wtorek, 20 października 2020

Kalendarium Bielska-Białej 1956 – 1989

 Kalendarium Bielska-Białej 1956 – 1989

Czasy PRL to historia jakże bliska i daleka zarazem. Szczególnie wtedy gdy jest przedstawiana przez pryzmat ówczesnych środków masowego przekazu. Z jednej strony to przecież wydarzenia, w których sami uczestniczyliśmy, a z drugiej fakty odpowiednio przekazywane przez ówczesną prasę. Dlatego miłą lekturę przygotował dla nas bielski historyk dr Macieja Bujakowskiego.
Ksiażka pt. Kalendarium Bielska-Białej 1956-1989, to zbiór wiedzy o naszym mieście i regionie.
Przygotowana publikacja to historia stolicy Podbeskidzia przedstawiona w nieco inny sposób. Autor w układzie kalendarzowym przedstawia wydarzenia jakie miały miejsce w Bielsku-Białej w okresie PRL-u. Zaprezentowane fakty historyczne oraz liczne fotografie opatrzone są szerokim komentarzem historycznym. Na blisko 300 stronach została przedstawiona różnorodna tematyka, od spraw kuriozalnych jak zakazu używania odkurzaczy i pralek w godzinach popołudniowych z powodu przeciążenia sieci elektrycznej, po wydarzenia roku 1980, czyli fali protestów i strajków jakie przetoczyły się przez Bielsko-Białą. Nawet ci,  którzy dobrze znają historię naszego miasta będą zapewne zaskoczeni artykułami o ciastkach z ryb, czy granym hejnale z wieży zamkowej. Praca powstała przy bliskiej współpracy z Kroniką Beskidzką na podstawie, której w dużej mierze zostało opracowane „Kalendarium”. Książka została wydana nakładem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Maciej Bujakowski – historyk, doktor nauk humanistycznych (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie). Pracownik Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od czerwca 2017 r. prezes Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, m.in.: Działalność oświatowa Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Bielsku, Walka z analfabetyzmem w Bielsku i Białej w okresie II RP i PRL-u; książek, m.in. Historia parafii w Godziszce; współredaktor pozycji: Bielsko i Biała podczas II wojny światowej – wybrane aspekty.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz