czwartek, 28 maja 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 16

1890

Koło Rolnicze w Bestwienie przesłało sprawozdanie Zarządowi Głównemu we Lwowie ze swej działalności w 1890 roku. Opublikowano je w resortowej gazecie pt. Przewodnik „Kółek Rolniczych” Czytamy w nim:
Do sklepu naszego oddaliśmy w roku 1890 towarów za 11.391 złr. 35 kr. , złożono na to 8.336 złr. 57 kr. Zostaje w towarach 3.054 złr. 78 kr. Obrotu kasowego było w dochodach 11.309 złr. 92 kr. W rozchodach 11.177 złr. 30 kr. Pozostało w dniu 31 grudnia gotówki 132 złr. 62 kr. Stan czynny sklepu wynosił z końcem roku 3.859złr. 76 kr. Stan bierny 3.290 złr. 16 kr. Pozostałą przewyżkę 569 złr. 60 kr., uchwalono przeznaczyć do funduszu zapasowego, aby można przystąpić do budowy domu własnego, gdyż dotychczas płaci się czynszu rocznie 200 złr. Stan sklepu naszego przedstawia się w tym roku gorzej, gdyż w ciągu tego roku musieliśmy zmienić 3 razy kupca, a ztąd mieliśmy nie mało strat i kłopotów, zwiększonych jeszcze potrzebą zmiany dawnego sekretarza „Kółka”, który mało się „Kółkiem” zajmował, a nawet na jego szkodę działał, mimo przyznanej mu remuneracyi w kwocie 85złr.
Z przyjemnością podnosimy, że istniejąca przy „Kółku” straż Ogniowa ochotnicza, dzięki wsparciu Arcyksiażęcej Dyrekcyi w Żywcu w kwocie 50 złr. I datku gminy Bestwina w kwocie 54 złr. , za które to datki wyrażamy na tem miejscu podziękowanie, zaopatrzyła się w najniezbędniejsze przybory do gaszenia ognia.
Członkowie „Kółka rolniczego” zaczęli uprawiać w roku ubiegłym buraki cukrowe do cukrowni w Chybiu i używać nawozów sztucznych, jak superfosfatu i saletry chilijskiej, sprowadzanej z fabryki w Żywcu. Za inicjatywę w tym względzie, jako też za starania dla dobra ludności, a mianowicie za starania o podniesienie chowu bydła, przez przysłanie dla „Kółka” w zeszłym roku buhaja rasy kulandzkiej, a w tym roku knura rasy Jorkshire z ramienia Towarzystwa rolniczego, skład „Kółko rolnicze” delegatowi Towarzystwa „Kółek rolniczych” JWP Hermanowi Czeczowi, marszałkowi powiatowemu i deputowanemu do Rady państwa, niemniej i najgorliwszemu opiekunowi „Kółka” ks. proboszczowi Janowi Kantemu Wajdzie, szczere podziękowanie.
W załączeniu przesyłam Szanownemu Zarządowi Głównemu 5 złr. Jako wkładkę członka wspierającego od naszego „Kółka rolniczego” za rok przeszły, 1 złr. Za „Przewodnik” za rok przeszły i 3 złr. Za 3 egzemplarze „Przewodnika” na rok bieżący, a mianowicie: 1 dla „Kółka rolniczego”, 1 dla podpisanego, 1 dla Franciszka Firganka, wiceprezesa „Kółka roliczego”, razem 9 złr.
Raczy Szanowny Zarząd główny przyjąć wyrazy czci i wdzięczności, jakie w imieniu „Kółka” składam. Ks. Zygmunt Migdał, wikary i przewodniczący „Kółka Rolniczego”
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz