wtorek, 16 marca 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 19 Marzec 1951 - O ład publiczny tu chodzi

 O ład publiczny tu chodzi


13 marca spotkała się Komisja Porządku Publicznego, która ustaliła szczegóły odnośnie kontroli przez nią prowadzonych. Na wstępie ustalono, aby uchwalić odrębną podkomisje do spraw prz. Pożarowych, aby uniknąć dwutorowość. Przyjęto szczegółowe instrukcje działalności komisji pod względem: kontroli estetycznej wyglądu osiedli, kontroli przestrzegania przepisów meldunkowych, kontroli przestrzegania przepisów budowlanych. Postanowiono w tym miesiącu skontrolować: Magazyny Centrali Handlowej  Przemysłu Chemicznego przy ul. Krakowskiej , Jagiellońskiej, Laska. Państwową Fabrykę Szczotek i Pędzli, PZW im. Magi, Okręgową Mleczarnie Spółdzielczą przy ul Róży Luksemburg.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz