poniedziałek, 8 lutego 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 10 Luty 1951

 Jubileusz Ludwika Solskiego24 lutego społeczeństwo Bielska-Białej przeżywało niecodzienną uroczystość. Ludwik Solski w roli Tadeusza Kościuszki w sztuce autorstwa J.T. Dybowskiego pt. „Kościuszko w Berville” świętował 75 lecie pracy na scenie.
Przed kurtyną w biel­skim teatrze stał wzruszony jubilat, a Aleksander Gąssowski mó­wił do publiczności i dostojnych gości z Ministrem Kultury i Sztu­ki na czele następujące słowa: Wydarzenie to jest niezwykle ważne, bo mówi ono, że w Polsce Ludowej nie ma teatrów pro­wincjonalnych, czego najlepszym dowodem jest fakt, że na scenie bielskiej obchodzimy tak wielką uroczystość tak wielkiego akto­ra, a także dlatego, że widowisko ze Solskim dostępne jest dla wszystkich!. W uroczystości udział wzięli minister kultury i sztuki Dybowski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej tow. Jaszczuk, przedstawiciel KW PZPR tow. Titkow, naczelny dyrektor Generalne Dyrekcji TOF Jerzy Pański.
Program teatralny informował, że w przedstawieniu wystąpili:
Kościuszko – Ludwik Solski
Napoleon – Franciszek Buratowski
Ludwika – Stanisława Masłowska.
Fouche – Stefan Burczyk
Piotr Zeltner – Stefan Leński
Angelika -   Loda Pilarska
Rotmistrz Zenowicz – Bogdan Zieliński
Grzegorz Wąski – Aleksander Olechowski
Pułkownik Fiszer – Aleksander Gąssowski
Madelein – Zofia Jarończyk, Ewa Studencka
Matka Blanchard – Wanda Jerzmanowska
Reżyseria: Ludwik Solski i Aleksander Gąssowski, Dekoracje i kostiumy: prof. Karol Frycz, Asystent scenografia: Łucja Ronowicz, Kierownik literacki: Jerzy Zagórski, Wicedyrektor: Edmund Pniewski, Kierownik techniczny: Tadeusz Kochański, Kierownik oświetlenia: Alfons Kwok. Kostiumy wykonano w pracowni własnej pod kier. Zofii Zasadzkiej i Józefa Kłody.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz