok 1999

3 stycznia członkowie Komitetu Budowy Kościoła w Kalnej przeszli po kolędzie w Godziszce i kwestowali na budowę własnej świątyni.
17 stycznia tradycyjnie już mieszkańcy Godziszki udali się do Cieszyna aby zobaczyć ustawiane tam Jasełka.
21 stycznia odbył się w Kalnej koncert noworoczny przygotowany przez o. Bogusława Palecznego, opiekuna bezdomnych, koncert odbył się w sali OSP.
W okresie Wielkiego Postu, ks. proboszcz wzywa do dobrowolnego umartwienia i zapowiada, że zostały pojęte prace związane z radiofonizacją i wykonaniem nowego nagłośnienia świątyni.
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbyły się pomiędzy 17 a 21 marca prowadził je ks. Fiuk z Ukrainy.


Od 18 do 21 maja wierni z parafii udali się na pielgrzymkę do Mariazel (Austria) i Alteting (Bawaria Niemcy).
    W tym roku po raz pierwszy procesja Bożego Cała odbyła się oddzielnie dla mieszkańców Godziszki i Kalnej.
6 czerwca składka został przeznaczona na potrzeby budowy świątyni w Kalnej.
13 czerwca kazanie podczas nabożeństwa fatimskiego wygłosił ks. prałat Józef Pawliczek, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
W tym też roku Rada Parafialna podjęła decyzję, aby przeprowadzić remont ogrzewania kościoła i przebudowy kanalizacji. Uznano jednak, że rozpocznie się on wtedy, gdy uda się zebrać co najmniej 50% sumy potrzebnej na całość inwestycji. Pracę związane z nowym ogrzewaniem rozpoczęto pod koniec sierpnia.  Również kapliczka przy kościele doczekała się remontu, który przeprowadzono w sierpniu.
12 września uroczyście w kościele obchodzono uroczystość jubileuszu 90-lecia OSP w Godziszce.
13 października nabożeństwo fatimskie poprowadził ks. dr Antoni Kajzerek.
5 grudnia młodzież z KSM i OAZY rozprowadzała opłatki, a zysk chce przeznaczyć na Parafialny Klub, gdzie mogliby się spotykać.
Nabożeństwo fatimskie 13 lipca poprowadził ks. kanonik Jan Łasut.
W grudniu Urząd Gminny w Buczkowicach organizuje konkurs na szopki noworoczne.
Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej Rada parafialna uchwaliła rozdawać każdej rodzinie specjalne deklaracje aby zorientować się w możliwościach finansowych tak by racjonalnie prowadzić inwestycje i remonty w Kościele.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz