wtorek, 29 października 2013

Sprawy Oświatowe i kulturowe - listopad 1912 cz.2


    W tym też czasie zorganizowano Krajowy Kurs zawodowy dla Stolarzy w Białej. Na mocy reskryptu galicyjskiego Wydziału krajowego z dnia 11. grudnia 1911, 1. w. 167.258, podaje się do wiadomości, że celem podniesienia zawodowego  wykształcenia stolarzy odbędzie się w Białej w czasie od 18. listopada b. r. do końca stycznia 1913. 
   Krajowy Kurs zawodowy dla stolarzy, na którym będzie udzielana nauka 
następujących przedmiotów: T. Rysunki geometryczne, perspektywiczne, geometrya wykreślna i przenikanie ciał geometrycznych. 2. Obliczanie powierzchni i objętości. 3. Ogólne wiadomości z encyklopedyi maszyn, z  technologii drewna i apretury wyrobów stolarskich. 4. Rachunki przemysłowe, książkowość, korespondencya zawodowa, o wekslach, kalkulacya zawodowa. 5. Hygiena ogólna i zawodowa, ochrona przed chorobami zakaźnemi, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 6: Wiadomości z ustawy przemysłowej, z ustaw, I o kasach chorych, o ubezpieczeniu na  wypadki, o inspekcyi przemysłowej i o sądach przemysłowych. 7. Zawodowe rysunki, praktyczne ćwiczenia w bajcowaniu i politurowanin drewna. 8. Praktyczne wskazówki o  wykonywaniu stolarskich robót budowlanych ze względu na ślusarskie okucia. 9. Zwiedzanie fabryk stolarskich, tartaków i składów materyałów stolarskich. Nauka jest bezpłatna. Na kurs zostanie przyjętych tylko czternastu kandydatów, z Białej i okolicy. W ramach podniesienia umiejętności okolicznych rękodzielników zorganizowano również w Białej kurs zawodowy dla murarzy majstrów i palerów. 

    Natomiast w Buczkowicach kurs weterynaryjno - gospodarczy. TSL w Białej zorganizowało odczyty z obrazami świetlnymi. 11 listopada prof. Dzuśia pt. „Podróż na księżyc”, a 14 listopada prof. dr. Leona Chrapczyńskiego pt. „Podróż do Szwajcaryi”. Natomiast w Żywcu prof. Fela wygłosił referat pt. „Wiara w życie pozagrobowe u Egipcjan”. Stało się to podczas spotkania nauczycieli, którzy wypełniali kwestionariusze dotyczące samobójstw wśród młodzieży.
    Korzystając z popularności zbierania i wysyłania kart pocztowych kartki z widokami Białej, Bielska, Leszczyn i Komorowic wydało własnym nakładem Koło TSL w Białej. Kartki te były do nabycia w Składnicy towarowej i w handlu p. Kabaczki w Białej.
    Kulturalnie i oświatowo odbyło się zebranie Tow. Rękodzielników, połączone  z przedstawieniem amatorskim i z zabawą  taneczną. Amatorzy-rękodzielnicy pod kierownictwem prezesa ks. Tomanka odegrali „Komedie o człowieku, który redagował gazetę”. Humor angielskiego dziennikarza znalazł świetnych wykonowców w amatorach i rozpoczął się na sali wśród widzów, wywołując wesołą atmosferę. Po przedstawieniu  zabawiono się tańcami do późnej nocy. Równie w wesołym nastroju odbyło się 17 listopada spotkanie Związku chrześcijańskich kolejarzy w Domu Polskim w Bielsku. Tam po walnym zgromadzeniu odegrano komedię pt. „Chrapanie z rozkazu”.
    Z akcją odczytową bardzo mocno podziałano w okolicach Żywca. W Zadzielu odbył się odczyt pt. „Tadeusz Kościuszko”, który wygłosił p. A. Morodyski z Białej. Odczytu ilustrowanego obrazami świetlnymi wysłuchali z zapałem słuchacze, zgromadzeni w liczbie około 70. Podobne odczyty przeprowadzono w innych wsiach. Na odczytach nie zajmowano się tylko sprawami narodowymi lecz na przykład prof. Dziedzic w Domu Polskim wygłosił odczyt na temat: „Droga do majątku”. Natomiast pod koniec miesiąca prof. Podgórski, korzystając z wydarzeń wojennych na Bałkanach zaprezentował odczyt „O Albanii i Albańczykach”. Odczyt będzie objaśniany pięknemi obrazami latarni magicznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz