poniedziałek, 28 października 2013

Sprawy Oświatowe i kulturowe - listopad 1912


    Chór TSL w Domu Polskim w Bielsku, ogłosił, że po przerwie wakacyjnej rozpoczynają się próby chóru. Kierownictwo chóru dzierżył, jak w roku poprzednim, prof. Dzuś. Natomiast „Ślązak” zamieścił duży artykuł na temat stulecia szkoły w Białej. Pretekstem do tego było wydanie przez ówczesnego dyrektora placówki Franciszka Farnego książeczki jubileuszowej. W którem przedstawia systematycznie rozwój tejże szkoły od założenia jej, tj. w 1812, aż po dzień dzisiejszy. Jakoby w uzupełnieniu tego pierwszego chronologicznego przedstawienia rozwoju niemieckiej białej szkoły zamieścił p. dyrektor Farny w 2 części traktatu naukowo-psychologiczney „Aus der Werkstatt unserer Schule”, w którym przedstawia dzieci z wielkimi ułomnościami tak fizycznymi jak i psychicznymi. Dziełko to obejmuje nadto artykuł lekarza miejskiego dra Kwiecińskiego o hygienie szkolnej. Dziełko to ze względu na swoją naukowo-wychowawczą treść jest bardzo ciekawe i jest do nabycia za cenę 1K.  Ten sam Maciej Kwieciński wygłosił wykład pt. „Czy i jak mamy się żywić?”, a dyrekcja Składnicy Kółka rolniczego w Białej informowała, iż św Mikołaj przesłał do Składnicy duży transport podarunków dla polskich dzieci na „Mikołaja” i na „gwiazdkę”. Smaczne cukry i zabawki pochodzą wyłącznie z polskich fabryk. Interesowani rodzice mogą te rzeczy odebrać każdej chwili za pewnem wynagrodzeniem. (Polskie dziecko powinno zabawiać się zabawkami tylko z polskich fabryki!)
    10 listopada w Żywcu zorganizowano w „sokolni” wieczorek ku pamięci ks. Piotra Skargi. Był wykład ks. Sadowskiego, występ teatralny pt. „Złote usta, złote serca”, zabrakło tylko odsłonięcia tablicy, gdyż nie została przygotowana na czas. Natomiast 12 listopada jak informował „Nowy Czas” przed komisją egzaminacyjną stanął Theophil Turek z Białej, który jako kandydat w teologii zdał egzamin praktyczny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz