wtorek, 12 maja 2020

Dokumenty otrzymane nr 3 - dziękuję!!!


   Tym razem prezentuje Państwu znalezisko Tomasza  Teterycza, który znalazł ten nieśmiertelnik na terenie Komorowic.
   Z danych z tego nieśmiertelnika można odczytać, że Jan Swierczek (Świerczek) urodzony w powiecie B. (powiat miejski Bielsko lub powiat bielski) w 1914 roku był zrekrutowany przez Powiatową/Rejonową Komendę Uzupełnień w Bielsku. Liczba 64 oznacza numer księgi ewidencyjnej (odnotowany w dokumentach KU i na książeczce wojskowej). Najprawdopodobniej ten żołnierz był ateistą/bezwyznaniowcem - mówi o tym brak wybitego skrótu wyznania na pierwszej stronie nieśmiertelnika. Fakt, że nieśmiertelnik został przełamany może świadczyć o tym, że żołnierz zginął.
   Z polskich nieśmiertelników bezpośrednio niestety nie da się odczytać jednostki, do której przynależał żołnierz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz