poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Święto kobiet


    Nie wszyscy pamiętają, że w c.k. Austrii święto kobiet obchodzono nie 8, a 19 marca. I tak w 1911 roku „Robotnik Śląski” opublikował wytyczne dotyczące zbliżającego się dnia kobiet. Oto socjaldemokratyczne partie Austrii ustaliły, że 19 marca będzie dniem walki o prawa kobiet: W tym dniu nie odbędą się żadne inne zgromadzenia, ani zebrania, bo ten dzień poświęcony walce i demonstracyi, musi skupić wszystkich do wspólnej walki, tak kobiety, jak i mężczyzn. Jeżeli zajżymy do wrogiego nam obozu klerykalnego, to zobaczymy, że właśnie kobiety są tym czynnikiem, który wszystkim demonstracyom klerykalnym, jak procesye, odpusty itd. Dodaje siły i znaczenia. Gdyby tych wszystkich obchodach brakło kobiet, pięknie by wyglądały. Wprawdzie klerykalni kobietom praw nie dają, owszem ich dewizą jest: „Kobiety niechaj milczą w gminie”, ale obiecują im raj po śmierci i tym właśnie starają się przyciągnąć je pod swoje sztandary. Wskazanie kobietom możności osiągnięcia, jeżeli nie raju, to możliwej egzystencji na ziemi, zwrócenie ich uwagi na rzeczy ziemskie, bez oglądania się na cuda, w imię ich uczuć macierzyńskich, przysposobi je do walki o lepsze jutro.


    Satyryczne pismo „Kikeriki” podsumowało zachodzące zamiany krótko: Ponieważ kobiety demonstrują na ulicy, domagając się praw wyborczych i w ogóle równych praw we wszystkim, to mężczyźni muszą opiekować się dziećmi....
Bibliografia
„Robotnik Śląski” nr 7, 17.02.1911, s. 1.
„Kikeriki”, nr 26, 30.03.1911, s. 1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz