piątek, 19 kwietnia 2013

Kościół p.w. Opatrzności Bożej w Białej    W Białej najważniejszą świątynią jest kościół p.w. Opatrzności Bożej. Jest jednym z najpiękniejszych murowanych barokowych kościołów Podbeskidzia.
    Zanim jednak wybudowano w tym miejscu świątynia kupiec Baltazar Damek późniejszy burmistrz Białej, ufundował w tym miejscu w 1708 roku kaplicę katolicką. - Jak przekazują źródła burmistrz Damek miał właśnie tym miejscu widzieć cudowną światłość i przy krzyżu, który tu postawił nim ufundował kaplicę, gdyż cudem uniknął śmierci z ręki szwedzkiego żołnierza- informował ks. prałat Jan Sopicki, proboszcz parafii.
    Barokowa budowla wzniesiona została przez jezuitów w latach 1760-1769. Głównym fundatorem kościoła był starosta lipnicki Henryk Brühl. Kościół był przebudowywany i powiększany  w drugiej połowie XIX wieku. To wtedy przebudowano wtedy fasadę zachodnią, podwyższono wieże, dodano zegar i rozbudowano chór muzyczny.
    Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z drugiej połowy XVIII i XIX w. Najbardziej znana jest tutejsza oryginalna rokokowa ambona o kształcie łodzi rybackiej płynącej pod znakiem krzyża z Jonaszem w pysku ryby. Tam również odnajdziemy stacje drogi krzyżowej z 1869 r wykonane przez Piotr Bohuna, słynnego słowacki malarz mieszkającego przez kilka lat w Białej.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz