poniedziałek, 4 października 2021

Czaniec. Dzieje wsi i parafii - zaproszenie

 

 

 


 „Czaniec. Dzieje wsi i parafii spisane w setną rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła św. Bartłomieja". To najnowsza książka dr Piotra Kołpaka, której promocja odbędzie się 16 października 2021 roku w Domu Kultury w Czańcu (ul. kard. Karola Wojtyły 30) i towarzyszyć jej będzie sesja naukowa z prelekcjami badaczy związanych z regionem oraz zajmujących się jego dziejami. Spotkanie jest otwarte, a udział w nim nieodpłatny.


- Dzieje każdej miejscowości to historia ludzi z nią związanych. To historia zarówno tych biednych „szaraczków”, których imion nigdy nie poznamy, jak i wybitnych synów swoich małych ojczyzn. To także historia gorliwych duszpasterzy opiekujących się powierzonymi sobie dziećmi Bożymi. Dzieje miejscowości to w końcu historia dziedzictwa kulturowego i materialnego – to dzieje świątyni, w których jak w zwierciadle odbija się religijność tutejszej wspólnoty. To również dzieje niezwykłych kapliczek wyznaczających szlaki pobożności oraz cmentarza parafialnego – owego „miasta umarłych”, nekropolii będącej miejscem pamięci o praojcach. Dzieje każdej miejscowości to przecież historia nas samych i naszych przodków. W taki też sposób skonstruowana została ta książka. Wychodząc od dziejów miejscowości, zmierzamy do poznania historii parafii, by w końcu zgłębić się w koleje losu duchowego centrum wsi – kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła. Nie mogło zabraknąć miejsca dla poszukiwań czanieckich korzeni świętego papieża Jana Pawła II, którego dziadkowie urodzili się w Czańcu, tu dorastali i utrzymywali się z ciężkiej pracy własnych rąk. Sam Ojciec Święty nauczał, że praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego i warunkuje proces wychowania w rodzinie – te wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie ukształtowały również młodego Karola Wojtyłę, który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i zawsze ciepłymi słowami pozdrawiał mieszkańców Czańca- piszę w wstępie do publikacji autor.

"Czaniec. Dzieje wsi i parafii spisane w setną rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła św. Bartłomieja" to rodzaj monografi. Jej autor, Piotr Kołpak (ur. 1987), pracuje w Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Doktorat obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2020 r., od stycznia 2020 r. zatrudniony jest w projekcie Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, w latach 2017-2019 pracował w projekcie Sakralne Dziedzictwo Małopolski, a w latach 2014-2017 w projekcie Korpus witraży średniowiecznych w Polsce. Jest autorem książki „Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów” oraz licznych publikacji dotyczących kultury religijnej i pamięci historycznej późnego średniowiecza oraz dziejów kultury materialnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz