piątek, 22 listopada 2013

Sprawy kulturalne cz. 2 – listopad 1913

    Kiedy tzw. wielka kultura miała problemy by chciał ją oglądać widź sztuka tworzona przez amatorów cieszyła się wielkim powodzeniem. „Nowy Czas” chwalił doskonale przygotowany spektakl upamiętniający zwycięstwo koalicji nad Napoleonem pod Lipskiem. Impreza 18 października 1913 roku odbyła się w Ewangelickim Seminarium Nauczycielski. Zgromadzonych powitał prof. Mösbacher, śpiew i deklamacje przyczyniły się niemało do pięknego przebiegu tej uroczystości.  Dom Polski natomiast zorganizował 16 listopada uroczysty obchód, dla uczczeniu rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i 100 - letniej rocznicy bohaterskiej śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Słowo wstępne wypowiedział prof. Podgórski Zygmunt; wystąpił też chór męski, były deklamacje oraz ćwiczenia wolne druhów w czterech obrazach. Mniej wtajemniczonym przypominam, że książę Poniatowski zginął właśni pod Lipskiem osłaniając odwrót Napoleona. Co po raz kolejny pokazuję, że te same daty miały dla mieszkających tu ludzi zupełnie inne znaczenia.
    Również miasto Kęty zorganizował bogate obchody ku czci Józefa Poniatowskiego.


    Równie udanie zakończył się w Żywcu wieczorek literacki poświęcony Marii Konopnickiej. Oprócz prelekcji pt. O kobiecie w poezji polskiej, były deklamacje w wykonaniu Zaofii Łodygowskiej i Z. Stabrawy oraz śpiewał dr Rosenberg z akop. Panny St. Rosenberg. Imprezę zorganizował Uniwersytet Ludowy, który dzięki zorganizowanej kweście uzyskał dodatkowe środki na zakup nowych książek do swojej biblioteczki.
W Mikuszowicach w niedzielę, 23. b. m., urządziło Koło Towarzystwa chórów i teatrów włościańskich, pod przewodnictwem kierownika szkoły, p. Kalety, przedstawienie, a następną niedzielę „Sokół” miejscowy zorganizował obchód ku uczczeniu pamiątki roku 1830/31.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz