piątek, 20 grudnia 2019

Parafia w Godziszce cz. 19

Parafia w Godziszce przechodzi do Dekanatu Bialskiego


W tym też roku, na prośbę ks. Jana Nowaka i ks. Wincentego Kędziora, z dniem 1 grudnia br. Decyzją Kurii Metropolitalnej w Krakowie parafie Godziszka i Rybarzowice zostały wyłączone z Dekanatu Żywieckiego i włączone do Dekanatu Bialskiego.
W 1958 roku przed odpustem parafialnym pobielono wnętrze. Zakupiono 3 żelazne bramy oraz słupki do ogrodzenia tzw. siatkowego. Wykonano szeroką brukowaną drogę od kościoła do drogi gminnej. W tym też roku na parafii pojawiły się amerykańskie dary, rozdano 65 paczek.
Wykonano w Kalnej ogrodzenie żelazne. Zakupiono ornat zielony oraz fioletowy.
Po rekolekcjach w 1959 roku do komunii  w Niedziele Palmową przystąpiło 748 osób. Wykonano chodnik z płyt do kościoła w stronę cmentarza, plebani i drogi. Do kaplicy w Kalnej  welon biały podarowała Franciszka Stec, a dwie inne osoby elektryczne lampki przed Serce Pana Jezusa.
W roku 1960 zrezygnowano z rekolekcji Wielkopostnych, gdyż zaplanowano Misje parafialne, które odbyły się od 10 do 17 lipca. Misje prowadzili księża misjonarze z Krakowa  Płaszowa. Ćwiczenia duchowe zakończyły się doskonale, a na ich pamiątkę ustawiono krzyż misyjny obok kościoła. Przed misjami, które wypadły znakomicie kościół został w środku wymalowany, to znaczy wykonano lamperię farbą olejną. Podczas misji nie urządzano żadnych zabaw. Podniosły nastrój misji został jedynie zakłócony przez dwie kobiety i jednego mężczyznę z Buczkowic, którzy kompletnie pijani zataczali się na ulicy. Nimi zajęła się MO i odwiozła ich do izby wytrzeźwień.
1960 do kaplicy w Kalnej podarowano bursę (anonimowa osoba z Bystrej Krakowskiej), a Teresa Sanetra podarowała sukienki (welon na puszkę).

Natomiast w 1961 roku wzmocniono blachy na wieży w świątyni w Godziszce, a na reszcie kościoła uszczelniono je kitem. Prowadzono te pracę również w 1962, kiedy to wymieniono blachy na północnej stronie dachu, oraz odnowiono zewnętrzne mury świątyni.
W Kalnej zakupiono zasłony na tabernakulum i czarną chorągiew.
W 1962 została dokonana niewielka korekta granic pomiędzy parafiami Rybarzowicami i Godziszką. O zmianie poinformowano podczas Mszy świętej 27 maja. Przerobiono małego pająka. Agnieszka Smółka podarowała ornaty w różnych kolorach. Komitet w Kalnej zebrał się i wybrał nowy skład: Józef Paluch, Jan Stec, Jan Adamus i Antoni Cader. (17 czerwca 1962)
Dywan podarowała Maria Górna. Dokonano zakupu parceli od Marii Cader na cmentarz.
Rok później (tj.1963) nie odbyły się tradycyjne rekolekcje wielkopostne, gdyż  zamówieni księża nie dojechali. W tym czasie odnowiono Ołtarz Przenajświętszej Rodziny.
1963 zakupiono w Kalnej siatkę na ogrodzenie cmentarza. (100 mb. 4000 zł).

Najważniejszym wydarzeniem w 1964 roku była wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził  20 i 21 maja ks. bp. Jan Pietraszko. Biskup spotkał się z parafianami i udzielił bierzmowania 303 osobom i pochwalił za ofiarność na rzecz kościoła. Podczas wizytacji obecni byli tylko dwaj księża salezjanie ze Szczyrku. Również ilość wiernych uczestnicząca w nabożeństwach i spotkaniach nie była imponująca. Biskup Pietraszko odwiedził również Kalną, gdzie proszono go o przydział dla nich starszego księdza rezydenta.
W tym też roku dano do przeglądu piszczałki organowe koszt naprawy wyniósł 4800 zł.
1964 zakupiono eternit na pokrycie kaplicy w Kalnej.
W kronice nie ma żadnego zapisu za rok 1965, a w 1966 ks. Jan wspomina tylko krótko o rekolekcjach wielkopostnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz