piątek, 18 września 2020

Szkic z dziejów samorządu cz. 2

I KADENCJA 1990-1994
Wybory samorządowe w Bielsku-Białej 1990 r.
W roku 1989 rozpoczęła się nowa era zarządzania krajem. Ważną konsekwencją przemian było odrodzenie samorządu. Gminy przestały być tylko najniższym szczeblem administracji państwowej, stały się jednostkami samorządu terytorialnego i z roku na rok zaczęły przejmować coraz to nowe obowiązki. Wiązało się to z odejściem od centralnego zarządzania na rzecz wsłuchiwania się w problemy i oczekiwania ludzi na poziomie lokalnym – tak, aby do załatania przysłowiowej dziury w drodze nie potrzeba już było dyrektywy płynącej z samej Warszawy.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej:      
Henryk JUSZCZYK    od   5.06.1990 r.   do końca kadencji      
            
Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej:      
Zbigniew Leraczyk    od  21.06.1990 r.  do 12.07.1990 r.      
Zbigniew Gebauer    od  21.06.1990 r.  do końca kadencji      
Franciszek Nikiel    od  21.06.1990 r.  do końca kadencji     
 
Lp.    Imię i Nazwisko    Stanowisko    Okres pełnienia funkcji w Zarządzie Miasta      
1.    Krzysztof JONKISZ    Prezydent Miasta    11.06.1990 r. - 7.07.1994 r.      
2.    Zbigniew LERACZYK    Wiceprezydent Miasta     16.07.1990 r. - 7.07.1994 r.       
3.    Władysław BŁASIAK    Wiceprezydent Miasta    21.06.1990 r. - 7.07.1994 r.      
4.    Grażyna NALEPA    Członek Zarządu Miasta    21.06.1990 r. - 7.07.1994 r.      
5.    Józef KANIA    Członek Zarządu Miasta    21.06.1990 r. - 21.11.1991 r.      
6.    Stanisław JAKUBOWSKI    Członek Zarządu Miasta    18.04.1991 r. - 7.07.1994 r.      
7.    Jan CHRZĄSZCZ    Członek Zarządu Miasta    18.04.1991 r. - 7.07.1994 r.      
8.    Rudolf TYRNA    Członek Zarządu Miasta    21.11.1991 r. - 5.03.1992 r.     
 
Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta
 
Lp.    Imię i Nazwisko    Stanowisko    Okres pełnienia funkcji w Zarządzie Miasta      
1.    Bernadetta WÓJCIK    Sekretarz Miasta     23.08.1990 r. - 4.10.1990 r.      
2.    Grzegorz TOMASZCZYK    Sekretarz Miasta    4.10.1990 r. - 7.07.1994 r.      
3.    Jerzy SUDER    Skarbnik Miasta    26.07.1990 r. - 30.11.1990 r.      
4.    Janina BOCZKOWSKA    Skarbnik Miasta    17.01.1991 r. - 31.12.1992 r.      
5.    Anna ŁAKOMSKA    Skarbnik Miasta    1.01.1993 r. - 7.07.1994 r.     
 
Wykaz radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 
Lp.    Nazwisko i imię      
1.    ADAMCZYK Mieczysław (zm.1991, wygaśnięcie mandatu z dniem 12.05.1991)      
2.    ADAMSKI Adam      
3.    BŁASIAK Władysław      
4.    CHOWANIEC Andrzej      
5.    CHRZĄSZCZ Jan      
6.    CZUMA-SIENICKA Irena (zm.1998)      
7.    ĆWIĄKAŁA Stanisław      
8.    DUDZIAK Leszek      
9.    FRĄCZEK Michał      
10.    GAJEWSKI Jan (zm.2015)      
11.    GDULA Stanisław (zm.2011)      
12.    GEBAUER Zbigniew      
13.    JAKUBICZKA Andrzej (zm.2010)      
14.    JAKUBOWSKI Stanisław      
15.    JĘDRYSKO Jarosław      
16.    JONKISZ Krzysztof      
17.    JUNOSZA - PODOSKI Roman (zm.2007)      
18.    JUSZCZYK Henryk      
19.    KANIA Jan      
20.    KANIA Józef (zm.2010)      
21.    KORZENIOWSKI Stanisław (objęcie mandatu 9.04.1992)      
22.    KOWALSKI Ryszard      
23.    KRAUSE Lidia (objęcie mandatu 13.06.1991, zrzeczenie się mandatu 28.12.1993)      
24.    KRAWCZYK Jerzy      
25.    LERACZYK Zbigniew      
26.    ŁOPATKA Józef      
27.    MOSKAL Józef (zm.2019)      
28.    MUSIALSKA Anna      
29.    NALEPA Grażyna      
30.    NIESYT Mieczysław      
31.    NIESYTO Józef      
32.    NIKIEL Franciszek      
33.    PICHUR Julian      
34.    POPŁAWSKI Mieczysław (zm.1997)      
35.    PSZCZOLIŃSKA-BURCZAK Czesława      
36.    RYSZKA Piotr      
37.    SARECKA Ewa      
38.    SMOLANA Piotr      
39.    SOBIERAJ Wacław      
40.    SOLSKI Tadeusz      
41.    SZOTT Ryszard (zm.2002)      
42.    TYRNA Rudolf (zm.1992, wygaśnięcie mandatu 27.02.1992)      
43.    WĄTOR Edward      
44.    WIECZOREK Jerzy      
45.    WIETRZNA Teresa      
46.    ZIEJA Marek (zm.1994)      
47.    ZUBER Stefan (zm.2009)     

Wybory
Pierwsze wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego, na podstawie art. 16 ustawy z 8 marca 1990 r. Prezes Rady Ministrów zarządził na 27 maja 1990 roku. W Bielsku-Białej w wyborcze szranki stanęły ugrupowania Alternatywny Sojusz Bielskiej Lewicy, Bielski Komitet Obywatelski Solidarność, Stronnictwo Demokratyczne oraz Konfederacja Polski Niepodległej jak również osoby bez przynależności partyjnej.
Organizacją wyborów na terenie miasta zajęła się Miejska Komisja Wyborcza pod przewodnictwem Zbigniewa Gebauera, którego potem zastąpił Henryk Urban; w jej skład weszli Antoni Drzewiecki, Jerzy Pasik, Józef Argasiński, Ryszard Sinda, Helena Dobranowicz, Marian Klajner, Wiesław Kłaput, Marek Magiera, Zdzisław Małyszko, Dominik Opałko, Stanisław Pięta, Wacław Rosikoń, Henryk Urban, Piotr Witkowski, Jan Wojniewski. MKW ustaliła skład osobowy Okręgowych Komisji Wyborczych. Miasto zostało podzielone na 7 okręgów, powstały 82 obwodowe komisje wyborcze. 26 kwietnia zamknięto rejestrację kandydatów - zgłoszono ich w sumie 121. 28 kwietnia Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała listy kandydatów.Wybory odbyły się bez większych zakłóceń. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,9 proc. Do liczącej 45 radnych Rady Miejskiej Bielski Komitet Obywatelski ”Solidarność” wprowadził 41 osób, Stronnictwo Demokratyczne 3 osoby, Alternatywny Sojusz Bielskiej Lewicy - jedną. Zbiorcza informacja o wynikach głosowania przedstawiała następujące dane:
·    osób uprawnionych do głosowania - 121.656
·    oddanych głosów - 63.262
·    głosów nieważnych - 2.481
·    głosów ważnych bez dokonania wyboru -1.542 (puste kartki)
·    głosów ważnych - 60.781
Rekordzistą, jeżeli chodzi o otrzymane poparcie, był Jerzy Krawczyk z BKO „Solidarność”, który zebrał 2.189 głosów. Najmniej, bo 13 głosów otrzymał kandydat z Alternatywnego Sojuszu Bielskiej Lewicy.
 

Pierwsza sesja
Pierwsza sesja nowo wybranego samorządu Bielska-Białej odbyła się 5 czerwca 1990 r. 45-osobowa Rada Miejska w tajnym głosowaniu 25 głosami wybrała na pierwszego przewodniczącego Henryka Juszczyka. Wiceprzewodniczącymi zostali Zbigniew Leraczyk, Zbigniew Gebauer i Franciszek Nikiel (na następnej sesji Zbigniew Leraczyk zrezygnował z pracy w prezydium RM, gdyż został wiceprezydentem). Stanowisko prezydenta miasta objął Krzysztof Jonkisz, a wiceprezydenta Władysław Błasiak. W skład Zarządu Miasta weszli Grażyna Nalepa oraz Józef Kania. Delegatami do sejmiku samorządowego zostali Ryszard Szott, Władysław Błasiak, Stanisław Gdula oraz Zbigniew Gebauer. Podczas pierwszego posiedzenia nowa Rada Miejska wydała oświadczenie: Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej wraz z jej przewodniczącym i prezydentem wyrażają serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom miasta, którzy wzięli aktywny udział w wyborach, jak również wszystkim tym, którzy te wybory sprawnie zorganizowali. Biorąc udział w pierwszych po wojnie demokratycznych wyborach samorządowych mieszkańcy naszego miasta spełnili swoją wolę, obdarzając nas zaufaniem, którego postaramy się nie nadużyć, poświęcając swój czas, wiedzę i umiejętności tej trudnej, odpowiedzialnej, ale i zaszczytnej służbie publicznej.
 

Najważniejsze wydarzenia I kadencji
W I kadencji samorządu Rada Miejska Bielska-Białej, pracująca w zmienionych warunkach społeczno-politycznych, musiała wytworzyć nową przestrzeń prawną i zwyczajową dla swoich działań. To wtedy poprzez statuty, regulaminy budowano fundament pod funkcjonowanie samorządu lokalnego. Jednym z pierwszych zadań było uporządkowanie spraw majątkowych miasta i wytyczenie kierunków jego rozwoju. W tym celu w 1991 roku utworzono Biuro Rozwoju Miasta i rozpoczęto długi proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wówczas także zaczęto urządzać słynne już dzisiaj Dni Bielska-Białej, przyjęto program rozwoju turystyki oraz szukano pomysłów na złagodzenie skutków wielkiego bezrobocia, jakie wówczas miało miejsce. W I kadencji powstały miejskie przedsiębiorstwa i spółki, m.in.: Przedsiębiorstwo Komunalne AQUA SA (1990), Prezydent Spółka z o.o. (1991), Zieleń Miejska Spółka z o.o. (1992) Przedsiębiorstwo Komunalne Therma - spółka z o. o. (1992), Urbis Spółka z o.o. (1992), Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Prefabet Spółka z o.o. – (1992). W tamtym czasie powstał także Miejski Zakład Komunikacyjny (1991), Zakład Oczyszczania Miasta (1991), Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1990) oraz Bielskie Centrum Kultury (które swoje początki w tej formie organizacyjnej miało już w 1988 roku). Utworzono również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1991) i Straż Miejską (1991). W trakcie pierwszej kadencji działalność rozpoczęła Fundacja Rozwoju Miasta, a samorząd przystąpił do Agencji Rozwoju Regionalnego. Pierwsza kadencja stała pod znakiem przejmowania zadań od administracji rządowej i komunalizacji majątku. Pod jej koniec, w ramach programu pilotażowego, samorząd Bielska-Białej przejął do prowadzenia szkoły średnie, służbę zdrowia, placówki pomocy społecznej oraz placówki kultury - w tym Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka i Biuro Wystaw Artystycznych. Jednocześnie samorząd przekształcał przekazane mu instytucje, dostosowując je do wymogów nowej sytuacji społecznej i gospodarczej i dbając przy tym o normalne funkcjonowanie miasta. Był to również czas otwarcia granic i nawiązywania kontaktów z samorządami miast z zagranicy. Bielsko-Biała zawarło wówczas aż 7 oficjalnych umów o współpracy partnerskiej.
W 1993 roku po raz pierwszy obchodzono w mieście Święto Konstytucji 3 maja, a rok wcześniej zainaugurowano uroczystości związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości 11 listopada.
Mało kto pamięta, że uzupełnieniem prowadzonych przez miasto działań inwestycyjnych i remontowych były działania ludności w ramach tzw. czynów społecznych. Dzięki nim wybudowano łącznie przeszło 20.000 metrów bieżących gazociągów, przeszło 7.000 metrów bieżących wodociągów oraz wykonano: remonty dróg, kanalizacje sanitarne, oświetlenie ulic itp.
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz