środa, 22 września 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 56 Wrzesień 1951

Radni w pracy


Kolejna VI sesja Miejskiej Rady Narodowej odbyła się 24 września w sali sesyjnej ratusza przy ul. Bohaterów Stalingradu 10.
Po wstępnej akceptacji ministerstwa zdecydowano się powołać w mieście szkołę budowlaną. Nowo powstającej placówce postanowiono przekazać budynek przy ul. Dąbrowskiego - po szkole muzycznej.
    Radni zadziałali, aby pełen kamieni węgiel z Centrali Zbytu Węgla w Chorzowie został wycofany ze sprzedaży na terenie miasta. Z wielką troską pochylili się nad faktem, że komitety blokowe są organizowane z trudem. Skarżyli się na zakłócenia w odbiorze radia. Ze względu na brak środków odstąpiono od radiofonizacji sali sesyjnej. Za zbyt małą aktywność odwołano z rady kilkoro radnych, a na ich miejsce powołano nowych.
Przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok radna Handzlikowa zgłosiła wniosek o zorganizowanie dodatkowych dwóch żłobków i pralni. Prośbę swoją motywowała tym, że w przemyśle w mieście pracuje już 20.000 kobiet, a będzie jeszcze więcej. Pralnię uruchomiono przy ul. Dzierżyńskiego 63.
Na zamkniętym spotkaniu omawiano sprawę budowy wodociągów. Jak wyjaśnił mgr Jan Hess, inwestycja jest tajna i nie może być omawiana na publicznym posiedzeniu.
Pomimo wielu zastrzeżeń, radni zaakceptowali propozycje budżetu na 1952 rok. Jednocześnie zaczęli pytać: co ze szkołą TPD, budynkiem dla „Banialuki” i wieloma innymi niezrealizowanymi inwestycjami. Odpowiedzi nie udzielono... Brak komentarzy:

Prześlij komentarz