czwartek, 12 marca 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 8

1867-1876 Szkolne sprawy

W 1868 r. w bestwińskiej szkole uczyło się już 260 dzieci. Od 1869 r. Schematyzmy przestały podawać liczbę uczniów. Figwerowi pomagał Józef Myrta. Od 1870 r. w szkole pracował tylko Józef Figwer. Rok później pojawił się również nauczyciel pomocniczy Józef Marta (prawdopodobnie chodzi o Myrtę) , gdyż rok później obsada jest taka sama. Duet Figwer i Myrta prowadził szkołę w latach 1873, 1874. W 1875 Bestwina miała już szkolą dwuklasową, która ujęta jest również w 1876 r..


1876 Sprawy kościelne

W 1876 r. parafia w Bestwinie należała do diecezji tarnowskiej. Miejscowy proboszcz Jakób Kubala pełnił funkcję dziekana od 1876 do 1879 r. Potwierdzają to zapisy ze Schematyzmów z poszczególnych lat. W tym czasie wicedziekanem był proboszcz Michał Miczek z Wilamowic, a notariuszem Jan Temple, proboszcz z Hałcnowa. Do dekanatu należało 12 parafii.

1877

W tym roku epidemia zdziesiątkowała bydło w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie oraz w całym regionie. W prasie prawie co roku pojawia się informacja albo o jakiejś chorobie zakaźnej zwierząt, albo też o ogłoszeniu kwarantanny. Nie oznacza to, że nagle pogorszyły się warunki epidemiologiczne w terenie, ale wręcz przeciwnie - władze błyskawicznie podejmowały interwencję. Gdy tylko pojawiło się podejrzenie o najmniejszym ognisku zarazy, natychmiast decydowano i izolacji, kwarantannie i wybijaniu zarażonych zwierząt. Chłopi nie byli z tego zadowoleni i nie raz skarżyli się na urzędników, że są przewrażliwieni... Informacji epidemiach w prasie jest dużo, dlatego autor wybrał tylko pojedyncze, gdyż do historii regionu dzisiaj niewiele wnoszą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz