czwartek, 26 lutego 2015

Katyń pamiętamy cz. 13 Porucznik Alojzy Gałuszka

    Syn Karola i Magdaleny z Wałoszków, ur. 5 sierpnia 1892 r. w Stonawie na Zaolziu. Absolwent Polskiego Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. Kierownik szkoły powszechnej w Brennej, pow. cieszyński. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w akcji plebiscytowej na Śląsku i w III powstaniu śląskim. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi. Żonaty, miał córki Janinę i Wandę.
    Więzień Kozielska, zamordowany przez NKWD w Katyniu.
Został pośmiertnie mianowany na stopień kapitana.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz