czwartek, 21 maja 2020

Parafia w Godziszce cz. 46

Rok 2004
    11 stycznia dzieci i młodzież oraz starsi z parafii udali się do Górek Wielkich, aby tam uczestniczyć w adoracji Bożego Żłóbka w kościele O.O. Franciszkanów.
    Od 28 do 31 marca rekolekcje wielkopostne głosił ks. dr Antoni Kajzerek.
W kwietniu rozpoczęto pierwszy etap remontu prezbiterium i wymiany w nim posadzki, co udało się skończyć do 18 lipca, czyli do przypadającego wtedy Odpustu parafialnego.
11 kwietnia ks. bp Tadeusz Rakoczy udzielił sakramentu Bierzmowania trzem klasom gimnazjalnym.
    Natomiast przed kościołem (16 maja) pojawili się harcerze, którzy kwestowali na Żywiecki szpital.
    14 sierpnia ks. proboszcz poświęcił nową kapliczkę, która wystawiono w parafii, została ona wzniesiona ku czci św. Urszuli.
    29 sierpnia do parafii zostaje skierowany ks. Marcin Mędrzak z parafii NSP Jezusa w Bielsku-Białej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz