piątek, 14 sierpnia 2020

Parafia w Godziszce cz. 54

 Rok 2013
20 stycznia posługę objaśniania słowa bożego wykonał  ks. prof. dr hab. Józef Kozyra. Natomiast 27 stycznia wystąpił tutaj zespół Regionalny z Łodygowic „Magurzanie”.
W tym roku w ramach inwestycji postanowiono doprowadzić nowe przyłącza gazu, wody i centralnego ogrzewania do salek katechetycznych.  
03 marca - Rezygnacja ojca świętego Benedykta XVI z urzędu i przejście na emeryturę było wydarzeniem, które ostatni raz miało miejsce w 1415r. podczas pontyfikatu papieża Grzegorza XII. Nawet dla najwybitniejszych watykanistów było to duże zaskoczenie i rodziło w początkowym okresie dużo wątpliwości chociażby natury prawnej, ale również dotychczasowych zwyczajów obwiązujących w Watykanie. Nowy pontyfikat papieża Franciszka wszystkie te wątpliwości szybko rozwiał. Papież emeryt wycofał się z życia publicznego, jedynie sporadycznie pokazując się przy okazji ważnych wydarzeń. Franciszek jest 266 papieżem w historii kościoła, pierwszym który pochodzi z kontynentu amerykańskiego i pierwszym jezuitą wybrany na ten urząd.
Zanim jednak kardynałowie wybrali ks. proboszcz wzywał: - Wszystkich proszę o gorąca modlitwę za Ojca Świętego Benedykta, który złożył rezygnację z urzędu następcy św. Piotra i wyboru nowego Ojca św. Prosząc Ducha św. o natchnienie dla kardynałów w czasie konklawe.
21 kwietnia odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 40 rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza i jego brata Kazimierza.
5 maja 16 dzieci po raz pierwszy przyjęło komunie św. 

19 maja 2013 - W środę przypada 18 rocznica pobytu błogosławionego Jana Pawła II w Skoczowie. - informował na ogłoszeniach ks. proboszcz.
22 maja 1995 roku papież Jan Paweł II przybył do Polski z najkrótszą, bo trwającą zaledwie 10 godzin pielgrzymką. Dzień wcześniej papież kanonizował w Ołomuńcu błogosławionych Zdzisławę z Lemberku i pochodzącego ze Skoczowa Jana Sarkandra. Była to wizyta nieoficjalna, ale jakże doniosła dla wszystkich mieszkańców diecezji bielsko-żywieckiej. Papież przybył do Skoczowa do miejsca urodzenia nowego błogosławionego. Na wzniesieniu zwanym Kaplicówką odprawił msze święta, która zgromadziła 300 tys. wiernych, następnie samochodem udał się do Bielska-Białej i dalej do Żywca, skąd odleciał do Ostrawy.
14 lipca uroczystą Mszę św. w odpust odprawił ks. prałat Józef Jania, były proboszcz z Godziszki.
W sierpniu parafianie włączyli się w pomoc biednym uczniom i ufundowali kilka wyprawek szkolnych i tornistry. Wymieniono wszystkie zamki w drzwiach do kościoła i kaplicy na bezpieczne, atestowane.
Chwile grozy przeżyli mieszkańcy wsi 4 listopada. W tym bowiem dniu nad miejscowością szalał halny. Tylko dzięki szybkiej i profesjonalnej akcji strażaków z OSP dach na kościele został uratowany. Z pomocą przyszedł też Marian Górny, który bezinteresownie użyczył „zwyżki”.
W grudniu dzięki darczyńcom zainstalowano nowe okno i witraż nad drzwiami. Natomiast 29 grudnia przy ołtarzu św. Rodziny nastąpiło symboliczne odnowienie przysięgi małżeńskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz