środa, 27 listopada 2013

Sprawy gospodarcze cz. 2 – listopad 1913

    Gdy mówimy o gospodarce trzeba przypomnieć, że Rada powiatowa bialska odbyła dnia 15. b. m. posiedzenie, na którym uchwaliła budżet na rok 1914. Zgodnie z nim wydatki administracyjne wynoszą, 67.645 kor. wydatki na budowę i utrzymanie dróg powiatowych przedstawiają sumę 324.547 kor. Rada powiatowa udzieliła subwencji dla szkoły polskiej w Białej 500 K, dla stacji ratunkowej bialskiej 500 K, na gwiazdkę dla ubogiej młodzieży szkolnej 700 K i inne. Radca powiatowy Ledwoń wychwalał na posiedzeniu działalność obecnego marszałka powiatowego dra Łazarskiego, a ganił jego poprzednika br. Czecza. Na. wniosek posła Dobiji uchwalono subwencję dla ochronki w kwocie 500 K i po odczytaniu różnych orzeczeń i rozstrzygnięń Wydziału powiatowego posiedzenie zamknięto.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz