czwartek, 11 kwietnia 2013

Kościuszko ma twarz z Łodygowic
  
    Nie wszyscy wiedzą, że Tadeusz Kościuszko ma twarz z Łodygowic. Jak się okazuje przyczynił się do tego ks. Antoni Gruszecki urodzonym w Łodygowicach w 1850 roku, a który otrzymał święcenia w Tarnowie w 1878.

   

    Kiedy był on wikarym w Kościele Mariackim w Krakowie, sławny malarz, Jan Matejko zaproponował mu, aby pozował mu do obrazu „Bitwa Pod Racławicami”. Tym sposobem Tadeusz Kościuszko ma twarz z Łodygowic, o czym nie wszyscy wiedzą. Ks. Gruszecki w późniejszym czasie został proboszczem w Krakowie na Podgórzu i tam w 1900 roku podjął się budowy kościoła pod wezwaniem św. Józefa.  Przez wiele lat był dziekanem dekanatu Wileckiego i otrzymał godność szambelana papieskiego.
   

  Trzeba przypomnieć, że 5 sierpnia 1928 roku obchodził on w Łodygowicach jubileusz pięćdziesięciolecia posługi kapłańskiej. Zasłużony kapłan zmarł w Krakowie w 1930 roku. Został pochowany na cmentarzu w Łodygowicach w II kaplicy cmentarnej.
   

    Został pochowany na cmentarzu w Łodygowicach w II kaplicy cmentarnej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz