wtorek, 9 lutego 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 11 Luty 1951

 Radni obradująW Bielsku-Białej jako nowym mieście postanowiono stworzyć nową świecką tradycje i od teraz wszystkie obrady radnych Rady Miejskiej będą odbywać się w fabrykach. Pierwsza taka odbyła się 17 lutego 1951 roku w świetlicy Bielskiej Fabryki Maszyn przy ul. Partyzantów. Przewodniczący MRN Franciszek Niedziókowski otwierając obrady powiedział: Odtąd Sesje Rady odbywając się na terenie zakładów pracy tut. Miasta, celem zapoznania społeczeństwa i mas pracujących z zagadnieniami dotyczącymi życia gospodarczego i społecznego miasta oraz zapoznania się Prezydium z potrzebami i interesami ludzi pracy.
Zanim zaczęły się obrady Ludwik Czaderna, sekretarz Prezydium MRN wygłosił referat pt. O styl pracy prezydiów rad narodowych, działalności komisji rad narodowych. Następnie zatwierdzono skład osobowy Komisji Rady Narodowej w Bielsku-Białej.
Przekazano również w gospodarowanie Miejskich Zakładom Ogrodniczym następujące tereny w Mikuszowicach Śl do utrzymania, nadzoru i eksploatacji: Park Ludowy, plac ćwiczeń, parcele rolne.
Uchwałą nr 7/II.8/51 postanowili przeznaczyć dawny Żydowski Dom Ludowy przy ul. Mickiewicza 18a, na umiejscowienie teatru dziecięcego TPD „Banialuka”.  Wcześniej Komisja Budownictwa zajmowała się tym tematem. Na jej posiedzeniu ustalono, że zaproponowany po pożarze wcześniejszej siedziby, obiekt przy ul Chopina nie spełnia pożądanych wymagań. Z tego powodu rozpoczęto rozmowy z Żydowską Gmina Wyznaniową odnośnie dzierżawy terenu. Natomiast ob. Królikowska przedstawiła dokumentacje prawną oraz plany przyszłego teatru, z których wynika, że będzie ona najładniejszą tego typu placówką w Polsce.


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz